Home About Browse Search
Svenska


Stolpe Nordin, Anton, 2015. Skogsägande i brandens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This study is designed to provide a picture of how those who own forest land in the fire area after the great forest fire of Västmanland in the summer of 2014 looks at their future forest ownership, finances and willingness to invest in new forest.
In the study, a questionnaire was sent out to the landowners who have forest fire area. 45 percent of the respondents want to continue owning and farm their forest despite the fire. Half of them are not worried about their future livelihood. Of those who are worried about their mains supply after the forest fire the majority knows how to solve their financial problems in the future. Most do not intend to sell the land or buy new land. Of those who intend to sell as most people want to sell to the nature reserve. Of those who want to buy, they want the new forest located near the old property.

,

Under sommaren 2014 utbröt en brand i skogarna i norra Västmanland som skulle komma att utveckla sig till den största i modern tid. Efter branden insåg man att många markägare har fått stora delar av sin mark förstörd och stora skogsarealer var helt utplånade. Detta examensarbete ger en bild av hur skogsägarna inom brandområdet ser på framtid, ekonomi, investeringsvilja och sitt skogsägande.
För att få veta hur skogsägarna ser på dessa frågor gjordes en enkät med 24 frågor som skickades ut till de markägare som äger skogsmark i brandområdet. Skogsägarna valdes ut genom ett register från Skogsstyrelsen där de med mer än 0,5 hektar skog fick en enkät per fastighet. Detta resulterade i att 94 enkäter skickades ut. Det var 41 procent som svarade på enkäten och 45 procent som svarade totalt. Denna enkätundersökning är således inte statistiskt säkerställd men ger ändå en bild av hur de som svarat ser på sin situation efter branden.
I de resultat som framkom av svaren så går det inte att urskilja att någon typ av skogsägare tycker på ett visst sätt med hjälp av de parametrar som användes. Det man ser är att majoriteten inte vill sälja sin skog. Av de som vill sälja vill de flesta sälja till naturreservat. Det är även få som vill investera i ny- eller tillköp för de ersättningar man fått ut. Den framtida försörjningen uppger drygt hälften inte har påverkats trots branden. Av de som har fått sin försörjning eller framtida försörjning påverkad så uppger drygt 75 procent att de vet hur de ska hantera den situationen. Anledning till att många inte känner sin försörjning påverkad är att få får sin huvudsakliga inkomst från skogen, låg belåningsgrad och att de flesta markägare var försäkrade. De allra flesta av skogsägarna vill fortsätta att äga sin skog trots branden och vill fortsätta bruka den genom att återbeskoga marken. Det som många vill ha hjälp med är hur föryngringen ska ske efter branden. Andra frågor som flera vill ha svar på är även ekonomisk rådgivning samt väg- och vatten frågor.

Main title:Skogsägande i brandens spår
Authors:Stolpe Nordin, Anton
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:30
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skogsbruk, ekonomi, Västmanland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2015 09:06
Metadata Last Modified:24 Nov 2015 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics