Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 187.

Ahlberg, Frida, 2017. Takparkens plats i den vxande staden : en aktivitetsanalys p Emporia takpark i Malm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Frida and Sjberg, Lisa, 2019. Gaturummets kvaliteter : en utvrdering av mluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Lfstrand, Hanna, 2019. Prlbanden i Heby kommun : frslag fr tre centrumstrk med fokus p hur trd kan frmja rrelse och vistelse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Lfstrand, Hanna, 2017. Sociala trd : en idgestaltning av en all med visuell mngfald i trdkompositionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Algeborg, Molly, 2021. En urban vattendelare : ett gestaltningsfrslag fr Rosendals torg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Algeborg Taipale, Molly, 2019. Artrikedom p nya hjder : ett gestaltningsfrslag p en takpark utifrn Grahns parkegenskap artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alverbrink, Linnea, 2020. Grnskans plats i den vxande staden : en studie av centrala Karlstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Emelie, 2021. Urbana kolsnkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Emelie and Rahm, Emma, 2019. Den rekreativa kyrkogrden : en analys av Hammarby kyrkogrd utifrn tv teorier fr grna miljer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreasson, Gustav, 2020. Hllbar bebyggelsestruktur : en underskning av kriterier fr stadens form och grnstruktur med fokus p kvartersniv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Michel, 2020. Blev det som det var tnkt? : en studie av utemiljn p Solbacka demensboende i Norrtlje. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Emma, 2017. Visionen om dagvatten : en kritisk granskning av hur dagvatten gestaltas i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Emma, 2020. Vgen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besksflden och minska slitage i skyddad natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aspersand, Matilda, 2019. Vlkomnande stadsrum fr unga : en underskning av ungas preferenser och hur landskapsarkitekter har arbetat vid Lina Sandells park och Tjrna ngar aktivitetstorg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Lina and Enekvist, Klara, 2021. Havet, trden och mnniskan : gestaltningsstrategier och principer fr klimatanpassning av Societetsparken i Norrtlje. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Lina and Gillsj, Olle, 2019. Utveckla outnyttjade offentliga ytor : gestaltning av utveckling p en outnyttjad offentlig plats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Astrid, 2020. Rofylldhet i urban milj : ett gestaltningsprogram fr Batteriparken i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Astrid, 2018. terhmtning i stadsmilj : ett gestaltningsprogram fr Tunaparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergsten, Sofia, 2017. Skugga ver en sittplats : gestaltning fr skydd mot vrsolen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergsten, Sofia and Frogsj, Frida, 2019. Design Thinking i rstaviken : ett konceptuellt gestaltningsfrslag fr kad offentlig yta i frttad stadsmilj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomberg, Maya and Liljenfeldt, Ulrika, 2018. Tillfllig landskapsarkitektur : ett gestaltningsfrslag fr stra gatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomkvist, Lisa and Stl, Gustav, 2019. Public green corridors in Cochabamba : a conceptual model proposal for green infrastructure in Cochabamba, Bolivia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomkvist, Lisa and strand, Julia, 2020. Smhusomrdet Sdra Lindbacken : ett gestaltningsfrslag fr samgda utomhusmiljer i ett smhusomrde dr mnniskor i alla ldrar kan trivas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Born, Erik and Gillsj, Olle, 2021. Dagvattenhantering som katalysator fr urbana ekosystemtjnster : ett gestaltningsfrslag fr Timboholmsparken i Skvde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Born, Erik and Johansson, Tove, 2019. Grnskans betydelse fr mental hlsa : restorativa tillgg i urban milj. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2018. Den vertikala parken i den tta staden : ett alternativt stt att bygga med grnska. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2020. Spegla : ett gestaltningsfrslag ver det vattennra strket lngs Skeppsbrokajen, ver Strmbron och lngs Strmkajen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bckstrm, Julia and Olsson, Emil, 2019. Nrmare naturen : ett frslag p en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bckstrm, Julia and hrling, Emma, 2020. Att uppleva dagvatten : ett gestaltningsfrslag fr hur dagvatten kan skapa upplevelsevrden p Torbjrns torg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2018. Mtesplatser i stadens offentliga rum : en underskning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mtesplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2020. Temporr arkitektur p Hornsbergs strand : fr mten och mngfald i en frttad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Leon Gonzalez, Marluz, 2020. Lek fr alla : ett idfrslag fr inkluderande lek vid Lundbyparken i rebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Leon Gonzalez, Marluz, 2017. Trdgrd fr sjlen : en jmfrelse mellan rehabiliteringstrdgrdarna Nyns och Grna Rehab. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekholm, Max, 2022. Food and crisis urban food resilience in times of crisis : a design proposal for a campus park in Oslo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekholm, Max, 2019. Gestaltningsriktlinjer fr musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer fr musik tillgnad praktiserande landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eliassi Sarzeli, Chiro and Rodin Borne, Hannah, 2019. Life in Vila Laboriaux : a social and physical analysis shaped into guidelines for a Rio de Janeiro favela landscape development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enekvist, Klara, 2019. Att gestalta fem dimensioner av natur : ett gestaltningsfrslag fr kat vlmende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engman, Kajsa, 2020. Identifiering av lmpliga platser fr stadsodling : rekommendationer fr integrering av stadsodling i en befintlig stadsmilj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engman, Kajsa, 2018. Verktyg fr grnyteplanering i Uppsala : med fokus p Ullerker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enmarc, Lucas, 2021. Utformning fr frmjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper fr Rosendals huvudstrk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enmarc, Lucas and Gabriel, David, 2019. Stressfrebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och frebygga mnniskors stress i staden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Jenny, 2022. Temperatursnkande tgrder p hrdgjorda ytor med hjlp av GYF. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Jenny and Tjernberg, Erika, 2020. Gestaltning fr att gynna pollinatrer : ett frslag fr parkmarken i Skogeberg i Sundsvall. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Martin and Matz, Fredrik, 2017. Samspel : ett gestaltningsfrslag till en tomt p Tor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlgren Brodin, Johanna, 2018. Fysisk aktivitet i stadsmilj : en studie av frutsttningar fr fysisk aktivitet i Uppsalas stadskrna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlgren Brodin, Johanna and Peinert, Hanna, 2020. Med naturen som grund : ett gestaltningsfrslag av Hammarparken baserat p ekosystemtjnstanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fjellstrm, Mia, 2020. Den osynliga gestaltningen : med vxter skapas tre nya doftlandskap p Sergels torg i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fjellstrm, Mia, 2017. Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en underskning av hur stadsbyggnadsfrvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogelberg, Siri and Gissn, Frida, 2019. Skyfallshantering med blgrn infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering fr Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folke, Josefin, 2018. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljer : en underskning av trygghetshjande gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folke, Josefin and Svenzn, Ebba, 2019. Vlkommen in : ett gestaltningsfrslag fr ett torg och strk i studentomrdet Rackarberget i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzell, Hanna Fideli, 2018. Landskapsarkitekten, konstnren och den kreativa processen : en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnr i arbetet med offentlig gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frogsj, Frida and Hellstrm, Julia, 2017. Rekreation i trdbekldd vtmark : ett gestaltningsfrslag som fltar samman mnniska och natur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Funemo, Elin, 2020. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hllbar in i framtiden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Funemo, Elin, 2018. Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser : en studie av problem och mjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Giotas, Antonella, 2018. Den svrdefinierade hllbarheten : en jmfrelse av tv modeller fr stadsplanering p kommunal skala och hur de kan komplettera varandra. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Giotas, Antonella, 2020. Svrigheter och mjligheter fr tolv aktrer i samhllsbyggnadskedjan att implementera hllbarhet : en intervjustudie utifrn fallet Rosendal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gissn, Frida and Fogelberg, Siri, 2017. Klimatanpassning : landskapsarkitektens yrkesroll och kunskapsbehov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Helen and Lindblom, Agnes, 2019. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljn mellan Zoologiska museet och Tropiska vxthuset i Uppsala med fokus p orienterbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Helen and Wikstrm, Emma, 2017. En grnskande trdgrd i staden : ett gestaltningsfrslag fr en studentnationstrdgrd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Birger, 2018. Den fysiska landskapsplaneringens pverkan p jordbruksmark och en hllbar framtid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Birger and Sjgren, Jonas, 2019. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linna, 2019. Blasieholmsudden fr liv p nytt : ett gestaltningsfrslag och analys baserat p teorier fr hllbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linna and Olsson, Julia, 2017. Stadstrdgrden, Uppsala : en studie utifrn Gunnar Jarle Sortes teori om parkkvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hale, Sara and Moberg, Zara, 2018. Gra rum i Stockholms stad : landskapsarkitektens verktyg i gestaltning fr social hllbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarlund Lehto, Ebba and Larsson, Sara, 2019. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsfrslag fr fltet mellan sdra Ullerker och Campus Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hane, Sofia, 2019. Trygghet i offentliga parker : en studie om hur teorin CPTED kan appliceras p Mnstensparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hane, Sofia, 2021. Vgskl : ett gestaltningsfrslag fr Resta grds parkomrde med fokus p miljpsykologi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hasselberg, Susanne and Thor, Sara, 2018. Jmstlldhet i parker : en underskning av hur parker kan gestaltas jmstllt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hasselberg, Susanne and Ulfbecker, Ylva, 2020. Ett blgrnt lyft : ett gestaltningsfrslag med fokus p blgrn infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellgren, Klara, 2019. Tonrstjejers offentliga platser : en fallstudie av Frizon i Ume. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellstrm, Julia and Wikstrm, Emma, 2020. Trekanten i Lules Norra hamn : gestaltning av en ny park med fokus p biologisk mngfald och stadsliv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmsved, Stina and Lundgren, Isabelle, 2019. Social hllbarhet i stadsplanering : en granskning av Uppsala kommuns hllbarhetsarbete i stadsdelen Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmsved, Stina and Lundgren Bladh, Isabelle, 2021. POP-OUT : en gestaltning av ett utomhuskontor fr grna offentliga rum i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hult Broman, Ellinor, 2019. Frskolegrdens frutsttningar fr fysisk aktivitet : exempel frn nya omrden i Liljeholmen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hult Broman, Ellinor and Yousef, Teresa, 2021. Att skapa upplevelsevrden med dagvatten som resurs : ett gestaltningsfrslag fr Nytorps grde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hrd, Karolin and Michlsen, Ivar, 2017. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jakuszewska, Aleksandra, 2020. Den polska bostadsgrden : ett gestaltningsprogram fr bttre vlbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Emma and stlund, Maria, 2018. Det ekonomiska vrdet av ekosystemtjnster utfrda av stadstrd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Emma and stlund, Maria, 2020. Participation and inclusiveness in process and design : a case study of the urban upgrading of two parks in Jaffna, Sri Lanka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Lisa, 2021. Gestaltning fr friluftsliv ret runt : ett gestaltningsfrslag p Holmn fr att strka friluftslivet p vintern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Lisa and Scharp, Mrta, 2019. Vxters luftrenande frmga : att gestalta ett bostadskvarter som minskar luftfroreningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Tove, 2021. Bron till delaktighet : tillgngliga grna utomhusmiljer fr personer med autismspektrumtillstnd (AST). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnn, Alice, 2019. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joos, Anna, 2022. Den flytande n : gestaltningsfrslag fr en flytande modul med ekologiska frstrkningstgrder vid Norr Mlarstrand i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joos, Anna, 2019. tgrder fr att mta en frhjd havsniv : en jmfrelse av versvmningshantering i Gteborg och Malm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jderns, Jennika, 2019. Arboretumet Valls Hage : en utvecklingsplan med fokus p att frmja mnniskors hlsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jderns, Jennika and Tjernberg, Erika, 2021. Blgrngr system i kallt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jndel, Anna, 2018. Sergels torg : en analys och idskiss som utgr frn de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jndel, Anna and Sundstrm, Michelle, 2020. Slakthusparken : en gestaltning av en nedlagd tunnelbanestrcka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Jesper, 2019. Blandaller i stadsmilj : tv konceptuella gestaltningsfrslag fr en arboretumall lngs Torsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Jesper and Matzn, Emil, 2017. Evolutionspsykologi i Ekonomikumparken och Observatorieparken : ett evolutionrt perspektiv som grund fr landskapsanalys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlstrm, Marta, 2019. Dagvattenhantering med trd och kolmakadam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlstrm, Marta, 2021. Skyfallsanpassning av bostadsnra milj : ett gestaltningsarbete av omrdet kring Stjrnhusen i Malm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlzn, Niklas, 2021. Promenadvnliga miljer fr ett aktivt stadsliv : en underskning av mjligheterna fr bebyggelsens placering och vergripande utformning inom Cirkus Lorensberg i centrala Gteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlzn, Niklas, 2019. Promenadvnliga stadsgator och folkhlsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kartus, Ida, 2022. Barrirer p torget : en fallstudie av fotgngares rrelsemnster p Stora torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klingstedt, Rasmus, 2020. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affrsgata i Finntorp i Nacka kommun fr ett frsta steg i utvecklingen mot hllbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuusemaa, Tuula, 2019. Planering av hlsotrdgrdar : intryck som pverkar rehabilitering av psykisk ohlsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kyr, Agnes, 2021. Torget som en demokratisk plats : ett gestaltningsfrslag fr Rosendalstorg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kyr, Agnes and strand, Julia, 2019. Urban grnstruktur och hlsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lange, Hanna, 2020. Naturen som frebild : utveckling av urbana planteringar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lange, Hanna and Wennberg, Fredrik, 2018. Grna anlggningar p betongbjlklag : ett nytt gestaltningsfrslag fr fastigheten "Greenhouse". First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Henry, 2018. Beskares motiv fr rekreation i grnomrden : en studie av Stadstrdgrden och Stadsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Henry and Olsson, Emil, 2020. Gestaltning av lpspr i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Sara and Lehto, Ebba, 2017. Exkludering i det offentliga rummet : en forskningsversikt ver exkluderande landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lazar, Mattias, 2017. Social interaktion genom spontansport : en omgestaltning av Spelbomskans torg i Stockholm med fokus p sport och lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lekander, Sofia, 2019. Frutsttningar och mjligheter fr vxtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lendi-Ziese, Tina, 2019. Landscape architecture for urban wildlife : a design proposal for a courtyard in Eriksberg, Uppsala inspired by the needs of the species House Sparrow and European Robin. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljenfeldt, Ulrika, 2020. Nedkylning av urbana miljer genom landskapsarkitektur : ett temperatursnkande gestaltningsfrslag fr ett industriomrde i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeberg, Rut, 2019. Fiberoptik leder dagsljus och mjliggr grnska : gestaltningsfrslag fr en mrk gng- och cykeltunnel i Jrflla kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeberg, Rut, 2021. Skolgrdsgestaltningen pverkar anvndningen : grna kvaliteter strker ungdomars rtt till lek och vila. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lvgren, Ida and Nilsson, Emma, 2018. I vntan p buss 811 : ett gestaltningsprogram fr skrare, tryggare och mer komfortabla busshllplatser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lvgren, Ida and Sjberg, Ida, 2020. Att mta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala vrden i urban milj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Lydia and Thor, Sara, 2020. Naturlika planteringar i urban milj : ett vxtgestaltningsfrslag fr att frmja pollinering och upplevelsevrden p sdra Fornudden i Tyres kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Lydia and hrling, Emma, 2018. Barn i fysisk planering : en underskning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Linda, 2020. Att skapa utrymme fr medborgardeltagande p en historisk plats : en platsstudie p en mindre ort. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Linda, 2018. Utformning av cykelvgar : en jmfrelse av dokument i Sverige och Nederlnderna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Matz, Fredrik, 2020. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Magnus, 2022. Gestaltning av Sveaparken i Hedemora : hur kan rumslighet gestaltas fr att gynna mental terhmtning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menzinsky, Hanna, 2020. stra promenaden : ett stadslkande promenadstrk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Michlsen, Ivar, 2020. Bland strandade moln : om en plats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moberg, Zara, 2019. Mnstersprk fr lparvnlig stad : ett frsta steg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2022. Berttelser frn ett kulturlandskap : ett gestaltningsfrslag fr Nikkaluokta turistanlggnings utemilj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2019. Tillgnglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsfrslag fr en 2,5 kilometer lng led. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mrtensson, Hanna, 2020. Knslig milj under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsfrslag fr Gmmarravinen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mrtensson, Hanna, 2018. Landskapsarkitekter som samordnare : en studie av hur vl studenterna inom landskapsarkitektur frbereds fr arbetet som samordnare i miljkonsekvensbeskrivningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neumller, Ia, 2017. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neumller, Ia and Lazar, Mattias, 2019. Vtmarksliv : ett gestaltningskoncept fr dagvattenhantering och rekreation i en anlagd vtmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilborn, Emma and Nsman, Frida, 2019. Betydande parametrar fr mnniskans upplevelse av stadens gaturum : en jmfrande studie av Norra Djurgrdsstaden och Rdabergsomrdet i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Emma and Trotzig, Ossian, 2020. ngskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess nrmaste omgivning p S:t Sigfrids griftegrd, Bors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niskanen, Petra, 2019. Grna tak : mjligheter och begrnsningar fr biologisk mngfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niskanen, Petra, 2022. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljer som frmjar barns utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstrm, My and Hrd, Karolin, 2020. Att iscenstta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om mnniskors relation till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstrm, My and Nilborn, Emma, 2017. Att uppmrksamma trd i staden : en intervjustudie om ssongsrelaterade kvaliteter hos stadstrd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Julia, 2021. Nilsemyrens vtmark i Strmstad : ett gestaltningsfrslag med fokus p estetiska och sociala vrden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olterman Arvidsson, Olof, 2021. Frstrkt naturupplevelse : designelementets frmga att frstrka upplevelsen av naturmiljer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olterman Arvidsson, Olof, 2018. Lekparkens grna sida : vxtmaterialets karaktr och funktion i tre lekparker i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peinert, Hanna, 2018. Ljuset leder vgen : en gestaltande underskning av belysningens pverkan p den visuella upplevelsen av Vretgrnd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Anna Maria and Ransmark, Lena, 2018. Trdgrden som lkande klla : en jmfrelse mellan Alnarps, Grna Rehab och Nyns slotts rehabiliteringstrdgrdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Anna-Maria, 2020. Illuminating filters of perception : an interview survey with leading landscape architects on their approach to site. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Matilda, 2019. Hlsofrmjande utemiljer? : ett gestaltningsfrlag av en privattrdgrd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pihl, Vanja and man, Nathalie, 2019. Odling 2000 kvm : en gestaltning med den regenerativa metoden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ransmark, Lena and Zackrisson, Jenny, 2019. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsfrslag fr Rackarbergets nya park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppen, Adrian, 2020. Formernes genkomst : en komparativ studie av Sven-Ingvar Anderssons formsprk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppen, Adrian and Nsman, Frida, 2017. Den kompakta staden : tthetsidealets framstllning i Dagens Nyheter 2009-2016. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rodin Borne, Hannah, 2018. Form, funktion och aktivitet : en jmfrelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rolff, Olga, 2022. Reflektioner : en omgestaltning av omrdet vid Cassina de Pomm med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schedin, Karin, 2018. Frn San Francisco till Ursvik via en parklet : tv idskisser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schedin, Karin, 2020. Landskapsarkitekturen bakom galler. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjberg, Ida and Weinstock, Matilda, 2018. Historisk plats, moderna problem : tre idfrslag till bullerreducerande tgrder fr Kronparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjberg, Lisa, 2017. Plats fr grnska i staden : bostadsgrdens frndring frn 1940- till 2000-talet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjgren, Jonas, 2018. Ungdomar och deras utemilj : en underskning kring anvndande och utformning av offentliga platser anpassade fr ungdomar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skarin, Hannes, 2020. Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser : ett gestaltningsprogram fr Entrplats Fulufjllet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skarin, Hannes, 2018. Tillgngliga naturmarker : tillgnglighetsanpassningars pverkan p upplevelsevrden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Smedberg, Amanda, 2020. Ett gestaltningsfrslag fr Ursviks torg med fokus p hrda materials klimatpverkan : att skapa mer hllbara landskapsarkitekturprojekt genom klimatberkningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Smedberg, Amanda, 2018. Tidiga planeringsskeden : en underskning om landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stryjan, Noa, 2020. Planering fr fysisk aktivitet : en analys av Hallonbergen 1967-2020. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stryjan, Noa, 2018. Sommaren i city : gestaltningsfrslag fr en temporr anvndning av stra gatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stlnacke, Elias, 2021. Perennparken p sterplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stlnacke, Elias, 2017. msesidig hnsyn : en studie av shared space p stra gatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundstrm, Michelle, 2018. Gestaltning fr hllbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker : exemplet Fgelsngsparken i Sollentuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Nils, 2021. Gestaltning av Batteriparken : frslag fr social hllbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Nils and Klingstedt, Rasmus, 2018. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstrk i Stadsskogen, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svenzn, Ebba, 2017. Grsytor i tta stder : landskapsarkitekters mjligheter att frebygga slitage av grsytor i tta stder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sfstrm, Louise, 2017. Aktivitetsfrmjande utemiljer : en utvrdering av Malm stads arbete kring frmjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sfstrm, Louise and Timmerholm, Sara, 2019. Hamnen och havet : ett gestaltningsfrslag av Sdra hamnpiren i Gvle utifrn trivalent design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Taylor, Sofie, 2021. Lyftet : frn flygplats till stadsdelspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Taylor, Sofie, 2019. Porten till naturen : gestaltningsfrslag av ett beskscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thorsell, Paulin, 2020. Med plats fr dagvattnet : ett gestaltningsfrslag fr Eriksbergsparken och Vstertorg i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thorsell, Paulin, 2018. P besk i det offentliga rummet : att skapa kad aktivitet med temporr landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tillenius, Linnea, 2020. Dialogbaserad gestaltning : ett konceptuellt gestaltningsfrslag fr utemiljn vid Caf Genomfarten och Vrmestugan Grottan i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tillenius, Linnea, 2017. Tillgngliga och trivsamma parkmiljer fr personer med synnedsttning : en kvalitativ intervjustudie fr landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Timmerholm, Sara, 2017. Sorgeprocessens stttestenar : ett gestaltningsfrslag av element till kyrkogrdar med fokus p teranvnt stenmaterial. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Trotzig, Ossian, 2018. Tillfllig arkitektur - fr en levande stad : en underskning av hur tillfllig arkitektur skapar mnsklig dynamik i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Trner, Emma, 2022. Att mta gngvnlighet : en underskning om urbana designkvaliters inverkan p gngvnlighet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ulfbecker, Ylva, 2018. Motala strandstrk : ett indexbaserat programfrslag med fokus p social interaktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Weinstock, Matilda and Wennberg, Fredrik, 2020. Du r konstverket : platsskapande genom temporr arkitektur i Bredng Centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yachnin, Oscar, 2019. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yachnin, Oscar, 2018. System fr lokalt omhndertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yousef, Teresa, 2019. Konstgrs i park- och lekomrden : anvndning och miljpverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ziese, Tina, 2017. Kulturarv och kulturmilj i stadsbyggnadsprojekt : en analys av frhllningssttet till kulturmiljn i omvandlingen av Slakthusomrdet i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Platen, Isabella, 2022. En park fr ldre : gestaltning fr att motverka ensamhet och social isolering bland ldre mnniskor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

stberg, Karolina, 2019. Anpassning av utemiljer fr ldre p srskilt boende : en studie med utgngspunkt frn Trosagrdens ldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

stberg, Karolina, 2020. Hamnparken i Nykping : ett gestaltande arbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

stblom, Josef, 2021. Transformation av Lvholmens industrilandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

stblom, Josef and Smith, Susan, 2017. Att skapa frutsttningar fr stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsfrslag fr S:t Eriks torg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Tue Dec 6 01:14:21 2022 CET.