Home About Browse Search
Svenska


Persson, Stefan, 2009. Vilken föryngringsmetod ger bäst resultat på torra och friska marker, höst- eller vårplanering? : en jämförande studie utförd på uppdrag av Stora Enso Skog. SLU, School for Forest Management, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
164kB

Abstract

Regeneration with scarification and planting is a well known method, but the plants have a tuff period in the beginning. Decease of plants comes from pine weevils, dry weather, browsers, wrong method of scarification and wrong time for the planting. These are some courses why not every planting gets successful.
The purpose with this study is to investigate witch time of planting gives the best result, spring or autumn planting and to give a answer of witch factors are the main course of deceases. The goal is to have the study to decide witch time to plant after final felling.
The choices of plantings were maid from a period of three years. Spring plantings were from year 2005, 2006 and 2007 and autumn plantings were from 2004, 2005, and 2006.The purpose was to compare differences in deceases at the same spring weather. Autumn plantings 2004 were compared with spring plantings 2005 and so on.
An equal distribution aimed at clear cut areas witch have been scarification with harrow and excavator. The clear cut areas should also have low site index.
The planting areas were objective surveyed in grids. On every sample plot assessed the number of living, dead and injured plants.
In this study the result shows that both autumn and spring plantings have an acceptable regeneration result. Nothing interprets that time of planting have a significant sense for the regeneration result.
Conclusions of this study are that both spring planting and at autumn planting give an acceptable regeneration result.
A way to reduce deceases and damages from pine beetle can be to let the clear cut areas rest for three years before planting.
To reduce damages made from wild can plants be treated by some of the preparations blood flour, PV-wild protection, Cervacol Extra or Cervaroll.
In this study shows that scarification with excavator give a stable result compared with scarification with harrow as gave some inferior regeneration results. Ones and again maybe the harrow scarification clear cut areas can rest for three years before planting. That can reduce attacks from pine beetle.

,

Föryngring med markberedning och plantering är en väl beprövad metod. Men plantorna som sätts har en tuff period i början. Avgångar på grund av snytbaggar, torka, uppfrysning, betande djur, markberedningsmetod och plantering vid fel tid under året är orsaker till att inte alla planteringar blir lyckade.
Syftet med den här studien är att undersöka vilken planteringstidpunkt, höstplantering eller vårplantering som ger det bästa föryngringsresultatet och ge svar på vilka dom största faktorerna är, som bidrar till bortgångar. Målet är att kunna använda studien som underlag för val av planteringstidpunkt.
Valet av höst och vårplanteringar gjordes under en treårsperiod. Vårplanteringarna utfördes år 2005, 2006 och 2007 och höstplanteringarna utfördes år 2004, 2005 och 2006. Avsikten, var att kunna jämföra skillnader i avgångar vid samma ”försommartorka”. Höstplantering 2004 jämfördes mot vårplantering 2005 o.s.v.
En jämn fördelning av harvmarkberedda och grävmaskinsmarkberedda hyggen per år och planteringstidpunkt eftersträvades, dessutom skulle det vara problemmarker med lågt Ståndortsindex och torra till friska marker.
Trakterna inventerades med objektiv cirkeytetaxering i kvadratförband genom stegning och kompassgång. På provytorna bedömdes antal levande, döda och skadade plantor.
I den här studien visar resultatet att både höst och vårplanteringar ger godkänt föryngringsresultat. Det fanns ingen tydlig trend att planteringstidpunkten har någon större betydelse för resultatet.
Slutsatsen av den här studien är att både höst och vårplantering ger godkända föryngringsresultat.
Ett sätt att minska avgångar och skador som snytbaggen orsakar kan vara att låta hyggena vila i tre år innan plantering. Nu planteras dom ett till två år efter slutavverkning och har betydande skador.
För att minska viltskadorna, kan plantorna efterbehandlas med något av preparaten, blodmjöl, PV-viltskydd, Cervacol Extra eller Cervaroll.
Grävmaskinsmarkberedning, visade i den här studien att resultatet är stabilt men däremot gav harven en del dåliga föryngringsresultat. Återigen kan kanske ”harvhyggena” vila i tre år för att åtminstone minska skador från snytbaggen.

Main title:Vilken föryngringsmetod ger bäst resultat på torra och friska marker, höst- eller vårplanering?
Subtitle:en jämförande studie utförd på uppdrag av Stora Enso Skog
Authors:Persson, Stefan
Supervisor:Högberg, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:2
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:höst, vår, plantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8483
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5028 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 08:44
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 08:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics