Home About Browse Search
Svenska


Melin, Felix, 2012. Artificiella naturupplevelser : ett arbete baserat på konstnären Olafur Eliassons & landskapsarkitekten Stig L. Anderssons tankar och idéer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta arbete ligger i gränssnittet mellan landskapsarkitektur och konst. Det riktar
sig främst till landskapsarkitekter. Syftet har varit att undersöka hur man utifrån
konstnären Olafur Eliassons och landskapsarkitekten Stig L. Anderssons tankar
kan skapa artificiella naturupplevelser i en stadsmiljö. En artificiell
naturupplevelse är något som känns som en upplevelse av natur men som är
genererad av en konstruktion i en byggd miljö. En sådan upplevelse fick jag när
jag besökte Eliassons verk The Blind Passenger och ur det väcktes idén till att
skriva detta arbete. Anderssons projekt Solbjerg Plads var det som först fick mig
intresserad av hans tankar om artificiella naturupplevelser.
Arbetet har byggts på litteraturstudier, studiebesök och egna idéskisser. I
litteraturstudierna har fokus legat på Eliassons och Anderssons tankar om
upplevelse, natur, stad och besökaren. Studiebesöken av deras verk har haft syftet
att ge en djupare förståelse för deras idéer och för att själv få en direkt upplevelse
av verken. Under arbetets gång har jag utifrån litteraturstudierna utvecklat
idéskisser på gestaltningar som framkallar artificiella naturupplevelser. En
jämförande analys har gjorts av litteraturstudierna, studiebesöken och
idéskisserna. I den analysen har tankar och värdegrunder om artificiella
naturupplevelser lyfts fram som landskapsarkitekter kan förhålla sig till i
skapandet av dessa.
Eliasson och Andersson skapar artificiella naturupplevelser genom verk som
antingen avbildar eller transformerar naturfenomen. Exempel är Eliassons
konstverk The Weather Project som avbildar en sol. Ett annat är Anderssons
projekt Under The Crystal, vars markbeläggning transformerar solens strålar till
ett glimrande ljus och samlar upp regnets vatten i vattenpölar.
Det finns fler tankar bakom Eliassons och Anderssons verk och den som lyfts
fram som viktigast är idén om att en plats som rent fysiskt är föränderlig och
påverkningsbar får besökaren att känna sig delaktig.
Dagens stadsmiljöer ställer nya krav på landskapsarkitekturen. Andersson
menar att stadens platser måste erbjuda upplevelser för att de ska locka till sig
folk. När det kommer till att skapa upplevelser i staden har arbetet visat idén om
att avbilda eller transformera naturfenomen som högst användbar.

,

The subject of this project is a blend of landscape architecture and art. The main
idea has been to examine the possibilities of creating experiences through artificial
nature, according to the ideas of the artist Olafur Eliasson and the landscape
architect Stig L. Andersson. An experience through artificial nature is a feeling of
something natural, although it is constructed by humans. I experienced this
myself when I was visiting The Blind Passenger by Eliasson. After this visit, I saw
a connection between the work of Eliasson and Andersson.
My project has been put together by different kinds of research; literature
studies, study visits and my personal sketches and ideas. While researching
literature, I have focused on Eliasson and Andersson thoughts about experience,
nature, the visitor and the city. The purpose of my study visits has been to gain a
deeper understanding of their thoughts and as well as experiencing the work
myself. Sketches of designs that create experiences through artificial nature have
been developed. A comparing analysis has been made based on the literature
studies, the study visits and the sketches. The analysis has identified ideas and
basic principles that landscape architects can use while creating experiences in an
urban environment.
Eliasson and Andersson create experiences through artificial nature in their
designs, by either portraying or transforming natural phenomena. An example of
this is the work The Weather Project by Eliasson that portrays a sun. Another
example is Under The Crystal by Andersson, which has a ground surface that
transforms sunrays into a shimmering light as well as gathers rain into pools of
water.
There are other ideas behind the work created by Eliasson and Andersson. The
most important idea is; if a space can be transformed and affected by its
surroundings, the visitor will feel included.
Andersson is saying that urban spaces need to provide experiences to attract
people. This thesis has shown the idea of portraying or transforming natural
phenomena as a useful concept to create experiences in an urban environment.

Main title:Artificiella naturupplevelser
Subtitle:ett arbete baserat på konstnären Olafur Eliassons & landskapsarkitekten Stig L. Anderssons tankar och idéer
Authors:Melin, Felix
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Andersson , Thorbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, konst, upplevelse, natur, stadsmiljö, Olafur Eliasson , Stig L. Andersson
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-929
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-929
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2012 12:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics