Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Ä | Å | Ö
Number of items: 239.

A

Abrahamsson, Kristina, 2013. Virtuell 3D-modellering som verktyg : vid kommunikation av Gruvstadsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Linn, 2018. Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Emilia, 2014. Attraktiva och säkra samspelsytor : en gestaltningsidé för Nygatan i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Malin and Sack, Hedvig, 2017. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsawadi, Mina, 2018. Mångfald bland resonemang och studenter : en studie om landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitektens yrkesroll. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsén, Märta, 2013. EU och pengarna : en undersökning om hur den översiktliga planeringen i två svenska strategiska regioner påverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Jonathan and Eriksson, Daniel, 2017. Puzzle pavement : a competition project for better streetscapes in unpaved informal settlements. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2012. Friluftsliv i staden : tillfällig landskapsarkitektur på sex platser i Linköping 3-15 april 2012. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Ellinor and Bohlin, Linnea, 2013. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Jakob, 2019. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2017. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Martin, 2013. Industriparken i Bergslagen : visionära gestaltningsförslag vid fyra gruvor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sara and Bergbrant, Ulrika, 2015. How to redesign lawns with an ecological approach?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreaheim, Tim, 2014. Filmpresentation för landskapsarkitekter : att förmedla gestaltningsförslag i rörliga bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angergård, Hannes and Nordlund, Johanna, 2016. Plats för cykeln : en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angner, Fredrik, 2017. Skateboard urbanism : an exploration of skateboarding as an integrated part of public space. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Appelblad, Jessica and Lindén, Jannica, 2017. Hamnen möter : ett gestaltningsförslag för Norrtälje hamn designat utifrån designkriterier för regenerativa systemlandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Johan, 2013. Att presentera översiktsplaner med interaktiva kartor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidson, Sofia and Nilsson, Matilda, 2013. Med leken i fokus : ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2014. Faktorer som påverkar växters utveckling : en studie av vegetationens utveckling i rondeller. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2016. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Johan and Thörne, Anton, 2013. Outpost : ett idéförslag till ett besökscentrum i Tivedens nationalpark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axellie, Lovisa, 2018. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axi, Karin and Lindström, Elin, 2016. Msimbazi Wetland Park : restoration of an urban flood plain in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2018. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Backman, Kristoffer, 2016. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backmann, Hanna and Sohl, Hanna, 2019. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennet, Anna, 2015. Gräv där du står : ett förslag för centrala Söderhamn utifrån ungdomars perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bensköld, Emma, 2015. Gestaltning av ett stadsnära vattenrum : en fallstudie i Kalmar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Maria and Dahl, Elin, 2015. A Green Belt of synergies : a study on the implementation of a contemporary Green Belt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomfeldt, Jonna, 2021. Tillfällig oas : temporär landskapsarkitektur på platser i väntan på exploatering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2018. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borselius, Mimmi, 2014. Rum för föränderlighet : gestaltning med fysisk modell som skissverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broström, Selma, 2017. ”Hur blev det?” Från målsättning till verklighet : en jämförande studie mellan målsättning och verklighet i Resecentrum Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brundin, Sara and Mattsson Kjellqvist, Lova, 2014. From wheels to walking : exploring an alternative planning approach in Sub-Saharan countries - the case of the Axis in Nairobi, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brännlund, Felix, 2013. Spårväg för en hållbar stad : stadsomvandling och integrering med grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Elvira, 2018. Stråk : ett gestaltningsprogram för Årstaparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bååth, Sofia, 2016. Begravningsplatsens servicestationer : gestaltning för funktion, estetik och användarvänlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Böhme, Antje, 2014. Att se gång- och cykelpassager med andra ögon : en landskapsarkitektonisk studie av tre platser i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Candefjord, Louise and Nilsson, Linn, 2015. Kivukoni Waterfront: public place or neglected space? : a design proposal for a harbor area in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Elin, 2014. Ekosystemtjänster i MKB : bakgrund, granskning & utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstén, Freija, 2018. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chatti, Hanna, 2013. Lekparker som gröna mötesplatser : ett verktyg för inventering, analys och värdering av lekparker ur landskapsarkitektens perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christoffersson, Evelina, 2016. Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dahlberg, Carin, 2015. Social sustainability in urban renewal : a case study of Melbourne Docklands and Hammarby Sjöstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Danielson, Annika, 2014. Bygga och bevara? : en studie av hanteringen av biologisk mångfald inom planeringsprocessen för detaljplanen norra Bäcklösa i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djurberg, Agnes and Forsell, Emilia, 2017. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Eckerberg, Andreas, 2014. Vision Västra Boländerna : visionsförslag för en stadsdelsomvandling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edqvist, Rakel, 2013. Förslaget i fokus : om att skapa kommunikativa bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edström, Malin, 2016. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekip, Deniz, 2013. Ett gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneroth, Erik, 2012. Svandammen : en vision om länken mellan Uppsalas stadskärna och Stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekts, Maria, 2013. Begreppet förtätning och dess tolkning : med en typologi för grönska i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enghag, Charlotta, 2015. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Jonas, 2014. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Kristina, 2016. Stadslivet på Skärholmstorget : en aktivitetsanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Hannes, 2014. Omfamning : en lekvänlig utemiljö för Byle Gårds hospice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Kristjan and Lindström, Petter, 2016. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerfeldt, Lisa, 2014. Komplexa artrika planteringar i urbana miljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Fackel, Lina, 2018. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Isabelle, 2017. En bostadsgård med inspiration från växtsamhällen i Västerbotten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssbeck, Kristina, 2012. Vägen till välgestaltade vägar : gestaltningsarbete vid totalentreprenad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredriksson, Linus, 2014. Recovering common ground : landscape architecture as a tool for post-conflict recovery and spatial reconciliation in divided cities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fried, Daniel and Norén Almén, Josefin, 2013. Digitala spel som designverktyg : förslag till utformning för lek i utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzson Thor, Ida and Svensson, Stina, 2014. Dunder och flak : ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i Gällivare. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

From Björk, Madelaine and Lindqvist, Jenny, 2014. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fröling, Ella, 2018. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fält, Jenny and Rådberg, Louise, 2016. A place to embrace : a design proposal for Mkamasini, a public space in Old Ng’ambo, Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Garnell, Liselott, 2013. Industrimiljö under omvandling : ett gestaltningsförslag av de offentliga miljöerna i Gustavsbergs hamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gronow, Anna, 2016. Från rum till rum : gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grängsjö, Karin, 2014. Tillgängliga allmänna platser : regler och rekommendationer för utformning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Anna and Franklin, Hilda, 2014. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Malin and Olsson, Matilda, 2016. Metropolitan foodscapes with multifunctional land use : a design proposal for a peri-urban area in the Metropolitan region of Rotterdam - The Hague. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Stina, 2016. Var med och utveckla Smedstuguplan! : ett examensarbete om medborgarmedverkan i ett parkprojekt i Norrköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gävert, Anna-Karin, 2012. Counteracting effects of sprawl : how to reclaim city life in Lafayette. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Susanne, 2013. En ny mötesplats i Lövholmen, Stockholm : en studie om hur anpassning till ett förändrat klimat med ökade vattennivåer kan integreras i gestaltningen av offentliga platser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göthlin, Jonna, 2018. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hafliðadóttir, Hrönn, 2018. Reykjavík’s roadsides : using roadside vegetation as a source to increase biological diversity in urban environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagberg, Johanna and Winroth, Karin, 2012. Chișinău : the green structure of a city in transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagerfors, Andrea, 2017. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagström, Johanna, 2017. Tonåringar och fysisk aktivitet : att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Maria, 2012. Färgen och landskapsarkitekturen : färgsättningens betydelse för den gestaltande landskapsarkitekten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hambraeus Victorson, Sara, 2014. Vi ses på Gamla torget : en gestaltning av ett torg i Uppsala för att locka människor att stanna och mötas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Anna and Rosquist, Anna, 2019. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansén, Erik, 2015. Neu Neukölln : temporär användning som planeringsverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2014. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Sara, 2013. Västra Götalandsregionens inverkan på Skövdes stadsplanering : med Kyrkparken som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgsten, Filip, 2014. Postindustriella landskap under omvandling : en utvecklingsstrategi för Gredby bangård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Cecilia and Karlsson, Emma, 2014. Reuse, reduce & recycle : planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellner, Ameli and Vilkénas, Julia, 2014. In search for sustainable alternatives to lawns : connecting research and landscape design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Sara, 2014. Re-design of Toledo Riverfront : from industrial past to sustainable biodiverse future. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmberg, Sara, 2019. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2016. Folds of remembrance : att gestalta en minnesplats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmqvist, Kajsa, 2016. Väsmans strandband : gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Amanda and Svahn, Johanna, 2016. Greening Potosí : making use of green infrastructure in a dense, informal settlement of Bogotá. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2016. Erasing borders at Teltow Canal Berlin : an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johanson, Isabel, 2017. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Alice, 2014. Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark : idéer för Kopparlunden i Västerås. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2013. Takträdgårdar vid äldreboenden : från koncept till gestaltning med Brahem vård- och omsorgsboende som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ebba and Peterson, Gerda, 2017. Ris och ROS i Årike Fyris : en utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Hanna, 2015. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2018. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda and Smårs, Victoria, 2015. Towards sustainable green infrastructure in Xi’an, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linnéa, 2014. Planering för hälsofrämjande grönområden : exemplet Malmvägen i Sollentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Anna, 2015. Det första mötet med en stad : en fallstudie om hur entréplatser kan identifieras och gestaltas i Täby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Junehag, Sara, 2017. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jörgensen, Maja and Sundin, Ellen, 2017. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Kalacun, Natasha, 2022. Lokal dagvattenhantering i bebyggd stadsmiljö : ett gestaltningsförslag för bostadskvarteret Skeppsbyggaren i Gävle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karimzadeh, Nima, 2018. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Mina and Maniette, Emelie, 2015. Coco Beach from city dump to paradise : a design proposal for a public beach in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kiltorp, Erik, 2013. Gestaltning med naturen som förebild : biomimik som förhållningssätt och metod i svensk landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjerrgren, Lovisa, 2015. Lost in place : on place theory and landscape architecture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klingberg, Niklas, 2013. Vattenparkens växtgestaltning : hur dagvattenhantering och rekreation kan kombineras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2018. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuortti, Hannes, 2017. Temporära bostäder : lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Lagerström, Rasmus, 2012. Nära vatten : ett gestaltningsförslag för Frihamnens pirer i centrala Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagumdzija, Nejra, 2013. Att aktivt involvera ungdomar i gestaltningsprocessen : med interaktiv mobilteknik som verktyg för medborgardialog, exemplet Västerholmsstråket, Skärholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lambertz, Hanna and Norén, Anna, 2013. Vintervegetation genom ljus : om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda and Sunnefeldt Nyberg, Anna, 2016. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennfalk, Fredrik, 2014. Utvecklingsprogram för Nytorps gärde : ett förslag till utvecklingen av ett parkområde i Stockholms ytterstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenngren, Olle, 2012. BIM för landskapsarkitekter : virtuell design och kommunikation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Levin, Tarina, 2017. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Simon, 2018. Sitta vid växter : en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbeck, Örjan and Ståhlbom, Erik, 2012. Arkitekturtävlingar och platsbesök : the core project competition . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Charlotta and Nilsson, Stina, 2017. Till det andra genom det ena : ett växande gestaltningsförslag i Järfälla kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom Ågren, Hedvig, 2016. En plats i Paradiset : gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Anna and Roos, Ida, 2017. Ut på tur - aldrig sur : ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linde, Hanna, 2012. Återhämtning i staden : en undersökning av egenskaper i utemiljöer som bidrar till mental hälsa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindgren, Maria, 2012. Det här är min skolgård : tillvägagångssätt för medbestämmande och ökad trivsel i skolmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindman, Emma and Winblad, Malin, 2014. Bangården : ett utvecklingsförslag för det gamla SJ-området i Bollnäs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Alexander and Ingelsson, Jessica, 2014. Att planera för fickparker : förslag på placering av nya fickparker & två gestaltningar i Enköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Therese and Söderman, Amanda, 2017. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Matilda and Vagner, Tina, 2015. Flens stadskärna : gestaltningsprogram för Flens stadskärna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindvall, Sari, 2014. All invited : waterfront park design for sustainable tourism in Miches, the Dominican Republic. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linnros, Fanny Maria, 2017. Stadsplanering på schemat : att ta fram ett metodmaterial om stadsplanering för mellanstadiet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungman, Henrik, 2014. Green-urban balance : a proposal for balancing green area preservation and urban development in the city of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Loberg, Joakim, 2014. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundblad, Isabelle, 2013. En resa till fots i tid och rum : en gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundkvist, Annika, 2018. Ullbo Woodlight garden : ett ljussättningsförslag med fokus på estetik. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfgren, Petra, 2014. Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstedt, Charlotta, 2013. Näckrosen : ett projekt om temporär landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnström, Filip and Parke, Lovisa, 2018. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Magnusson, Petronella, 2018. Colourful voices : centering LGBTQ+ perspectives of public spaces. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Emelie, 2016. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmberg, Sandra, 2015. Lek utan hinder : hur lekplatser kan anpassas för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmerberg, Oscar, 2014. Att spegla naturen : en studie över biomimikens möjliga tillämpningar inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mannehed, Tobias, 2015. Förarlösa bilar i bilpooler : inverkan på utformningen av stadens fysiska miljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Eleonor, 2012. Naturlika planteringar igår, idag, imorgon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Felix, 2012. Artificiella naturupplevelser : ett arbete baserat på konstnären Olafur Eliassons & landskapsarkitekten Stig L. Anderssons tankar och idéer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellberg, Karin, 2015. Trädgård i Brandbergsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellegård, Oskar and Lizell, Henrik, 2016. Jordbruksteatern : från jordbruket till människan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellström, Caroline and Roth, Lovisa, 2021. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukka, Sabina, 2019. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Munter, Madeleine and Nilsson, Tove, 2013. Landskapsarkitekten och förskolan : ett gestaltningsförslag för Rondellens förskola. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myhr, Tora and Raustorp, Maria, 2017. Hitta ut! : till natur- och upplevelsevärden i Östa naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Nerman, Cecilia, 2016. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Mona, 2018. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Viktor, 2017. Flykten valde oss : en minnesplats för flykten över Medelhavet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstrand, Emma, 2013. Trafikintegrationens avtryck i stadsrummet : en studie om gångfartsområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Maria, 2013. Industripark Lövholmen : en studie om kreativitet som utgångspunkt i stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nygren, Kristina, 2012. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyman, Jonathan, 2017. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nystedt, Anna and Rönnols, Lisa, 2017. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Näslund, Stina and Östberg, Sara, 2014. Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

O

Olsson, Ida, 2018. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Rebecka and Svahn, Linn, 2015. Gröna stråk i Rotebro : en socioekologisk stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orefelt, Fredrika, 2019. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottosson, Johanna, 2017. Dongli Lake Eco Info Park : a design proposal to enhance ecological awareness and foster environmental care among the residents of an urban district in Tianjin, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Paju, Johan, 2015. Taklandskapet : ett naturligt förhållningssätt till arkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2018. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson Lannér, Helena, 2020. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson Thunarf, Ellinor, 2014. Kättingen i Ljusne : gestaltningsförslag som sammanlänkar historien med framtiden och samtidigt främjar spontana förändringar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Johanna and Sjödin, Sofia, 2014. Blå-gröna synergier : att använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa Östra Gäddviken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pind, Martina, 2016. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias, 2016. BiodiverCity : urban ecological design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Propst, Teresia, 2017. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Randhem, Linnéa and De Wolfe, Fanny, 2016. Liv & rörelse : ett arbete om hållbar och slitagetålig gestaltning av stadsnära grönytor i en tid av förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rendel, Oskar, 2012. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Renström, Tove, 2018. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ridderstolpe, Emelie, 2017. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rogström, Anita, 2015. Valhallavägen : sammanlänkande esplanad med stora mått. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ruth, Elin, 2016. Med kroppen som referens : en upplevelsestudie av närmiljön vid tre höga byggnader. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2016. Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för Ekebydalen som landskapspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Samuelsson, Klara, 2018. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sarakinis, Dafni and Uvenberg, Emma, 2016. Skriv ihop Göteborg! : en gestaltning av en pop-up park på Avenyn i Göteborg som uppmuntrar till diskussion om en aktuell samhällsfråga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saramolki, Peyman and Gulve, Simon, 2018. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sedin, Emily, 2017. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sellbrandt, Charlotte and Ström, Kajsa, 2014. Meeting, greeting & seating : a design proposal for Magomeni garden, Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Simonsson, Anton, 2014. Bryt dig fri från ett slentrianmässigt bildskapande : ett arbete om att välja passande illustrationsteknik för aktuellt presentationsskede. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Astrid, 2019. Plats i förändring : i utrymmet mellan nu och framtid. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Carolin, 2016. Från produktion till rekreation : ett gestaltningsförslag för strandpromenaden i Ulvsunda industriområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöstrand Härlin, Rebecca and Ögren, Carolina, 2016. BI-EFFEKT : ett tävlingsförslag för Selmas park i Backa, Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skogelid, Evelina, 2013. Växtkraft : ett gestaltningsförslag för Järåskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skoglund, Hanna, 2018. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Slettengren, Elin, 2013. Vård och underhåll av kulturhistoriskt lagskyddade kyrkogårdar : en fallstudie av Lagunda kyrkogårdsförvaltning, Enköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Somby, Sanna, 2018. Skolgårdens pusselbitar : ett gestaltningsförslag inspirerat av högstadieelevers önskemål. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sonesson, Cecilia, 2016. Program för nya bostadsgårdar : exemplet Stockholmshem. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Spegel-Nääs, Erika, 2017. Kirsebergs Bangårdspark : artrikedom på spåren. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Staflin, Peter, 2016. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stengård, Catrin, 2014. Konkretisering av landskapsarkitektens arbete för hållbar utveckling : strategier som förenklar gestaltningsarbetet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strandberg Ferneborg, Erik, 2014. Gestaltning genom medborgarstyrd förvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stöckel, Linnéa, 2019. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundin, Erik and Theorell, Hannah, 2015. Farstas nya stadspark : utredning av placering och ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Isabel, 2016. Storstad och dagvatten i samspel : ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svanland, Sofia, 2017. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Josefine, 2015. Att gestalta för livfulla gator : ett utvecklingsförslag för Slöjdgatan-Sveagatan i Linköping, med tidsdimensionen i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Mikaela, 2012. Landskapsarkitekten och landskapet : utvecklandet av en självreflektionsmetod för landskapsarkitekter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Stina Sofia, 2017. Natur som arkitektur : gestaltning av en takträdgård inspirerad av skärgårdslandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Ulrika, 2012. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Fredrik, 2012. Östernäs - väcker åter liv i Ljusdal : förslag till ett sammanhållet centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Maria, 2013. Temalekplats Sjöhistoriska museet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Kristofer, 2016. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Thomasdotter, Fredrika and Payne, Helena, 2018. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thunarf, Christian, 2015. Fysisk modell som gestaltningsverktyg : en metodstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Träff, Kristin, 2015. Gestalta för ökade ekosystemtjänster : en exempelsamling för lösningar på bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tunhielm, Jenny, 2013. Plats för möten, upplevelse och aktivitet : mötesplatser i det gröna offentliga rummet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tyrväinen, Karl, 2015. Stockholm temporary : relevancy & potentials for implementing temporary architecture in Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

V

Vestberg, Amanda, 2019. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viksten, Frida, 2018. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Wallin, Patrik, 2019. Real spaces through mental places : an intuitive design process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallstedt, Maria, 2018. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walter, Maria, 2018. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wedlin, Arvid, 2015. A competitor’s reflections : reflections about competing in an international architectural competition: LE:NOTRE Student Competition - (re)discovering the emerald necklace of Colentina. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Mimmi, 2015. Lindgrens träd : människors relation till träd i Astrid Lindgrens sagor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widlund, Sara, 2015. Aktivera och rekreera : ett utvecklingsförslag för Kvarnbacken och Vibblaby ängar i Järfälla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winroth, Ru Amanda, 2018. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolgast, Åsa and Grimheden, Linda, 2017. Malins nya park i stadsdelen Ör, Sundbybergs kommun : utveckling av planprogram genom medborgardeltagande. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wäppling, Viktor, 2012. Oscarspark – alla tiders park : ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wärnberg, Erik, 2017. Framtidens gator : gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Y

Yngvesson, Josephine, 2016. Expedition Fermansbo : ett idéförslag till en besöks- och informationsplats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ä

Ädling, Andreas, 2017. Tallarna växer : en studie om föryngringsarbetet av tallpelarsalen på Skogskyrkogården. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Å

Åberg, Julia, 2012. ”Vi har ju en skolgård!” : ett gestaltningsförslag framtaget för och med högstadieelever. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åkerström, Jonas, 2015. Myttingelinjen : att omvandla ett nedlagt försvarsområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Kajsa, 2013. Dagvattenhantering i gatumiljöer : ett gestaltningsförslag över Johannesbäcksgatan i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Matilda, 2016. Landskapsarkitektens landskapspreferenser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ö

Öhman, Elin, 2012. Vårdprogram för utemiljön vid Zorngården. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhnfeldt, Anna, 2022. Medborgardialog vid parkutveckling : en fallstudie av NYFIKEN PARK i Tungelsta trädgårdspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östlund, Andreas, 2016. Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östrin, Elin, 2016. Ett attraktivt cykelstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Sun Nov 27 04:38:43 2022 CET.