Home About Browse Search
Svenska


Norman, Karl-Olof, 2008. Skogsfastigheter i Jämtland : är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?. SLU, School for Forest Management, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
502kB

Abstract

Forest as an investment alternative has become more and more popular over the last few
years. Between the years 2004 and 2007 increased the price level on forest land with 70
percent in Jämtland. In this thesis a comparison has been conducted between forest in
Jämtland and an investment in the stock market. The risk in the two investment alternatives
has been included in the comparison. The thesis includes two different studies between the
two alternatives. One historical study from 1986- 2006 also a future comparison has been
conducted from 2007 and forward. The historical study shows that the stock market has been
a better investment alternative between the years 1986-2006. The forest has had a lower risk
measured as standard deviation. Even thou the risk has been lower for the forest does it not
compensate the lower level of yield compared to the stock market. An interesting discovery is
that the stock market sometimes is the opposite of the forest in few periods. In a period when
the forest is going down the stock market is going up. The same connection is observed when
the forest is on its way up the stock market is going down. In the future study its hard to tell
correct conclusions because it does not exist two similar methods in comparing the stock and
forest markets yields in the future. The historical study tends to be similar to the future study.
The stock market is probably a better investment alternative compared to the forest in spite
that the risk is included. An important item to declare is that only the economical aspects are
included in this study between the two investment alternatives. For example have not hunting
values and the positive feeling of owning forest been taken to account. Probably are these non
monetary values the explanation to why people are buying forest in spite it is not an
economical rationally correct decision.

,

Skog som investeringsalternativ har blivit allt populärare de senaste åren. Mellan 2004 och
2007 har priserna stigit realt med 70 % i Jämtland. Uppsatsen innefattar en studie som jämför
alternativen skogsinvestering i jämtland med en aktieinvestering. I studien har även risken
med de olika investeringsalternativen beaktats. Två jämförelser mellan alternativen har utförts
i studien. En historisk tillbakablick har utförts från 1986-2006 samt en jämförelse framåt i
tiden från 2007. Den historiska studien visar att aktierna förräntat sig bättre under perioden.
Skogen har haft en lägre risk, dock kompenserar inte den lägre risken den sämre
avkastningen. I den historiska jämförelsen upptäcktes att aktierna under vissa perioder ligger i
motsats till skogen. I de fall då skogen har uppgång har aktierna nedgång eller när skogen har
nedgång tenderar aktiekursen att gå upp. I den framtida jämförelsen är det svårt att dra
konkreta slutsatser eftersom det saknas modeller för att skatta den framtida avkastningen av
aktier. Prognosen för investeringarna tenderar dock att efterlikna den historiska. Aktierna ser
ut som ett bättre investeringsalternativ trots att risken beaktats. En viktig aspekt att klargöra är
att endast de ekonomiska värdena har beaktats i jämförelsen mellan de båda alternativen.
Jaktvärden samt känslan av att äga skogsmark har inte beaktats. Förmodligen är det dessa icke
monetära värden som gör att allt fler köper skog eftersom det inte är ett rationellt ekonomiskt
beslut.

Main title:Skogsfastigheter i Jämtland
Subtitle:är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?
Authors:Norman, Karl-Olof
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:22
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skogsinvestering, marknadsvärde, risk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5028 ??
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 11:38
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics