Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year of Publication | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Jump to: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Number of items: 360.

2008

Almqvist, Kristoffer, 2008. Skottbetning på granplantor i Kolmården : omfattning och påverkande faktorer. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bergkvist, Peter, 2008. Motorsågskörkortet : en utvärdering av Skogsstyrelsens motorsågsutbildning vid Frossarbo kursgård 2005-2007. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björn, Johan, 2008. Analys av data från flyglaserscanning. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlsson, Carl Johan, 2008. Varför är det kvinnliga könet underrepresenterat vid Skogsmästarprogrammet?. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Isaksson, Klas, 2008. FSC uppföljning vid slutavverkningar utförda av skogssällskapet i Norrbotten. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Norman, Karl-Olof, 2008. Skogsfastigheter i Jämtland : är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olerås, Kristoffer, 2008. Markberedningens, planteringspunktens och behållardjupets inflytande på granminiplantors etablering i fält. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ström, Daniel, 2008. En studie av sedimenttransport, död ved och kantzoner längs två vattendrag i Kilsbergen : från skog till slätt. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sundin, Sara, 2008. Vattenvård vid slutavverkning : före och efter vattenvårdsutbildning på Stora Enso Skog, distrikt Siljan. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009

Ahlberg, Joakim, 2009. Transport och terminalhantering av plantor på Södra. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, Anna, 2009. Skuggvävens effekt på fryslagrade täckrotsplantor av tall (Pinus sylvestris) i upptiningsstadiet. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustafsson, Niklas, 2009. Volymsrapportering vid drivningsarbete. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hammar, John, 2009. Metodutveckling för planering och genomförande av dikesrensning med moderna metoder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Harrysson, Johan, 2009. Betydelsen av skogsbruksplaner som verktyg vid anskaffning av virke. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hellström, Anna-Karin, 2009. Tätortsnära skogsbruksplan i Borås stad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jansson, Lisa, 2009. Sorterar skotaren bort det timmer som skördaren har tillrett?. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Kvist, Eva-Lotta, 2009. Jämställdhet åt skogen?! En studie som utreder anledningarna till att kvinnorna slutar som skogsinspektorer. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Larsson-Snygg, Daniel, 2009. Skogsentreprenör 2007 : en kvantitativ studie av organiserade skogsentreprenörer i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindström, Felix and Olbers, Aron, 2009. Analys av linjetaxering i samband med gallringsinventering med avseende på kvalitet, tillförlitlighet och framtida utformning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Stefan, 2009. Vilken föryngringsmetod ger bäst resultat på torra och friska marker, höst- eller vårplanering? : en jämförande studie utförd på uppdrag av Stora Enso Skog. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sund, Andreas, 2009. Hur påverkar bävern skogens värden?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Torstensson, Anna, 2009. Medlemsundersökning SÖDRA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wahlquist, Fredrik, 2009. Marknadsundersökning för SCA Skog AB avseende utbor i Mälardalen. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010

Björkqvist, Carl, 2010. Att bygga en stamdatabas för gotländsk tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Collin-Karlsson, Robin, 2010. Volymsrapportering vid terrängtransport av virke. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dehlén, Jonas, 2010. Mindre studie av en ny gallringsmetod i stamtät förstagallring av gran i södra Svergie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Anders and Lindberg, Anders, 2010. Förröjning i förstagalling - vad kostar det och följer utförarna instruktionerna?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Magnus, 2010. Slitage på skogsbilvägar vid virkestransporter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gunnarsson, Magnus, 2010. Effektivare röjningssätt med kedjeröjsågen?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hallqvist, Carl-Filip, 2010. En studie av olika ekonomiska modeller för mångbruk baserad på vindkraft. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Kvarnström, Per, 2010. Älgexplosionen på 70- och 80-talet, ett hot mot sågverken?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Kvarnström, Per, 2010. Älgexplosionen på 70- och 80-talet, ett hot mot sågverket?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pålsson, Johannes, 2010. Skogsbruksplanen - ett hjälpmedel i vattenförvaltningsfrågor? : en intervjustudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sandström, Jonas, 2010. Träddelsuttag eller massavedsuttag i förstagallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Savin, Carl-Johan, 2010. Markberedningens betydelse och egenkontroll för markberedning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tegenlöv, Martin, 2010. Det gör ont när stockar spricker!. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011

Agnrud, Alexandra, 2011. Konkurrens mellan rådjur och dovhjort. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Algotsson, Johan, 2011. Skogsvård hos privata skogsägare : vilka åtgärder utförs och av vem?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Ann-Sofie, 2011. Stamskador i gallringsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berg, Christoffer, 2011. Enkätundersökning hos markägare inom SCA Skog Ångermanlands Skogsförvaltning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bertland, Per and Käll, Dan, 2011. Prestations- och kvalitetsstudie av maskiner för rensning av skogsdiken. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björk, Henrik, 2011. Evighetsträd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Cagner, Gustav, 2011. Stubbskörd : från modell till verklighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Essendrup, Magnus, 2011. Lokal logistikoptimering för ENA Energi i Enköping. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Forsberg, Mikael, 2011. Markering och risning av basvägar inom slutavverkningstrakter : en intervjustudie hos maskinförare och planerare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Frisk, Andreas, 2011. Betesskador på lärkplantor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustafsson, Jakob, 2011. Marknadsundersökning om vad skogsägare vill ha för produkter/tjänster av skogsbolagen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hildingsson, Karin, 2011. Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jansson, Emil, 2011. Prestationspåverkan av flerträdshantering i klena gallringar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jansén, David, 2011. Mellanskogs medlemmars syn på röjning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Janséus, Peter, 2011. Mångbruksplan Äspinge 2:2. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Markus, 2011. Marknadsundersökning om markägarens val av skogspartner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Junhammar, Björn, 2011. Köparnas nöjdhet med sin fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Mats, 2011. När har juridiska personer beviljats förvärvstillstånd av lantbruksfastigheter?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Sara, 2011. Jordförvärvslagens ändring 2005 och dess påverkan vid skogsfastighetsköp : The amendment of Lad Acquisition Act 2005 and its influence on forest property purchase. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Robin, 2011. Om behovet av ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rönnqvist, Andreas, 2011. Produktivitetseffekter av flerträdshantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Samuelsson, Johan, 2011. Mångbruksplan inriktning vilt och viltvårdsanpassning av skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Selesi, Jessica, 2011. Enkätundersöking om vad privata skogsägare vill se på en skoglig aktörs hemsida. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Shimizu Nilsson, Megumi, 2011. Local variations in sawlog- and sawn product quality : sawing study of Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris) at a sawmill in central Sweden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sveningsson, Linus, 2011. Dubbskador på Alvestakubb. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Adam, 2011. Funktionaliteten i skogsmaskiners GIS-system. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Johan, 2011. Överlevnad och tillväxt för Douglasgran i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Patrik, 2011. Objektskoncentration vid slutavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Vidmark, Jens, 2011. Alumner från SLU, Skogsmästarskolan säger sitt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012

Alenius, Peter, 2012. Markskador vid GROT-uttag : en enkätstudie hos skogstjänstemän. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Alkrot Eriksson, Anders, 2012. Motiv och värdering vid köp av skogs- och lantbruksfastigheter i Kronoberg och Blekinge. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Daniel, 2012. En jämförelse av skogsmarksprisets utveckling mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlson, Victor, 2012. Enkätundersökning hos medlemmar i Nätraälven Skogsägarförening. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Edholm, Alexander, 2012. Kartläggning av markberedning i svår terräng på SCA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fahlén, Emil, 2012. Utvärdering av traktplanering på Holmen Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Granlöf, Daniel, 2012. Enkätundersökning om skogsägare inom Norrskogs upptagningsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Harrysson, John, 2012. Påverkande faktorer för grotens fukthalt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Fredrik, 2012. Contortatallens odlingsvärde i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Dennis, 2012. Ligger bäckarna rätt i kartan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Key, Jesper, 2012. Klippning i klena gallringar : prestationsstudie av Forest ebeaver. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lundgren, Erik, 2012. Förtolkat digitalt data till skogsägarplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lundmark, Pär, 2012. Motiv och värdering vid köp av skogs- och lantbruksfastigheter i Västerbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Magnusson, Andreas, 2012. Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling - en studie av EU:s leadermetod. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mathson, Eric, 2012. Stora markägares val av fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ragnarsson, Fredric, 2012. Uttag av kvalitetsvirke a björk - potential och problem. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sjödin, Mattias, 2012. Utvärdering av traktplanering på SCA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013

Aldén, Gustaf, 2013. Förbättrar en kvalitetssäkring skördarens dimensionsmätning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, Andreas, 2013. Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bondesson, Anton, 2013. Död ved i vatten - funktionella strukturer och dess påverkan på öring (Salmo trutta, L.). First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Emanuelsson, Gabriel, 2013. Uppfölining av naturvårdande skötselåtgärder(NS) i ekopark Storklinten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Per-Olov, 2013. Analys av hemområdesstorlek hos mellansvenska vildsvin (Sus scrofa scrofa). First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fridström, Johnny, 2013. Lämpliga främmande trädslag för Kalmar och Mönsterås kommuner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gerdin, Oskar, 2013. Vilka faktorer avgör då skogsägaren söker samarbetspartner för planering och genomförande av skogsvård?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustavsson, Kent, 2013. Utvärdering av produktionsrapporterad volym för contorta. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Göransson, Fredrik, 2013. Enkätundersökning hos markägare inom SCA Skog Jämtlands förvaltning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmqvist, Cecilia, 2013. Spillningsinventering för bestämning av älgbetesbelastning på ungskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jacobsson, Fredrik, 2013. Produktionsskillnader vid olika antal sortiment. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Thomas, 2013. Hur stor areal äldre skog lämplig för trakthyggesbruk finns det på Gotland 2013?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lager, Kristoffer, 2013. Socialt kapital hos Svenska skogsägare : från grannar till sektorsråd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Larsson, Daniel, 2013. Lämplig röjningstidpunkt utifrån björkstubbskottens konkurrens. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Leppälampi, Mats, 2013. Uppföljning av system för vägentreprenörer i skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Per, 2013. Enkätundersökning hos skogsägare inom SCA Skog Norrbottens Förvaltningsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Roger, 2013. Vilken är den teoretiskt optimala toppdiametern på bokmassaved vid motormanuell avverkning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ottosson, Johannes, 2013. Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Gislaveds verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosberg, Jonathan, 2013. Enkätundersökning till Älvdalens Besparingsskogs delägare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sandström, Elin, 2013. Bruka utan att förbruka - när andra intressen än ekonomin får styra. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sjöqvist, Ronny, 2013. Kombinationsbruk, talltimmer och vilt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svarén, Martin, 2013. Undersökning av Södra-transportörernas användande av KOLA-systemet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Trolin, Henrik, 2013. En jämförande studie av fem lastbilsmonterade flishuggar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Viklund, Erik, 2013. Identifiering av röjningsbestånd med hjälp av flygburen laserskanning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wallin, Malin, 2013. Jämförelse mellan sådd och naturlig föryngring av tall i Härjedalen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Willander, Lena-Maja, 2013. Föroreningar orsakade av stenar inblandade i barrmassaved. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Woxlin, Anneli, 2013. En utredning om effekterna av Skogsstyrelsens röjningsrådgivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Östensson, Jesper, 2013. Vederlagsgrundande mätning med skördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014

Andersson, Andreas, 2014. Skogsägarenas inställning till markberedning i västra Värmland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, Erik, 2014. Utvärdering av utbildning om attityder och beteenden inom ETTdemo-projektet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boden, Pehr, 2014. Förtolkning inför skogsbruksplanläggning med laserdata (NNH), eller traditionell flygbildstolkning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Båvner, Nils, 2014. Hur styr gruppcertifikatägarnas strategier vilka skogsägare som blir del av FSC-cerfifikaten?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlen, Arvid, 2014. Tallens fortsatta tillväxt i älgbetade bestånd. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlen, Erik, 2014. En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekström, Henrik, 2014. Vattenlogistik vid stubbehandling i slutavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Fredrik, 2014. Naturvårdsavsättningar vid avverkning på Orsa Besparingsskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Forsberg, Markus, 2014. Förekomst & kostnad av kapsprickor i stormaskadad skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Kajsa, 2014. Mätramar för vederlagsmätning och timmersortering på sågverk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hjerpe, Emil, 2014. Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmberg, Sofia, 2014. Biomassauttag vid delkvistat sortiment i klen gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jacobsson, Ludvig, 2014. Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Erik, 2014. Prestation i traktplanering. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Mikael, 2014. En jämförelse avseende beståndsgående-och stickvägsgående gallringsmaskiner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Daniel, 2014. Några svenska virkesaktörers system för skoglig planering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Källgren, Petter, 2014. Varför slutar markberedningsförare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nääs, Robin, 2014. Älgbetesinventering på Orsblecks viltvårdsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Thomas, 2014. Köpares syn vid förvärv av lantbruksfastighet i Dalarnas och Gävleborgs län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rehnman, Jacob, 2014. Enkätundersökning till medlemmar i Västra Värmland och Dals Skogsägareförening. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ståhl, Ola, 2014. Kapsprickor och avverkningsaggregat. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Södergren, Oscar, 2014. Markskadefri avverkning - från traktplanering till plantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015

Alton, Tarja, 2015. Hänsyn till mark och vatten vid slutavverkning : en fältstudie på känsliga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Andreas, 2015. Död ved i ett referensvattendrag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Benjaminsson, Simon, 2015. Optimalt skogsbruk baserat på analyser med PlanVis. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Einar-Sjöö, Jacob, 2015. Hybridlärkens tillväxt i Snogeholm : hur påverkas produktionen i blandbestånd jämfört med trädslagsrena bestånd?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekdahl, Jan, 2015. Satsning på biobränsle i Uganda och Kenya - möjlighet eller risk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekskär, Hampus, 2015. Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hamberg, Marica, 2015. Klimatfaktorers inverkan på granbarkborrens svärmningsintensitet i Medelpad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmström, Jon, 2015. Enkätundersökning om rådgivningen kring skogsbruksplaner utförda av Norra Skogsägarna. First cycle, G2E. Skinskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Johnny, 2015. Affärsrelationen - en studie av samspelet mellan drivningsentreprenörer och tjänstemän inom ett virkesområde hos Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Markus, 2015. Hyggesbränning på Orsa besparingsskog - en studie på tillväxt och föryngring,15år efter etablering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jägeberg, Hedvig, 2015. Guld och gröna småbolagsägda skogar : motiv till att vilja välja aktiebolag som företagsform. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Malin, 2015. Jägares och skogsägares syn på balansen mellan hjortvilt och skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nolen, Elisabet, 2015. Hur väl skogsägare följer åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen : en enkätundersökning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Norman, Lars, 2015. Sensitivity analysis of the habitat models used in the Heureka planning system. Second cycle, A1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nygren, Jens, 2015. Vad skapar stress respektive trivsel hos avverkningslag? : en jämförelse mellan bolags- och entreprenörslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olausson, Alexander, 2015. Markägarundersökning om plantor och återbeskogning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Love, 2015. Kommuninvånarnas syn på Sala kommuns skogar och skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Petersson, Sofie, 2015. Skogsvårdsentreprenörers uppfattning om SÖDRA som uppdragsgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosén, Fredrik, 2015. Åker- och skogsmark: en prisjämförelse över tid. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Seger, Daniel, 2015. Faktorer som påverkar lönsamheten vid köp av skogsfastigheter i Norrbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Stolpe Nordin, Anton, 2015. Skogsägande i brandens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Andreas, 2015. Tidsåtgång för rundvirkesmottagning på Södra Cell Mörrum. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Rasmus, 2015. Digitala kommunikationer mellan VIDA och deras leverantörer. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wester, Johan, 2015. Skogspolitik i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Westling, Carl, 2015. En studie av viltets påverkan på Skogssällskapets fastighet i Selesjö. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Zackrisson, Arvid, 2015. Avverkning av sitkagranar i Skottland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ådén, Henrik, 2015. Går det att generera ett hjälpmedel för att dimensionera vägtrummor?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkerlund, Linnea, 2015. Kvinnliga virkesköpare inom Holmen Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016

Alkberg, Johan, 2016. Förtroendet för drivningsplanerarens arbete bland skogsmaskinförare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bäckman, Manne, 2016. Oberoende förvaltning av privatägd skog i Härjedalen – finns det intresse för det?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlström, Viktor, 2016. Finansiering av en skogsfastighet med ett förenklat skattesystem. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlberg, Anders, 2016. Att läsa brandspår i skogslandskapet: olika underlag för att förstå naturlandskapets branddynamik. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Danielsson, Carl, 2016. Inventering av brandgynnade arter på Innerstön. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ek, Mathias, 2016. Agroforestry på Stationsmossen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Jenny, 2016. Uppföljning av utfört arbete i kantzon mot vattendrag i gallringar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Everås, Adam, 2016. Utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fernlund, Erik, 2016. Utvärdering av motorsågskörkortet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Grönesjö, Rasmus, 2016. Viktiga faktorer för skogsägare vid gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Halvardsson, Lisa, 2016. Hur locka unga att bli skogsmaskinförare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hammar, Louise, 2016. Naturvägledning i Isidro Fabela, Mexico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Therese, 2016. Grön infrastruktur i skogsbruket : underlag för planering och prioritering av miljöhänsyn. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hultgren, Evelina, 2016. Möjligheter att förutspå förekomst av kulturhistoriska lämningar utifrån ståndortsegenskaper. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ifverson, Johan, 2016. Skötsel och avverkning i tätortsnära skog i Båstads kommun. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Andreas, 2016. Entreprenörers åsikter om förbättringar för mekaniserad plantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johnsson, Per, 2016. Fallstudie av nuvärdet för olika trädslag och rörflen på åkermark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Axel, 2016. Vilka faktorer påverkar privata skogsägares val av skoglig samarbetspartner?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlqvist, Stephanie, 2016. Fångstområdesanalys. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Caroline, 2016. Beskogning av åkermark – effekter på marken. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Linda Maria, 2016. Kvinnliga skogsmaskinförare i Sverige – rekrytering och nuläge. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlström, Magnus, 2016. Skonsam drivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Klasson, Jonathan, 2016. Teknisk kompetens hos skördarförare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ljunggren Skogfors, Gustav, 2016. En dokumentation av AB Karl Hedins föryngringar efter skogsbranden 2014. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ollas, Marcus, 2016. Skogsskötselplanens betydelse. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Paulin, Simon, 2016. Skogliga landskapsvärden i Bergslagen – utbud och efterfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Johan, 2016. Förbättrad slutredovisning efter utförd avverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Johan, 2016. Modell för bedömning av underväxtens täthet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Phersson, Jessica, 2016. Finns det behov av arbetshästar i dagens svenska skogsbruk?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosander, Gabriel, 2016. Skördarmätning i gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Spånberg, Kristoffer, 2016. Logistiskstudie av ett flissystem med 74 tons flisekipage. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ståhl, Fredrik, 2016. Jord- och skogsbruksfastigheter : vad är accepterat avstånd vid fastighetsreglering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sundberg, Dennis, 2016. Boliden Minerals skogsskötsel runt gruvsamhällen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Markus, 2016. Rågångsproblematik i avverkningsplanering hos Norrskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åby Hedenius, Karoline, 2016. Plantetablering efter skogsbranden i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkerlind, Johan, 2016. Identifiering av intressen knutna till avverkning : ett underlag inför bedömning av behovet av FSC-samråd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkermo, Alexander, 2016. En jämförelse mellan Ekebo Plus och Vitrysk proveniens – en fältstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017

Andersson, Johan, 2017. Att möta skogsägare i ett urbaniserat samhälle. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Jonas, 2017. Kan man med hjälp av en ”prova på”-dag öka intresset för naturbruksgymnasiet - skog?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Arvidsson, Axel, 2017. Generationsskiftesundersökning i Uppsala län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bender, Mari, 2017. Enkätundersökning om skogsskador och hjortvilt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedlund, John, 2017. Privata skogsägares kunskap om dikning på skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hellstrand, Erika, 2017. Mer än bara naturvärden? : om nyckelbiotopers påverkan på fastighetspriset. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jönsson, Victor, 2017. Attityden till kronhjort i Kronobergs län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Emil, 2017. Ökade kostnader vid aptering av tremeters massaved jämfört med fallande längder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosberg, Henrik, 2017. Enkätundersökning om skogsbruksplaner i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sahlin, Marcus, 2017. Markberedning med grävmaskin i blockrik terräng : skopbreddens påverkan på resultatet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Telby, Robert, 2017. Utveckling av Mellanskogs medlemsapp. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Vretlund, Victor, 2017. Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Östlund, Andreas, 2017. Studie av rottickans S-form i ett röjningsbestånd av gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018

Andersson, Anders, 2018. Vad tycker fastighetsägare i Götaland om skog på obrukad åkermark?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Filip, 2018. Analys av sambandet mellan en skogsfastighets förmåga att generera avkastning och dess läge i landet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Martin, 2018. Arbetsresultat efter markberedning med en tvåhövdad hängande testbänk med inversfunktion. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, David, 2018. Toppdiameterns påverkan på det ekonomiska utfallet i gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berggren, Filip, 2018. Tidsstudie av timmerbilars lastningstid beroende på avstånd mellan timmerbilen och virkesvältan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björk, Agnieszka, 2018. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boley, Klara, 2018. Skogsdikningens historia på Kosta revir. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bromée, Hanna, 2018. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlberg, Kevin, 2018. Privata skogsägares användning av skogsbruksplaner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlin, Anna, 2018. Varför väljer personer att studera skog och jobba i skogssektorn?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hallquist, Ronny, 2018. Framtidens skogsbruksplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hassel, Johan, 2018. En jämförande studie av stubbens skottskjutning efter röjning med kedjeröjsåg kontra klingröjsåg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jakobsson, Robin, 2018. Tydliga indikatorer på skogsägare med ett stort behov av rådgivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lönnroth, Lina, 2018. Skogens ekonomiska stöd – vilka är det som ej söker och varför? : en enkätundersökning i Västmanlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mörk, Nils, 2018. Arbetsmiljö för maskinförare 2010/2011. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordstrand, Johan and Sandberg, Carl Philip, 2018. Leder ökad medellängd på massaved till ökad prestation vid skotning i gallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Oleinikoff, Patrik, 2018. Vilken granplanta bör användas vid föryngring? : en jämförelse mellan leverantörer, planttyper och plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pakh, Christoffer, 2018. Attityder till skogen, jakten och samfälligheten inom Herresta samfällighetsförening. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sjöqvist, Mattias and Olofsson, Vincent, 2018. Förröjningens påverkan på avverkning med förstagallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Smedberg, Alfred, 2018. Jämförelse av tillväxtrytm mellan somatiska plantor och fröplantor av gran : en studie av tre fältförsök. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Johannes, 2018. Enkätundersökning om Borås Stads skolskogar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tunell, Erika, 2018. Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regionen Bohus-Dal. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019

Andersson, Per-Jacob, 2019. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlström, Elis and Karlsson, Ida, 2019. Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlquist, Mikael, 2019. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekelund, Fredrik, 2019. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eneman, Björn and Olsson, Christoffer, 2019. Mätning av stammens tvärsnittsarea med hjälp av klave jämfört med diametermåttband i det praktiska skogsbruket. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ericson, Helena, 2019. Att äga skog på distans. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jörning, Hampus, 2019. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Martin, Viktorsson, 2019. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Henrik and Nordström, Edwin, 2019. Hur pålitligt är relaskopet vid mätningar av grundytan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Norgren, Sara, 2019. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Hanna, 2019. Är det lönsamt att röja mer än en gång?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Linnéa, 2019. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rehult, Jakob, 2019. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Schedvin, Christer, 2019. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Skogelid, Olov, 2019. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tunell, Christian, 2019. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020

Andersson, Johan, 2020. Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Jonas, 2020. Vrakersättningens betydelse för grantimmerutbytet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axbäck, Michaela, 2020. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bertilsson, Caroline and Magnusson, Viktor, 2020. Viskadalens mekaniska plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björklund, Oscar, 2020. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bryntorp, Emil, 2020. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Garli, Oskar and Sjöö, Henrik, 2020. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gunnarsson, Jonas and Karlström, Johan, 2020. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedin, Emilia, 2020. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Heiding, Kenneth, 2020. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henningsson, Carl Fredrik and Nilsson, Peter, 2020. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Daniel and Kjellström, Sebastian, 2020. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Jonatan, 2020. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Axel and Rumler, Erik, 2020. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Oskar, 2020. Målklassning av skogens sociala värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Kastensson, Johan and Norder, Nils, 2020. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Linus, 2020. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindhagen, Hannes, 2020. Evighetsträd efter föryngringsavverkning – En utvärdering av trädens överlevnad & evighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Filip, 2020. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Jimmy, 2020. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Jonas, 2020. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Remsö, Mats, 2020. Jämförelse mellan Skogliga grunddata 2.0 och fältmätta beståndsvariabler i bestånd med huggningsklass S1 och S2. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Samuelsson, Daniel and Wiik, Mikael, 2020. Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svedlund, Viktor, 2020. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thörnblom, Marcus, 2020. Naturvårdsbedömning i västra Värmland – Skillnaderna mellan målklasserna PG, NS och NO. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021

Abrahamsson, Gunnar and Abrahamsson, Jonathan, 2021. Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aronsson, Sven, 2021. Effekter av toppklippning på tallplantors rot- och skottillväxt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahl Wallin, Sofi and Garefelt, Emelie, 2021. Kan skogsgödsling effektiviseras med hjälp av SLU Markfuktighetskarta?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ek, Petra and Skotte, Amanda, 2021. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekberg, Anna and Eriksson, Emma, 2021. Jämställdhetsarbetet på skogsmästarprogrammet : en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eklind, Kajsa, 2021. Arbetsväxling i skogsmaskinlag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hermansson, Moa and Sundström, Anna, 2021. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jakobsson, Torbjörn and Hultén, Gustav Sven, 2021. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johnsson, Axel, 2021. Äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i skogarna i Hässleholms kommun.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jungergård, Fredrik and Hultin, Arvid, 2021. Skördarförarnas arbetssituation i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsen, Tobias, 2021. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lind, Beatrice and Kilberg, Mikaela, 2021. Effekter på barrplantors rot- och skottillväxt efter sju veckors odling med tillförsel av oorganiskt respektive organiskt kväve. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Melkersson, Isabella and Christensson, Camilla, 2021. En produktionsjämförelse mellan Hyssnametoden och SLU:s försöksytor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Molin, Alexander, 2021. Utveckling i kompetensöverföring mellan etablerade och nyanställda skogliga rådgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Ossian and Frank, Gustav, 2021. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson Ek, My and Sjöstedt, Linda, 2021. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Ida and Bovin, Per, 2021. Skogen på högstadiet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sandström, Arvid, 2021. Effects of active and passive conservation on forest structure and bird diversity in Färna Ecopark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022

Ahlberg, Sebastian and Oskarsson, Robert, 2022. Röjning för omställning från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk – en fallstudie i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Albin, 2022. Förutsättningar för att höja inslaget av asp och björk i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Johan, 2022. En kvalitativ studie av laserskanning med drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aspmark, Joachim, 2022. Markfuktighetens påverkan för spårbildning på skogsbilvägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Avramidis, Harley, 2022. Stadsnära skogsbruk – Hovdala naturområdes skötselstrategi och åtgärder för att gynna skogsbruk och rekreation. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björklund, Lars-Axel and Alkeberg, John, 2022. Privata skogsägare i Jämtlands län och de småländska länen : en jämförelsestudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlsson, Malin and Johansson, Pernilla, 2022. Hästen i skogsbruket – kommuners erfarenheter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

De Vries, Reinder and Sjöberg, Erik, 2022. Sågverkens syn på granbarkborreskadat virke i södra Sverige – användningen och framtiden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are, 2022. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Anna and Gudmundsson, Sanna, 2022. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Viktor and Henriksson, Gustav, 2022. Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fredholm, Agnes, 2022. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Georgsson, Gustav and Ottosson, Jesper, 2022. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gruvborg, Elis and Ericsson, Petter, 2022. Reduktion av viltskador i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Harrysson, Åsa, 2022. Douglasgran under högskärm av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedlund, Max and Jernberg, Anton, 2022. Produktivitet vid skotning av olika grundyteuttag i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Linus, 2022. Rottickans spridning i vildsvinens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hägg, Victor and Lundsgård, Carl, 2022. Fårull som viltbetesskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Karin and Molund, Mathilda, 2022. Tidiga resultat från ett föryngringsförsök med stora inverser - för ökad överlevnad och minskad viltbetning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Sanna, 2022. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lejon, Markus, 2022. Varför har inte ett generationsskifte av jordbruks- eller skogsfastighet gjorts?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lennartsson, Helga and Granberg Olofsson, Zara, 2022. Återväxtinventering med hjälp av drönare jämfört med traditionell inventering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Liljebäck, Axel, 2022. Att sälja eller inte sälja koldioxidinbindning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ling, Philip, 2022. Julgransodling och att utnyttja outnyttjad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Malmqvist, Tomas, 2022. En studie av fyra trädslag angående kolonisering av akvatisk bottenfauna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mathiasson, Göran, 2022. Trender bland Sydveds leverantörers efterfrågan av skogliga tjänster. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordin, Filip, 2022. Vidareutvecklingen av en interaktiv digital skogsägareplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Rasmus, 2022. Precision hos ett digitalt gallringshjälpmedel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Pettersson, Anton and Nilsson, Mattias, 2022. Relationen mellan ståndortsindex, markfuktighetsklass och granbarkborreangrepp i Uppsala och Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pontén, Ida and Renell, Ludvig, 2022. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rietz, Anna, 2022. Skogliga utbildningar och konkurrens – En analys av studenternas väg till slutgiltigt val. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rönngren, Alexander and Karlsson Viksten, Karl-Johan, 2022. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Segerfur, Niclas, 2022. Hyggesfritt skogsbruk i boreal skog – tidsstudie och kostnader för föryngringsåtgärder vid luckhuggning i ett tallbestånd i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Söderberg, Daniel, 2022. Fröträdens överlevnad tre år efter skogsbranden i Västmanland 2014. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thorwall, Gustav and Nord, Jacob, 2022. Skogsägarens riskhantering – storm, brand & granbarkborre i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

de Kroon, Kjeld, 2022. En jämförelse mellan Försvarsmaktsanpassad och produktionsinriktad skogsskötsel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åhlén, Roger and Jakobsson, Gustav, 2022. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Öjeberget, Carl-Henrik, 2022. Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2023

Andersson, Emil, 2023. En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Hugo, 2023. Skogsägares intresse för kompletterande markanvändning hos några skogsägare i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Arkegrim, Emil and Appelbring, Andreas, 2023. Jämförelse av uppskattat terrängtransportavstånd mellan beslutstödet Timbertrail och Stora Enso Skogs bortsättningshandbok. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berg, Viktor, 2023. Hur användbara är apparna Arboreal och Trestima för en virkesköpare vid skogsinventering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, Annica and Bernzen, Ninja, 2023. Odlingsförsök med Pinus sylvestris i gransågspån blandat med hydrokol respektive pyrokol. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, David, 2023. Biomassatillväxt och koldioxidinlagring med mineralnäring och bionäring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björs, Josefine and Sjögren, Jonathan, 2023. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bodell, Rickard and Vestlund, Emanuel, 2023. Gransågspån som odlingssubstrat för tall-, gran- och björkplantor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boström, Emma and Svedberg, Malin, 2023. Skapandet av högstubbar : en undersökning av skördarförares perspektiv och systemstöd inom Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlsson, Carl and Jönsson, Sofie, 2023. Långsiktig torvnedbrytning för olika vegetationstyper på dikad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Cederhammar, Michael and Högström, Viktor, 2023. Etablering och test av ett marteloskop i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jofs, Karl and Evaldsson, Josefin, 2023. Hänsynsträd efter föryngringsavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Felix and Meyer-Bothling, Soeren, 2023. En jämförelse av föryngringsmetoderna mekanisk sådd av tall och naturlig föryngring av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Lisa and Lenz, Erik, 2023. Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, möjligheter och förutsättningar vid virkestransport på vägar med bärighetsklass 4 jämfört med bärighetsklass 1. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Albin and Lindström, Oskar, 2023. Planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Felix and Bengtsdahl, Joakim, 2023. Implementering av Skogliga Grunddata i hprGallring vid andragallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olofsson, Sarah and Östlund, Felix, 2023. Differens i volym mellan skördardata och laserdata i slutavverkningsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Linus and Månsson, Erik, 2023. Poppelns tillväxt på granåker i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pruth, Leo and Larsson, Elin, 2023. Skogsbrukets syn på jämställdheten i yrkesrollen virkesköpare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ridderbjelke, Daniel and Forslund, Gustav, 2023. Hur påverkar viltskador ett framtida granbestånd? : en studie av en försöksyta på Asa försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ullberg, Malin and Knuts, Johan, 2023. Trendspaning på skogsintressenter – Lärk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wickberg, Karl-Anders and Eliasson, Mattias, 2023. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wästling, Lisa, 2023. Studie av toppskyddet EcoTall på ett ungskogsbestånd i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åslin, Rebecca and Kristoffersson, Julia, 2023. Regler och säkerhet vid användning av fyrhjulingar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2024

Bergstrand, Andreas, 2024. Lövinblandning i röjda bestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bohman, Andreas and Calmered Tersmeden, Eskil, 2024. Var kommer intresset till hyggesfritt skogsbruk ifrån?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hansén, Lovisa, 2024. Stamskador och dess uppkomst vid mekaniserad kvalitetsgallring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hellgren, Robert, 2024. Orsaker till och åtgärder för att förbättra ekonomin i förstagallringar på Åland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Jenny, 2024. Förekomst av snöskytte i hyggesfria metoden schackrutehuggning i Västerbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordberg, Björn and Nord, Nils, 2024. Effekter av arginintillförsel vid plantering av Pinus sylvestris efter två tillväxtsäsonger.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thorebring, Algot and Svarvare, Tomas, 2024. Testodling av jättepoppel-, vårtbjörks-, och tallplantor i torv och granspånsubstrat kombinerat med biokol.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

This list was generated on Sun Jul 21 03:08:40 2024 CEST.