Home About Browse Search
Svenska


Berg, Simon, 2009. Skogsentreprenadföretagens lönsamhet. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
647kB

Abstract

During some time there has been a debate whether or not logging contractors' profitability can be considered poor. The contractors' situation is important for maintaining long term relationships and continuity in the forest industry. A thorough analytic picture is however missing. The goal for the study was to create a tool for evaluating the financial situation for the contractors. The situation was then correlated to plausible underlying reasons for the situation. The financial situation was also compared with similar businesses.

The study was based on financial data for 2005-2007 from logging contractors hired by Sveaskog. The financial data were matched to the results from a survey about underlying factors done in the fall 2007. Nine financial ratios were selected for analysis with the help of literature and interviews with two logging contractors and two financial experts. Through principle component analysis (PCA) the ratios where combined to an indicator value for the financial situation. After validation the indicator values were correlated to survey replies.

PCA was a suitable method to objectively analyse and group the logging contractors in the study after their overall financial situation. However, the indicator value equation created in the study should not be used for general analysis of logging contractors' financial situation, since the method only targets the largest variation in the studied data. Comparison with the actual ratios of the compiled groups with different financial situation should, nevertheless, give good indications on a given logging contractor's situation.

Contractors with better financial situation were less content with the employer. The reason can be an actual difference in treatment of contractors or that contractors with better financial situation generally are more critical of the employer and has higher demands on the relationship for being content. Forest logging contractors have a slightly less good financial situation than similar businesses.

,

Under lång tid har det debatterats huruvida entreprenörer som arbetar med avverkning kan anses ha dålig lönsamhet. En samlad analytisk bild saknas dock. För skogssektorn är entreprenörernas ekonomiska situation viktig för att säkerställa långsiktiga relationer och kontinuitet i branschen. Syftet med studien var därför att skapa en modell för bedömning av entreprenörernas ekonomiska situation. Situationen korrelerades till bakomliggande orsaker för att förklara uppkomsten av situationen. Den ekonomiska situationen jämfördes även med närliggande branscher.
I studien användes årsredovisningsdata för åren 2005-2007 från entreprenörer anlitade av Sveaskog. Ekonomisk data samkördes med resultaten från en enkätundersökning genomförd hösten 2007 för att belysa bakomliggande orsaker till den ekonomiska situationen. Nio ekonomiska nyckeltal valdes ut till analyserna med hjälp av litteratur och intervjuer med två entreprenörer och två ekonomiska experter. Genom principalkomponentanalys (PCA) sammanvägdes nyckeltalen till ett indikatorvärde för den ekonomiska situationen. Efter validering av indikatorvärdet korrelerades det med enkätsvaren.
PCA var en lämplig metod för att objektivt analysera och gruppera studiens entreprenörer efter deras sammanvägda ekonomiska situation. Den framtagna indikatorvärdesekvationen bör dock inte användas för generella analyser av entreprenörs ekonomiska situation, eftersom metodiken endast identifierar den största variationen i det analyserade materialet. Genom jämförelser mot de faktiska nyckeltalen i de framtagna grupperna med olika ekonomisk situation bör dock goda indikationer för en given entreprenörens situation kunna fås.
Entreprenörer med bättre ekonomi var mindre nöjda med uppdragsgivaren. Detta kan bero på en faktisk skillnad i behandlingen av entreprenörer eller på att entreprenörer med bättre ekonomisk situation generellt är mer kritiska gentemot uppdragsgivaren och har högre krav på samarbetet för att vara nöjda. Jämfört med närliggande branscher verkar skogsentreprenörerna ha en något sämre ekonomisk situation.

Main title:Skogsentreprenadföretagens lönsamhet
Authors:Berg, Simon
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:259
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:nyckeltal, avverkning, entreprenörer, ekonomi, skogsmaskiner, multivariatanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 11:37
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics