Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Depositing date | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Jump to: 2008:13 | 2008:17 | 2008:18 | 2008:20 | 2008:21 | 2008:22 | 2008:23 | 2008:4 | 2008:9 | 2009:09 | 2009:1 | 2009:10 | 2009:2 | 2009:27 | 2009:3 | 2009:5 | 2010:10 | 2010:11 | 2010:12 | 2010:14 | 2010:15 | 2010:16 | 2010:17 | 2010:18 | 2010:19 | 2010:6 | 2010:7 | 2010:8 | 2011:02 | 2011:03 | 2011:05 | 2011:06 | 2011:07 | 2011:08 | 2011:1 | 2011:10 | 2011:11 | 2011:12 | 2011:13 | 2011:14 | 2011:15 | 2011:16 | 2011:17 | 2011:18 | 2011:19 | 2011:20 | 2011:21 | 2011:22 | 2011:23 | 2011:24 | 2011:25 | 2011:26 | 2011:27 | 2011:28 | 2011:29 | 2011:4 | 2011:9 | 2012:01 | 2012:06 | 2012:07 | 2012:08 | 2012:09 | 2012:10 | 2012:11 | 2012:12 | 2012:13 | 2012:15 | 2012:2 | 2012:24 | 2012:25 | 2012:3 | 2012:4 | 2012:5 | 2013:01 | 2013:02 | 2013:03 | 2013:04 | 2013:05 | 2013:06 | 2013:07 | 2013:08 | 2013:10 | 2013:11 | 2013:12 | 2013:13 | 2013:14 | 2013:15 | 2013:16 | 2013:18 | 2013:19 | 2013:20 | 2013:21 | 2013:22 | 2013:24 | 2013:25 | 2013:26 | 2013:27 | 2013:28 | 2013:29 | 2013:30 | 2013:31 | 2014:01 | 2014:02 | 2014:03 | 2014:04 | 2014:05 | 2014:06 | 2014:07 | 2014:09 | 2014:10 | 2014:11 | 2014:12 | 2014:18 | 2014:20 | 2014:24 | 2014:25 | 2014:26 | 2014:27 | 2014:7 | 2015:01 | 2015:02 | 2015:03 | 2015:04 | 2015:06 | 2015:08 | 2015:09 | 2015:10 | 2015:11 | 2015:12 | 2015:14 | 2015:15 | 2015:16 | 2015:17 | 2015:18 | 2015:21 | 2015:23 | 2015:24 | 2015:25 | 2015:26 | 2015:27 | 2015:28 | 2015:29 | 2015:30 | 2015:32 | 2015:33 | 2015:34 | 2015:35 | 2016:01 | 2016:02 | 2016:03 | 2016:04 | 2016:05 | 2016:07 | 2016:08 | 2016:09 | 2016:10 | 2016:11 | 2016:12 | 2016:13 | 2016:15 | 2016:16 | 2016:17 | 2016:18 | 2016:19 | 2016:20 | 2016:21 | 2016:22 | 2016:23 | 2016:24 | 2016:25 | 2016:26 | 2016:27 | 2016:28 | 2016:29 | 2016:31 | 2016:32 | 2016:33 | 2016:34 | 2016:35 | 2016:36 | 2016:37 | 2017:01 | 2017:03 | 2017:04 | 2017:05 | 2017:06 | 2017:07 | 2017:08 | 2017:09 | 2017:12 | 2017:21 | 2018:01 | 2018:02 | 2018:03 | 2018:04 | 2018:05 | 2018:06 | 2018:07 | 2018:08 | 2018:09 | 2018:10 | 2018:11 | 2018:12 | 2018:13 | 2018:14 | 2018:15 | 2018:16 | 2018:19 | 2018:20 | 2018:21 | 2018:22 | 2018:23 | 2018:25 | 2019:06 | 2019:07 | 2019:1 | 2019:12 | 2019:14 | 2019:16 | 2019:18 | 2019:2 | 2019:29 | 2019:3 | 2019:30 | 2019:32 | 2019:33 | 2019:34 | 2019:35 | 2019:4 | 2020:02 | 2020:03 | 2020:04 | 2020:06 | 2020:08 | 2020:09 | 2020:11 | 2020:13 | 2020:14 | 2020:15 | 2020:16 | 2020:17 | 2020:18 | 2020:19 | 2020:21 | 2020:22 | 2020:23 | 2020:26 | 2020:27 | 2020:28 | 2020:29 | 2020:30 | 2020:31 | 2020:32 | 2020:33 | 2021:01 | 2021:02 | 2021:05 | 2021:06 | 2021:07 | 2021:08 | 2021:09 | 2021:10 | 2021:11 | 2021:12 | 2021:13 | 2021:14 | 2021:15 | 2021:16 | 2021:17 | 2021:18 | 2021:19 | 2021:20 | 2021:21 | 2021:22 | 2021:23 | 2022:03 | 2022:04 | 2022:05 | 2022:06 | 2022:07 | 2022:08 | 2022:10 | 2022:11 | 2022:13 | 2022:14 | 2022:16 | 2103:9
Number of items: 297.

2008:13

Sundin, Sara, 2008. Vattenvård vid slutavverkning : före och efter vattenvårdsutbildning på Stora Enso Skog, distrikt Siljan. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:17

Ström, Daniel, 2008. En studie av sedimenttransport, död ved och kantzoner längs två vattendrag i Kilsbergen : från skog till slätt. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:18

Björn, Johan, 2008. Analys av data från flyglaserscanning. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:20

Olerås, Kristoffer, 2008. Markberedningens, planteringspunktens och behållardjupets inflytande på granminiplantors etablering i fält. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:21

Almqvist, Kristoffer, 2008. Skottbetning på granplantor i Kolmården : omfattning och påverkande faktorer. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:22

Norman, Karl-Olof, 2008. Skogsfastigheter i Jämtland : är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:23

Isaksson, Klas, 2008. FSC uppföljning vid slutavverkningar utförda av skogssällskapet i Norrbotten. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:4

Carlsson, Carl Johan, 2008. Varför är det kvinnliga könet underrepresenterat vid Skogsmästarprogrammet?. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2008:9

Bergkvist, Peter, 2008. Motorsågskörkortet : en utvärdering av Skogsstyrelsens motorsågsutbildning vid Frossarbo kursgård 2005-2007. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:09

Wahlquist, Fredrik, 2009. Marknadsundersökning för SCA Skog AB avseende utbor i Mälardalen. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:1

Ahlberg, Joakim, 2009. Transport och terminalhantering av plantor på Södra. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustafsson, Niklas, 2009. Volymsrapportering vid drivningsarbete. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hammar, John, 2009. Metodutveckling för planering och genomförande av dikesrensning med moderna metoder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hellström, Anna-Karin, 2009. Tätortsnära skogsbruksplan i Borås stad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindström, Felix and Olbers, Aron, 2009. Analys av linjetaxering i samband med gallringsinventering med avseende på kvalitet, tillförlitlighet och framtida utformning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sund, Andreas, 2009. Hur påverkar bävern skogens värden?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:10

Berglund, Anna, 2009. Skuggvävens effekt på fryslagrade täckrotsplantor av tall (Pinus sylvestris) i upptiningsstadiet. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:2

Harrysson, Johan, 2009. Betydelsen av skogsbruksplaner som verktyg vid anskaffning av virke. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Larsson-Snygg, Daniel, 2009. Skogsentreprenör 2007 : en kvantitativ studie av organiserade skogsentreprenörer i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Stefan, 2009. Vilken föryngringsmetod ger bäst resultat på torra och friska marker, höst- eller vårplanering? : en jämförande studie utförd på uppdrag av Stora Enso Skog. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:27

Kvist, Eva-Lotta, 2009. Jämställdhet åt skogen?! En studie som utreder anledningarna till att kvinnorna slutar som skogsinspektorer. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:3

Jansson, Lisa, 2009. Sorterar skotaren bort det timmer som skördaren har tillrett?. UNSPECIFIED, Skinnskatteberg. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2009:5

Torstensson, Anna, 2009. Medlemsundersökning SÖDRA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:10

Pålsson, Johannes, 2010. Skogsbruksplanen - ett hjälpmedel i vattenförvaltningsfrågor? : en intervjustudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:11

Sandström, Jonas, 2010. Träddelsuttag eller massavedsuttag i förstagallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:12

Dehlén, Jonas, 2010. Mindre studie av en ny gallringsmetod i stamtät förstagallring av gran i södra Svergie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:14

Tegenlöv, Martin, 2010. Det gör ont när stockar spricker!. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:15

Savin, Carl-Johan, 2010. Markberedningens betydelse och egenkontroll för markberedning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:16

Björkqvist, Carl, 2010. Att bygga en stamdatabas för gotländsk tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:17

Gunnarsson, Magnus, 2010. Effektivare röjningssätt med kedjeröjsågen?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:18

Eriksson, Anders and Lindberg, Anders, 2010. Förröjning i förstagalling - vad kostar det och följer utförarna instruktionerna?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:19

Collin-Karlsson, Robin, 2010. Volymsrapportering vid terrängtransport av virke. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:6

Eriksson, Magnus, 2010. Slitage på skogsbilvägar vid virkestransporter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:7

Kvarnström, Per, 2010. Älgexplosionen på 70- och 80-talet, ett hot mot sågverken?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Kvarnström, Per, 2010. Älgexplosionen på 70- och 80-talet, ett hot mot sågverket?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2010:8

Hallqvist, Carl-Filip, 2010. En studie av olika ekonomiska modeller för mångbruk baserad på vindkraft. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:02

Bertland, Per and Käll, Dan, 2011. Prestations- och kvalitetsstudie av maskiner för rensning av skogsdiken. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:03

Janséus, Peter, 2011. Mångbruksplan Äspinge 2:2. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:05

Svensson, Patrik, 2011. Objektskoncentration vid slutavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:06

Essendrup, Magnus, 2011. Lokal logistikoptimering för ENA Energi i Enköping. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:07

Björk, Henrik, 2011. Evighetsträd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:08

Rönnqvist, Andreas, 2011. Produktivitetseffekter av flerträdshantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:1

Svensson, Adam, 2011. Funktionaliteten i skogsmaskiners GIS-system. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:10

Algotsson, Johan, 2011. Skogsvård hos privata skogsägare : vilka åtgärder utförs och av vem?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:11

Samuelsson, Johan, 2011. Mångbruksplan inriktning vilt och viltvårdsanpassning av skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:12

Frisk, Andreas, 2011. Betesskador på lärkplantor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:13

Cagner, Gustav, 2011. Stubbskörd : från modell till verklighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:14

Nilsson, Mats, 2011. När har juridiska personer beviljats förvärvstillstånd av lantbruksfastigheter?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:15

Berg, Christoffer, 2011. Enkätundersökning hos markägare inom SCA Skog Ångermanlands Skogsförvaltning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:16

Shimizu Nilsson, Megumi, 2011. Local variations in sawlog- and sawn product quality : sawing study of Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris) at a sawmill in central Sweden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:17

Selesi, Jessica, 2011. Enkätundersöking om vad privata skogsägare vill se på en skoglig aktörs hemsida. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:18

Sveningsson, Linus, 2011. Dubbskador på Alvestakubb. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:19

Junhammar, Björn, 2011. Köparnas nöjdhet med sin fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:20

Forsberg, Mikael, 2011. Markering och risning av basvägar inom slutavverkningstrakter : en intervjustudie hos maskinförare och planerare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:21

Jansson, Emil, 2011. Prestationspåverkan av flerträdshantering i klena gallringar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:22

Nilsson, Sara, 2011. Jordförvärvslagens ändring 2005 och dess påverkan vid skogsfastighetsköp : The amendment of Lad Acquisition Act 2005 and its influence on forest property purchase. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:23

Vidmark, Jens, 2011. Alumner från SLU, Skogsmästarskolan säger sitt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:24

Svensson, Johan, 2011. Överlevnad och tillväxt för Douglasgran i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:25

Gustafsson, Jakob, 2011. Marknadsundersökning om vad skogsägare vill ha för produkter/tjänster av skogsbolagen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:26

Hildingsson, Karin, 2011. Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:27

Agnrud, Alexandra, 2011. Konkurrens mellan rådjur och dovhjort. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:28

Andersson, Ann-Sofie, 2011. Stamskador i gallringsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:29

Jansén, David, 2011. Mellanskogs medlemmars syn på röjning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:4

Johansson, Markus, 2011. Marknadsundersökning om markägarens val av skogspartner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2011:9

Pettersson, Robin, 2011. Om behovet av ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:01

Mathson, Eric, 2012. Stora markägares val av fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:06

Sjödin, Mattias, 2012. Utvärdering av traktplanering på SCA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:07

Fahlén, Emil, 2012. Utvärdering av traktplanering på Holmen Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:08

Andersson, Daniel, 2012. En jämförelse av skogsmarksprisets utveckling mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:09

Alenius, Peter, 2012. Markskador vid GROT-uttag : en enkätstudie hos skogstjänstemän. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:10

Edholm, Alexander, 2012. Kartläggning av markberedning i svår terräng på SCA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:11

Alkrot Eriksson, Anders, 2012. Motiv och värdering vid köp av skogs- och lantbruksfastigheter i Kronoberg och Blekinge. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:12

Harrysson, John, 2012. Påverkande faktorer för grotens fukthalt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:13

Ragnarsson, Fredric, 2012. Uttag av kvalitetsvirke a björk - potential och problem. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:15

Granlöf, Daniel, 2012. Enkätundersökning om skogsägare inom Norrskogs upptagningsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:2

Lundmark, Pär, 2012. Motiv och värdering vid köp av skogs- och lantbruksfastigheter i Västerbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:24

Key, Jesper, 2012. Klippning i klena gallringar : prestationsstudie av Forest ebeaver. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:25

Lundgren, Erik, 2012. Förtolkat digitalt data till skogsägarplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:3

Jonsson, Dennis, 2012. Ligger bäckarna rätt i kartan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:4

Magnusson, Andreas, 2012. Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling - en studie av EU:s leadermetod. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2012:5

Carlson, Victor, 2012. Enkätundersökning hos medlemmar i Nätraälven Skogsägarförening. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:01

Johansson, Fredrik, 2012. Contortatallens odlingsvärde i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:02

Jacobsson, Fredrik, 2013. Produktionsskillnader vid olika antal sortiment. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:03

Lager, Kristoffer, 2013. Socialt kapital hos Svenska skogsägare : från grannar till sektorsråd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:04

Nilsson, Per, 2013. Enkätundersökning hos skogsägare inom SCA Skog Norrbottens Förvaltningsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:05

Trolin, Henrik, 2013. En jämförande studie av fem lastbilsmonterade flishuggar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:06

Göransson, Fredrik, 2013. Enkätundersökning hos markägare inom SCA Skog Jämtlands förvaltning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:07

Gustavsson, Kent, 2013. Utvärdering av produktionsrapporterad volym för contorta. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:08

Johansson, Thomas, 2013. Hur stor areal äldre skog lämplig för trakthyggesbruk finns det på Gotland 2013?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:10

Ottosson, Johannes, 2013. Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Gislaveds verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:11

Axelsson, Andreas, 2013. Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:12

Olsson, Roger, 2013. Vilken är den teoretiskt optimala toppdiametern på bokmassaved vid motormanuell avverkning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:13

Gerdin, Oskar, 2013. Vilka faktorer avgör då skogsägaren söker samarbetspartner för planering och genomförande av skogsvård?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:14

Eriksson, Per-Olov, 2013. Analys av hemområdesstorlek hos mellansvenska vildsvin (Sus scrofa scrofa). First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:15

Wallin, Malin, 2013. Jämförelse mellan sådd och naturlig föryngring av tall i Härjedalen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:16

Rosberg, Jonathan, 2013. Enkätundersökning till Älvdalens Besparingsskogs delägare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:18

Aldén, Gustaf, 2013. Förbättrar en kvalitetssäkring skördarens dimensionsmätning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:19

Fridström, Johnny, 2013. Lämpliga främmande trädslag för Kalmar och Mönsterås kommuner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:20

Emanuelsson, Gabriel, 2013. Uppfölining av naturvårdande skötselåtgärder(NS) i ekopark Storklinten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:21

Sandström, Elin, 2013. Bruka utan att förbruka - när andra intressen än ekonomin får styra. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:22

Viklund, Erik, 2013. Identifiering av röjningsbestånd med hjälp av flygburen laserskanning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:24

Woxlin, Anneli, 2013. En utredning om effekterna av Skogsstyrelsens röjningsrådgivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:25

Leppälampi, Mats, 2013. Uppföljning av system för vägentreprenörer i skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:26

Willander, Lena-Maja, 2013. Föroreningar orsakade av stenar inblandade i barrmassaved. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:27

Holmqvist, Cecilia, 2013. Spillningsinventering för bestämning av älgbetesbelastning på ungskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:28

Östensson, Jesper, 2013. Vederlagsgrundande mätning med skördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:29

Larsson, Daniel, 2013. Lämplig röjningstidpunkt utifrån björkstubbskottens konkurrens. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:30

Bondesson, Anton, 2013. Död ved i vatten - funktionella strukturer och dess påverkan på öring (Salmo trutta, L.). First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2013:31

Sjöqvist, Ronny, 2013. Kombinationsbruk, talltimmer och vilt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:01

Ekström, Henrik, 2014. Vattenlogistik vid stubbehandling i slutavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:02

Holmberg, Sofia, 2014. Biomassauttag vid delkvistat sortiment i klen gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:03

Karlsson, Daniel, 2014. Några svenska virkesaktörers system för skoglig planering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:04

Källgren, Petter, 2014. Varför slutar markberedningsförare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:05

Hjerpe, Emil, 2014. Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:06

Boden, Pehr, 2014. Förtolkning inför skogsbruksplanläggning med laserdata (NNH), eller traditionell flygbildstolkning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:07

Södergren, Oscar, 2014. Markskadefri avverkning - från traktplanering till plantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:09

Jacobsson, Ludvig, 2014. Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:10

Dahlen, Erik, 2014. En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:11

Henriksson, Kajsa, 2014. Mätramar för vederlagsmätning och timmersortering på sågverk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:12

Berglund, Erik, 2014. Utvärdering av utbildning om attityder och beteenden inom ETTdemo-projektet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:18

Rehnman, Jacob, 2014. Enkätundersökning till medlemmar i Västra Värmland och Dals Skogsägareförening. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:20

Andersson, Andreas, 2014. Skogsägarenas inställning till markberedning i västra Värmland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:24

Båvner, Nils, 2014. Hur styr gruppcertifikatägarnas strategier vilka skogsägare som blir del av FSC-cerfifikaten?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:25

Jonsson, Mikael, 2014. En jämförelse avseende beståndsgående-och stickvägsgående gallringsmaskiner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:26

Johansson, Markus, 2015. Hyggesbränning på Orsa besparingsskog - en studie på tillväxt och föryngring,15år efter etablering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:27

Nääs, Robin, 2014. Älgbetesinventering på Orsblecks viltvårdsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2014:7

Eriksson, Fredrik, 2014. Naturvårdsavsättningar vid avverkning på Orsa Besparingsskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:01

Norman, Lars, 2015. Sensitivity analysis of the habitat models used in the Heureka planning system. Second cycle, A1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:02

Johansson, Johnny, 2015. Affärsrelationen - en studie av samspelet mellan drivningsentreprenörer och tjänstemän inom ett virkesområde hos Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:03

Wester, Johan, 2015. Skogspolitik i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:04

Westling, Carl, 2015. En studie av viltets påverkan på Skogssällskapets fastighet i Selesjö. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:06

Holmström, Jon, 2015. Enkätundersökning om rådgivningen kring skogsbruksplaner utförda av Norra Skogsägarna. First cycle, G2E. Skinskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:08

Seger, Daniel, 2015. Faktorer som påverkar lönsamheten vid köp av skogsfastigheter i Norrbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:09

Svensson, Rasmus, 2015. Digitala kommunikationer mellan VIDA och deras leverantörer. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:10

Einar-Sjöö, Jacob, 2015. Hybridlärkens tillväxt i Snogeholm : hur påverkas produktionen i blandbestånd jämfört med trädslagsrena bestånd?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:11

Nolen, Elisabet, 2015. Hur väl skogsägare följer åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen : en enkätundersökning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:12

Andersson, Andreas, 2015. Död ved i ett referensvattendrag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:14

Halvardsson, Lisa, 2016. Hur locka unga att bli skogsmaskinförare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hamberg, Marica, 2015. Klimatfaktorers inverkan på granbarkborrens svärmningsintensitet i Medelpad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:15

Alton, Tarja, 2015. Hänsyn till mark och vatten vid slutavverkning : en fältstudie på känsliga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:16

Svensson, Andreas, 2015. Tidsåtgång för rundvirkesmottagning på Södra Cell Mörrum. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:17

Petersson, Sofie, 2015. Skogsvårdsentreprenörers uppfattning om SÖDRA som uppdragsgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:18

Nygren, Jens, 2015. Vad skapar stress respektive trivsel hos avverkningslag? : en jämförelse mellan bolags- och entreprenörslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:21

Nilsson, Malin, 2015. Jägares och skogsägares syn på balansen mellan hjortvilt och skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:23

Ekskär, Hampus, 2015. Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:24

Olausson, Alexander, 2015. Markägarundersökning om plantor och återbeskogning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:25

Ekdahl, Jan, 2015. Satsning på biobränsle i Uganda och Kenya - möjlighet eller risk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:26

Rosén, Fredrik, 2015. Åker- och skogsmark: en prisjämförelse över tid. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:27

Benjaminsson, Simon, 2015. Optimalt skogsbruk baserat på analyser med PlanVis. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:28

Ådén, Henrik, 2015. Går det att generera ett hjälpmedel för att dimensionera vägtrummor?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:29

Jägeberg, Hedvig, 2015. Guld och gröna småbolagsägda skogar : motiv till att vilja välja aktiebolag som företagsform. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:30

Stolpe Nordin, Anton, 2015. Skogsägande i brandens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Markus, 2016. Rågångsproblematik i avverkningsplanering hos Norrskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:32

Karlsson, Linda Maria, 2016. Kvinnliga skogsmaskinförare i Sverige – rekrytering och nuläge. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:33

Alkberg, Johan, 2016. Förtroendet för drivningsplanerarens arbete bland skogsmaskinförare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:34

Bäckman, Manne, 2016. Oberoende förvaltning av privatägd skog i Härjedalen – finns det intresse för det?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2015:35

Karlsson, Caroline, 2016. Beskogning av åkermark – effekter på marken. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:01

Ifverson, Johan, 2016. Skötsel och avverkning i tätortsnära skog i Båstads kommun. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:02

Hammar, Louise, 2016. Naturvägledning i Isidro Fabela, Mexico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:03

Danielsson, Carl, 2016. Inventering av brandgynnade arter på Innerstön. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:04

Åkerlind, Johan, 2016. Identifiering av intressen knutna till avverkning : ett underlag inför bedömning av behovet av FSC-samråd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:05

Ek, Mathias, 2016. Agroforestry på Stationsmossen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:07

Paulin, Simon, 2016. Skogliga landskapsvärden i Bergslagen – utbud och efterfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:08

Karlqvist, Stephanie, 2016. Fångstområdesanalys. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:09

Everås, Adam, 2016. Utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:10

Johnsson, Per, 2016. Fallstudie av nuvärdet för olika trädslag och rörflen på åkermark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:11

Jonsson, Axel, 2016. Vilka faktorer påverkar privata skogsägares val av skoglig samarbetspartner?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:12

Klasson, Jonathan, 2016. Teknisk kompetens hos skördarförare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:13

Spånberg, Kristoffer, 2016. Logistiskstudie av ett flissystem med 74 tons flisekipage. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:15

Ståhl, Fredrik, 2016. Jord- och skogsbruksfastigheter : vad är accepterat avstånd vid fastighetsreglering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:16

Hultgren, Evelina, 2016. Möjligheter att förutspå förekomst av kulturhistoriska lämningar utifrån ståndortsegenskaper. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:17

Johansson, Andreas, 2016. Entreprenörers åsikter om förbättringar för mekaniserad plantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:18

Dahlberg, Anders, 2016. Att läsa brandspår i skogslandskapet: olika underlag för att förstå naturlandskapets branddynamik. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:19

Ollas, Marcus, 2016. Skogsskötselplanens betydelse. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:20

Åby Hedenius, Karoline, 2016. Plantetablering efter skogsbranden i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:21

Åkermo, Alexander, 2016. En jämförelse mellan Ekebo Plus och Vitrysk proveniens – en fältstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:22

Karlström, Magnus, 2016. Skonsam drivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:23

Fernlund, Erik, 2016. Utvärdering av motorsågskörkortet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:24

Ljunggren Skogfors, Gustav, 2016. En dokumentation av AB Karl Hedins föryngringar efter skogsbranden 2014. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:25

Sundberg, Dennis, 2016. Boliden Minerals skogsskötsel runt gruvsamhällen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:26

Eriksson, Jenny, 2016. Uppföljning av utfört arbete i kantzon mot vattendrag i gallringar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:27

Rosander, Gabriel, 2016. Skördarmätning i gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:28

Grönesjö, Rasmus, 2016. Viktiga faktorer för skogsägare vid gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:29

Phersson, Jessica, 2016. Finns det behov av arbetshästar i dagens svenska skogsbruk?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:31

Carlström, Viktor, 2016. Finansiering av en skogsfastighet med ett förenklat skattesystem. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:32

Henriksson, Therese, 2016. Grön infrastruktur i skogsbruket : underlag för planering och prioritering av miljöhänsyn. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:33

Persson, Johan, 2016. Förbättrad slutredovisning efter utförd avverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:34

Arvidsson, Axel, 2017. Generationsskiftesundersökning i Uppsala län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:35

Andersson, Jonas, 2017. Kan man med hjälp av en ”prova på”-dag öka intresset för naturbruksgymnasiet - skog?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:36

Jönsson, Victor, 2017. Attityden till kronhjort i Kronobergs län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2016:37

Persson, Johan, 2016. Modell för bedömning av underväxtens täthet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:01

Bender, Mari, 2017. Enkätundersökning om skogsskador och hjortvilt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:03

Vretlund, Victor, 2017. Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:04

Rosberg, Henrik, 2017. Enkätundersökning om skogsbruksplaner i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:05

Sahlin, Marcus, 2017. Markberedning med grävmaskin i blockrik terräng : skopbreddens påverkan på resultatet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:06

Andersson, Johan, 2017. Att möta skogsägare i ett urbaniserat samhälle. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:07

Pettersson, Emil, 2017. Ökade kostnader vid aptering av tremeters massaved jämfört med fallande längder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:08

Hedlund, John, 2017. Privata skogsägares kunskap om dikning på skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:09

Hellstrand, Erika, 2017. Mer än bara naturvärden? : om nyckelbiotopers påverkan på fastighetspriset. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:12

Telby, Robert, 2017. Utveckling av Mellanskogs medlemsapp. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2017:21

Östlund, Andreas, 2017. Studie av rottickans S-form i ett röjningsbestånd av gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:01

Andersson, Anders, 2018. Vad tycker fastighetsägare i Götaland om skog på obrukad åkermark?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:02

Tunell, Erika, 2018. Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regionen Bohus-Dal. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:03

Andersson, Martin, 2018. Arbetsresultat efter markberedning med en tvåhövdad hängande testbänk med inversfunktion. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:04

Bromée, Hanna, 2018. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:05

Pakh, Christoffer, 2018. Attityder till skogen, jakten och samfälligheten inom Herresta samfällighetsförening. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:06

Dahlin, Anna, 2018. Varför väljer personer att studera skog och jobba i skogssektorn?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:07

Dahlberg, Kevin, 2018. Privata skogsägares användning av skogsbruksplaner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:08

Björk, Agnieszka, 2018. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:09

Oleinikoff, Patrik, 2018. Vilken granplanta bör användas vid föryngring? : en jämförelse mellan leverantörer, planttyper och plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:10

Boley, Klara, 2018. Skogsdikningens historia på Kosta revir. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:11

Berggren, Filip, 2018. Tidsstudie av timmerbilars lastningstid beroende på avstånd mellan timmerbilen och virkesvältan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:12

Jakobsson, Robin, 2018. Tydliga indikatorer på skogsägare med ett stort behov av rådgivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:13

Axelsson, David, 2018. Toppdiameterns påverkan på det ekonomiska utfallet i gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:14

Smedberg, Alfred, 2018. Jämförelse av tillväxtrytm mellan somatiska plantor och fröplantor av gran : en studie av tre fältförsök. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:15

Hallquist, Ronny, 2018. Framtidens skogsbruksplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:16

Nordstrand, Johan and Sandberg, Carl Philip, 2018. Leder ökad medellängd på massaved till ökad prestation vid skotning i gallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:19

Sjöqvist, Mattias and Olofsson, Vincent, 2018. Förröjningens påverkan på avverkning med förstagallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:20

Hassel, Johan, 2018. En jämförande studie av stubbens skottskjutning efter röjning med kedjeröjsåg kontra klingröjsåg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:21

Mörk, Nils, 2018. Arbetsmiljö för maskinförare 2010/2011. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:22

Lönnroth, Lina, 2018. Skogens ekonomiska stöd – vilka är det som ej söker och varför? : en enkätundersökning i Västmanlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:23

Svensson, Johannes, 2018. Enkätundersökning om Borås Stads skolskogar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2018:25

Andersson, Filip, 2018. Analys av sambandet mellan en skogsfastighets förmåga att generera avkastning och dess läge i landet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:06

Olsson, Linnéa, 2019. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:07

Martin, Viktorsson, 2019. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:1

Rehult, Jakob, 2019. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:12

Carlström, Elis and Karlsson, Ida, 2019. Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:14

Eneman, Björn and Olsson, Christoffer, 2019. Mätning av stammens tvärsnittsarea med hjälp av klave jämfört med diametermåttband i det praktiska skogsbruket. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:16

Nilsson, Henrik and Nordström, Edwin, 2019. Hur pålitligt är relaskopet vid mätningar av grundytan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:18

Olsson, Hanna, 2019. Är det lönsamt att röja mer än en gång?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:2

Skogelid, Olov, 2019. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:29

Ericson, Helena, 2019. Att äga skog på distans. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:3

Tunell, Christian, 2019. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:30

Schedvin, Christer, 2019. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:32

Ekelund, Fredrik, 2019. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:33

Norgren, Sara, 2019. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:34

Jörning, Hampus, 2019. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:35

Andersson, Per-Jacob, 2019. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2019:4

Dahlquist, Mikael, 2019. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:02

Johansson, Daniel and Kjellström, Sebastian, 2020. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:03

Hedin, Emilia, 2020. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:04

Gunnarsson, Jonas and Karlström, Johan, 2020. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:06

Heiding, Kenneth, 2020. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:08

Karlsson, Oskar, 2020. Målklassning av skogens sociala värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:09

Svedlund, Viktor, 2020. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:11

Garli, Oskar and Sjöö, Henrik, 2020. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:13

Björklund, Oscar, 2020. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:14

Henningsson, Carl Fredrik and Nilsson, Peter, 2020. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:15

Bryntorp, Emil, 2020. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:16

Thörnblom, Marcus, 2020. Naturvårdsbedömning i västra Värmland – Skillnaderna mellan målklasserna PG, NS och NO. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:17

Jonsson, Axel and Rumler, Erik, 2020. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:18

Remsö, Mats, 2020. Jämförelse mellan Skogliga grunddata 2.0 och fältmätta beståndsvariabler i bestånd med huggningsklass S1 och S2. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:19

Olsson, Filip, 2020. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:21

Olsson, Jimmy, 2020. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:22

Persson, Jonas, 2020. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:23

Kastensson, Johan and Norder, Nils, 2020. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:26

Axbäck, Michaela, 2020. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:27

Lindberg, Linus, 2020. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:28

Lindhagen, Hannes, 2020. Evighetsträd efter föryngringsavverkning – En utvärdering av trädens överlevnad & evighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:29

Samuelsson, Daniel and Wiik, Mikael, 2020. Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:30

Johansson, Jonatan, 2020. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:31

Andersson, Jonas, 2020. Vrakersättningens betydelse för grantimmerutbytet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:32

Andersson, Johan, 2020. Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2020:33

Bertilsson, Caroline and Magnusson, Viktor, 2020. Viskadalens mekaniska plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:01

Sandström, Arvid, 2021. Effects of active and passive conservation on forest structure and bird diversity in Färna Ecopark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:02

Hermansson, Moa and Sundström, Anna, 2021. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:05

Jungergård, Fredrik and Hultin, Arvid, 2021. Skördarförarnas arbetssituation i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:06

Persson Ek, My and Sjöstedt, Linda, 2021. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:07

Persson, Ossian and Frank, Gustav, 2021. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:08

Eklind, Kajsa, 2021. Arbetsväxling i skogsmaskinlag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:09

Aronsson, Sven, 2021. Effekter av toppklippning på tallplantors rot- och skottillväxt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:10

Ek, Petra and Skotte, Amanda, 2021. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:11

Melkersson, Isabella and Christensson, Camilla, 2021. En produktionsjämförelse mellan Hyssnametoden och SLU:s försöksytor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:12

Karlsen, Tobias, 2021. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:13

Dahl Wallin, Sofi and Garefelt, Emelie, 2021. Kan skogsgödsling effektiviseras med hjälp av SLU Markfuktighetskarta?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:14

Pettersson, Ida and Bovin, Per, 2021. Skogen på högstadiet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:15

Johnsson, Axel, 2021. Äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i skogarna i Hässleholms kommun.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:16

Abrahamsson, Gunnar and Abrahamsson, Jonathan, 2021. Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:17

Molin, Alexander, 2021. Utveckling i kompetensöverföring mellan etablerade och nyanställda skogliga rådgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:18

Ekberg, Anna and Eriksson, Emma, 2021. Jämställdhetsarbetet på skogsmästarprogrammet : en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:19

Jakobsson, Torbjörn and Hultén, Gustav Sven, 2021. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:20

Lind, Beatrice and Kilberg, Mikaela, 2021. Effekter på barrplantors rot- och skottillväxt efter sju veckors odling med tillförsel av oorganiskt respektive organiskt kväve. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:21

Åhlén, Roger and Jakobsson, Gustav, 2022. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:22

Öjeberget, Carl-Henrik, 2022. Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2021:23

Henriksson, Linus, 2022. Rottickans spridning i vildsvinens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:03

Hägg, Victor and Lundsgård, Carl, 2022. Fårull som viltbetesskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:04

Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are, 2022. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:05

Fredholm, Agnes, 2022. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:06

Ahlberg, Sebastian and Oskarsson, Robert, 2022. Röjning för omställning från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk – en fallstudie i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:07

Rönngren, Alexander and Karlsson Viksten, Karl-Johan, 2022. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:08

De Vries, Reinder and Sjöberg, Erik, 2022. Sågverkens syn på granbarkborreskadat virke i södra Sverige – användningen och framtiden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:10

Avramidis, Harley, 2022. Stadsnära skogsbruk – Hovdala naturområdes skötselstrategi och åtgärder för att gynna skogsbruk och rekreation. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:11

Pettersson, Anton and Nilsson, Mattias, 2022. Relationen mellan ståndortsindex, markfuktighetsklass och granbarkborreangrepp i Uppsala och Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:13

Björklund, Lars-Axel and Alkeberg, John, 2022. Privata skogsägare i Jämtlands län och de småländska länen : en jämförelsestudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:14

Karlsson, Sanna, 2022. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2022:16

Pontén, Ida and Renell, Ludvig, 2022. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

2103:9

Svarén, Martin, 2013. Undersökning av Södra-transportörernas användande av KOLA-systemet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

This list was generated on Fri Aug 19 01:12:01 2022 CEST.