Home About Browse Search
Svenska


Björn, Johan, 2008. Analys av data från flyglaserscanning. SLU, School for Forest Management, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In forestry there are always needs of forest data to make good strategic decisions of different actions and economic winning. Usually this data gets from field-estimations made by forest workers with expensive costs and sometimes unsatisfied quality.
StoraEnso Skog is a great forest company in Sweden and they have part of the responsibility of the forest own by Bergvik Skog. Bergvik Skog is owner of 1, 9 million hectares productive forest land. Both Bergvik and StoraEnso have great interest in new inventory techniques to get the important forest data.
The company Foran Remote Sensing offers the opportunity with airborne laserscanning of forest and forest land. Foran got the mission of Bergvik and StoraEnso to laser scan Bergviks possession in Älvdalen, Dalarna. According to that Bergvik and StoraEnso has started a new handling strategy of how to do thinning forest and they developed a new thinning mould based on over height & numbers of stems.
The purpose and goal in this study was to make a comparing between laser data and traditional field inventory from the same spots to perhaps see different results between the methods. A number of forest stands where chosen and became visited in field (spruce mostly). Different rates for features as over height, stand basal area and number of stems where collected.
When the laser data was received it was made serial of regressions analyses of this material to see correlations between the features and to give a vision of maintenance of these forest stands according to witch technique that where chosen.
It was shown that the correlations between the features was weak and couldn't show any strong connections. The results in the thinning mould between these techniques where a just little and forest maintenance would probably not be very different from each other. It where just a few forests stand that denoted from the others.
This study shows promising results for airborne laser scanning in the opportunity to collect acceptable and god rates for the features of over height and number of stems being important in estimations of thinning needs at Bergvik Skogs forests ground. In other words this new technique with airborne laserscanning will work very well in the new thinning mould to StoraEnso Skog and will be in great use to planning and forest maintenance.

,

Inom skogsbruket är vi alltid i behov av skogliga data för att kunna ta strategiska beslut om olika skötselåtgärder för att kunna sköta skogen på bästa sätt. Vanligtvis samlas dessa data in genom fältinventeringar av skogliga planerare och data med varierande kvalitet används för framtida beslut.
StoraEnso Skog är ett stor skoglig aktör i Sverige som delvis har skötselansvaret för skogsägaren Bergvik Skogs innehav som innefattar ca 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark. Både StoraEnso Skog och Bergvik Skog har intresse av nya metoder och tekniker för insamling av skoglig data.
Foran Remote Sensing erbjuder möjligheten att flyglaserscanna skog och skogsmark. Foran har på uppdrag av Bergvik och StoraEnso flyglaserscannat Bergviks innehav i Älvdalen, Dalarna. StoraEnso och Bergvik har börjat tillämpa en ny typ av gallringsmall för skötseln av deras eget innehav. Mallen är baserad på övrehöjd och stamantal.
Syftet och målet med examensarbetet var att genomföra en jämförande studie mellan laserdata och traditionell fältdata från samma ytor för att kunna urskilja eventuella olikheter. Ett antal slumpmässiga avdelningar valdes ut (mestadels granbestånd) och besöktes i fält. Värden för parametrar som övrehöjd, grundyta och stamantal samlades in.
Efter att laserdata erhållits så gjordes regressionsanalyser på materialet för att se olika trender och korrelationer mellan parametrarna samt även ge inblick i hur skötseln av bestånden skulle påverkas av data från de olika metoderna.
Det visade sig att korrelationerna var svaga mellan parametrarna och kunde inte visa på starka samband. Utslaget i gallringsmallen mellan ForestGrid (laserdata) och Fältdata skiljdes lite åt och kan på så vis leda till olika skötselingrepp i bestånden mellan respektive teknik. Det berörde dock endast ett fåtal bestånd.
Denna studie visar på lovande resultat för flyglaserscanning i möjligheten att tillhandahålla goda värden för parametrarna övrehöjd och stamantal som är viktiga för uppskattningen av eventuella gallringsbehov på Bergvik Skogs innehav. M a o. så bör laserdata fungera bra att tillämpa i den nya gallringsmallen för Stora Enso Skog och vara till stort gagn för planering och skötselarbete.

Main title:Analys av data från flyglaserscanning
Authors:Björn, Johan
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:18
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:laser, scanning, fjärranalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8490
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8490
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5028 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 09:29
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics