Home About Browse Search
Svenska


Sundin, Sara, 2008. Vattenvård vid slutavverkning : före och efter vattenvårdsutbildning på Stora Enso Skog, distrikt Siljan. SLU, School for Forest Management, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In 2006, Stora Enso Skog implemented an education program in water management for
harvester operators, timber purchasers, cut block planners and supervisors. The focus of the
program was creating stream crossings with minimal harm to the stream and the surrounding
riparian area. This main purpose of this study was to determine the difference in work
procedures before and after participating in the program. The methodology consisted of field
studies and interviews with harvester operators and their supervisors.
The field study looked at how the streams had been crossed concerning the number of
crossings, visible damage to the stream and/or the riparian area made by the machines.
Biological parameters such as the width and dept of the stream and amount of large woody
debris in the stream were also measured.
The field result from 30 harvesting sites showed no significant difference between sites that
had been harvested before or after the education program. But the harvester operators and
their supervisors experienced an increased concern for watersheds after the educational
program. The harvester operators liked the fact that the program both had practical and
theoretical parts and that there was plenty of time for discussions. Before participating in the
program they were less concerned with small streams, now they felt that all streams were
important.
The harvester operators felt that planning was important in order for them to do a good job,
both concerning site planning and at harvesting time. Many of the teams and the supervisors
would like to have portable bridges to carry with them to each site. Feedback between
harvester teams, site planners and supervisors were also mentioned as a factor of success.
Economical compensation is a prerequisite in order to make the harvester teams willing to put
in the extra time needed for building bridges and for creating good stream crossings.

,

Som ett led i att tillgodose nya riktlinjer gällande vattenvård genomförde Stora Enso Skog
under hösten 2006 en utbildning för virkesinköpare, planerare, drivningsledare samt
maskinförare. Utbildningen syftade till att minimera ingreppet på vatten vid enskilda
avverkningsobjekt. Detta examensarbete har genom fältstudier samt intervjuer med berörda
parter undersökt skillnaden kring arbetssättet före och efter utbildningen.
I fältstudien kvantifierades död ved i vatten, avverkningsrester, antal överfarter, körspår och
skadefrekvens i kantzon. Resultaten från 30 olika trakter uppvisade inga signifikanta
skillnader mellan trakter som avverkats före respektive trakter som avverkats efter
utbildningsinsatsen. Men både lagen och arbetsledningen upplevde en förbättring av hänsynen
till vattendrag efter utbildningen, och att ett intresse för vatten hade väckts. Lagen tyckte att
sättet utbildningen gjorts på var bra med praktiska exempel och diskussionspunkter. Innan
utbildningen tog de inte lika stor hänsyn till mindre bäckar och diken som de upplevde att de
gör nu.
Avverkningslagen upplevde att planering var en viktig faktor i att få ett bra resultat på arbetet,
både gällande fältplanering och avverkningstidpunkt. Flera lag samt arbetsledningen efterlyste
markskonare för att kunna göra ett bättre jobb samt återkoppling mellan lag och arbetsledning.
En förutsättning för att maskinlagen ska lägga arbete på bra bäcköverfarter är att de får
ekonomisk ersättning för detta.

Main title:Vattenvård vid slutavverkning
Subtitle:före och efter vattenvårdsutbildning på Stora Enso Skog, distrikt Siljan
Authors:Sundin, Sara
Supervisor:Törnblom, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:13
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:vattenvård, bäcköverfart, slutavverkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5028 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 08:47
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 08:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics