Home About Browse Search
Svenska


Söderberg, Fredrik, 2012. Östernäs - väcker åter liv i Ljusdal : förslag till ett sammanhållet centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Den här uppsatsen visar ett alternativt gestaltningsprogram
för utvecklingsområdet Östernäs.
Arbetsområdet ligger centralt i tätorten Ljusdal
och har direkt kontakt med Kyrksjön och
rekreationsområde, men avskärmas från centrum
genom starka barriärer.
I examensarbetet undersöker jag hur man
genom olika arkitektoniska strategier kan koppla
samman området Östernäs med Ljusdals centrum.
Syftet med uppsatsen är att skapa ett gott stadsliv.
Målet är att genom förslaget visa exempel på hur
ett kompakt centrum kan gynna det sociala livet.

Arbetet bygger på en modell där inventering
och studier av kartor, historia, översiktsplan,
detaljplan, medborgardialog och program skapat
den informationskälla och den bas som det övriga
arbetet vilar på. Informationen har sedan legat till
grund för uppsatsens mål, att skapa ett gott stadsliv
genom ett kompakt centrum.
Ett antal analyser har utförts för att lyfta fram
och tydliggöra områdets problem. Problemen har
sedan resulterat i forskningsfrågan hur man kopplar
samman Östernäs med övriga centrum.
För att svara på forskningsfrågan har jag
sökt strategier inom litteratur och likvärdiga
utvecklingsområden. Strategierna har sammanställts
i en konceptuell skiss som visar riktlinjer för hur
området Östernäs kan kopplas samman med Ljusdals centrum.
Utifrån konceptskiss och program som bygger på
önskemål från kommun, medborgare, samt riktlinjer
från analyser och egna idéer har jag tagit fram en
programskiss för att disponera områdets ytor.
Programskissen har legat till grund för det slutliga
förslaget.

Svaret på forskningsfrågan är att det går att
koppla samman Östernäs med övriga centrum
genom arkitektoniska strategier. För att göra detta
kan man använda en rad olika verktyg, vilka jag
klassificerat under tre övergripande rubriker: skapa
ett enhetligt intryck, skapa gemensamma rum och
sammanlänkande riktningar.

För att skapa ett enhetligt intryck kan man arbeta
med en upprepning av färg, form, storlek, skala,
textur, markbeläggning, rytm, koncentration och
detaljrikedom.

För att öka känslan av ett gemensamt rum kan
man arbeta med ett gemensamt golv, gemensamma
väggar, gemensamt tak, en gemensam länk/sluss/
knutpunkt, gemensamma stråk, gemensamma
aktiviteter samt något som kallas för interlock och
innebär att två former överlappar varandra och
skapar en ny.

För att skapa sammanlänkande riktningar kan
man arbeta med gemensamma stråk, skapa visuella
kontakter, gemensamma fokuspunkter, landmärken
och axlar.

I det här examensarbetet har jag använt dessa
verktyg för att skapa en konceptskiss och därefter
ett förslag på hur området Östernäs kan kopplas
samman med Ljusdals centrum.

Main title:Östernäs - väcker åter liv i Ljusdal
Subtitle:förslag till ett sammanhållet centrum
Authors:Söderberg, Fredrik
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Andersson, Thorbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gestaltningsprogram, landskapsarkitektur, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2013 13:38
Metadata Last Modified:21 Jan 2013 09:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics