Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 212.

Aggebrandt, Malin, 2014. Växtväggar i nordiskt stadsklimat . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahnesjö, Sofia, 2019. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allberg, Maja, 2017. Min barndoms trädgård : perenner och lignoser i växtzon VI. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Caroline, 2017. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Victoria, 2015. Professorn 16 : en historisk privatträdgård 1910. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson , Natalia and Schmidt, Maja, 2010. BoKloks trivselytor: en studie om bostadsgårdar och hur BoKloks boende själva kan utveckla dem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Appelros Aronsen, Maria, 2020. Paradisets hemvist – ovan molnen är himlen alltid blå : en paradisisk mötesplats för själar och alla andra kolumbarium/glashus/paradisisk vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor and Bäckman, Amanda, 2020. Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap : begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Gry, 2010. Kumla Sjöpark : ett gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Arvidsson, Magdalena, 2018. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Malin, 2022. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askaner, Julia, 2019. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Hanna, 2018. Vegetationen och den upplevda tryggheten : betydande faktorer i den bostadsnära utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Moa, 2019. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertils, Emelie, 2018. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Biel Jönsson, Anna-Lena, 2013. Utformning av synlig regnvattenhantering i privata trädgårdar och bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blob, Helene, 2023. Framtidens klimatanpassade trädgårdar : gröna rum i trädgårdsstaden Elisefarm: ett gestaltningsarbete med växtfokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Block, John, 2016. Nordiska växtväggar med fokus på konstruktion och bevattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blom, Malin, 2023. Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923 : en undersökning av växtmaterialet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstrand, Hanna, 2018. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borner, Johan Singharat, 2018. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brand, Kajsa, 2016. Vinterfägring : hur en utemiljö kan framhävas vintertid genom en intressant växtkomposition. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bright, Danielah and Vinbo, Linda, 2021. Designade växtsamhällen : perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brising, Karolina , 2014. Gestaltning med vinterfägring : tre förslag på prydnadsplanteringar för Storgatan i Lomma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bunne, Camilla, 2010. Sällskapet örtagårdens vänners trädgård i Vadstena : aktuellt växtinnehåll i historisk belysning och med sikt framåt. . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Byström, Sandra, 2016. Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Béve, Julia, 2013. Stimulerande utemiljö för personer med autistiskt syndrom : ett gestaltningsförslag i habiliteringssyfte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lisa, 2014. Klimatzonen : vintersval trädgård i kontorsbyggnad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carman, Martina, 2016. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chapman, Erikka, 2020. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Claesson, Maria, 2019. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlqvist, Emilia, 2022. Alriksgårdens trädgård : en trädgårdshistorisk undersökning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahm, Elin, 2013. Trädgård för de unga : ett gestaltningsförslag till en del i Kumla stadspark, riktad till barn och unga. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson, Moa, 2016. Markpackning : problem och lösningar i villaträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dickson, Linnéa and Ungerholm Norrbo, Josephine and Nordström, Jenni, 2010. Balis trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Dunér, Petra and Lindberg, Yrsa, 2021. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edman Hellberg, Lisa, 2016. Den svenska grupphusträdgården under 1970-talet : faktorer och idéer som varit centrala för dess utformning och användning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edström, Victoria, 2018. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ehrsköld, Sandra, 2016. Hur gör vi stadens gröna ytor grönare? : ett gestaltningsförslag med fokus på utveckling av Kungsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekblad, Gunilla, 2013. Idéträdgården “Under bar himmel" : en återblick på uteplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Adina Johanna Charlotte, 2022. Trädgårdsrum för äldre : Utemiljöer på två äldreboenden i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekwall, Anna-Karin, 2013. En annan värld : tre gestaltningsförslag till Millennieskogens meditationsrum i Malmö Botaniska trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engberg, Susanna, 2012. En idéträdgård : processen från idé till utförande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Englander, Linnea, 2020. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Karin, 2013. Storkärnan i Löddeköpinge : utveckling av bostadsnära natur för ökad användning och stärkt identitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Thomasine, 2022. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson Lantz, Rasmus, 2020. Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fernehall, Nilgun, 2017. Under ytan : hur designa naturpool för privat trädgård?. First cycle, G2E. Anlarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelström, Jenny, 2014. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelström, Lovisa, 2017. En anpassad grön utemiljö för tonåringar med psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsström, Daniela, 2015. Odling som en del av läroplanen : positiva aspekter av utomhuspedagogik i skolmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridberg, Pernilla, 2020. Buskar : användning i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granlund, Anna, 2013. Perenner och annueller i offentliga anläggningar i norra Sverige : en värdebedömning ur ekonomisk-, användnings- och utformningssynpunkt. First cycle, G2E. 2013: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granrot, Stéphanie, 2013. Naturinspirerad trädgård : ett designförslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gruwert, Cassie Lexiia and Svensson, Felicia, 2018. En skolgårdsgestaltning utifrån perspektiven hos barn i flera åldrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Malin, 2019. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gårdmark Östh, Elsa, 2023. Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Göller, Camilla, 2015. A spatial analysis of three Italian renaissance gardens : a field study of Villa Gamberaia, Villa Lante and Villa Medici at Fiesole. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Habén, Bianca, 2022. Publika trädgårdar under glas : en jämförelse av dåtida och nutida syften samt nyttjanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haglind, Christina, 2019. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamilton, Sophie, 2016. Växtkomposition med verksamhetsanknytning, till rabatt i offentlig miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarberg Eliasson, Emma, 2015. Norrlands Hawaii : ett exotiskt gestaltningsförslag för en badplats i Västernorrland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Anna and Agace, Hanna, 2021. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Catherine, 2017. Frösådd på kyrkogårdar : användning och tillvägagångssätt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hansson, Freja, 2015. Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar : en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasselberg, Felix, 2020. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Havermark, Felix, 2020. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Julia, 2015. Bostadsgårdens sociala funktioner : en studie om hur bostadsgården planeras och används ur ett socialt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedström, Anna, 2013. Underhållsskuld på kyrkogården : Hur den kan påverka besökarens sorgearbete. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellbom, Sofia, 2019. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellsten, Hanna, 2023. KRONODIREKTÖREN 3 : naturalistisk omgestaltning av en bostadsgård på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henningsson, Anja, 2019. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Hanna, 2014. Växter för att gynna fågelliv vid utemiljöer i äldrevårdssammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermansson, Irmelinn, 2013. En japansk sten- och grusträdgård i Sverige . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hilldetun, Isa, 2015. Att skapa mening med trädgården som medium : förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hillve Scheller, Emil, 2013. Battling ”Hidden Hunger” by gardening : a kitchen garden design addressing micronutrient deficiencies in rural Tamil Nadu, South India. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hirdman, Malin, 2015. Rum och plats : en studie i bokträdets varierande karaktär. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjärtnäs, Matilda, 2021. Mellanrummen mellan rummen : från ett rum till ett annat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Isa, 2017. Så skapar du en hälsofrämjande trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hollyoake, Maria and Axelsson, Sara, 2018. Naturlika planteringar med inhemskt växtmaterial : med fokus på örtartade växter i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Hanna, 2019. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Milda, 2020. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jacobsson, Johanna and Olsson, Emma, 2023. En entrégestaltning med dagvattenlösningar samt vegetationsval : ett samarbete mellan en landskapsingenjör och en trädgårdsingenjör. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobsson, Josefine, 2017. Den anpassade lekplatsen : lekplatser anpassade för barn med och utan funktionsnedsättningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Jansson, Katrin, 2017. Tryggare bostadsmiljö : gestaltning av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jensen, Mille, 2023. Villaträdgårdens potential för en klimatsmart framtid : en glömd resurs i Sveriges hållbarhetsarbete?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Gustaf, 2013. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Klara, 2022. Från bostad till närmsta grönområde : en sammanställning av avståndets betydelse för befolkningens hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Tina, 2020. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Veronica, 2013. Askgravplatsen - ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Ellinor and Rombrant, Therese and Selinder, Martina, 2018. Gestaltningsförslag av en pocket park till Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Lisa, 2023. Att främja naturkontakt på skolgårdar : promotion of nature contact at schoolground. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Lorentina, 2017. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Ulrika, 2018. Arts-and-craftsrörelsens gröna rum : trädgårdar i England vid sekelskiftet 1900. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Emma, 2015. Vegetation för fluktuerande vattennivåer : gestaltningsförslag för urbana öppna dagvattensystem på Augustenborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kaneberg, Maria, 2013. Stadsodling från betraktarens blick : Gestaltningsidéer utifrån miljöpsykologiska perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlin, Linn, 2019. Lignosers vintervärden i gestaltningar : bark, habitus och placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Cecilia, 2019. First we shape the cities, then the cities shape us : en kvalitativ fallstudie med gestaltning av en torgyta i Haag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Lotta, 2013. Ätbar utemiljö i skolan : ett gestaltningsförslag med permakulturprinciper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Marie, 2015. Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlén Öberg, Julia, 2023. Trädgårdstrendernas påverkan på insekters levnadsmiljö i privatträdgården : en studie om trädgårdshistoria och blombesökande insekters krav på levnadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Kenntoft, Moa, 2017. Praktisk vägledning, ekosystemtjänster : för planerare och utförare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellander, Katharina, 2010. Gestaltningsförslag av gravplatser ur ett miljöperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kjellstrand, Malena, 2015. Vegetationens betydelse för människan i miljonprogrammets storskaliga arkitektur : en studie av det ”gröna livet mellan husen” i Klostergården Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensen, Lilly, 2010. Energianalys av gravstenstillverkning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Krüger, Georg, 2016. Peri urban agriculture in Casablanca : a multifunctional solution to a sustainable urban food supply?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kullin, Emma, 2015. Skissandet som del av designprocessen : en självreflekterande analys av vägen till ett konkret gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kvarnström Sandell, Amanda, 2023. Studie av regeln 3-30-300 genom tillämpning av regeln i stadsdelen Brunnshög. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L. Litström, Matildha, 2019. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira, 2010. Ett gestaltningsförslag för en rehabiliterande trädgård . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Larsson, Pia, 2015. Doftande trädgårdar för synskadade. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larzenius, Ida, 2016. Entréplanteringar för villaträdgårdar : en välkomnande växtkomposition. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Laursen Jakobsson, Kamilla, 2023. Växthuset En grön miljö att vistas i under hela året : ett gestaltningsförslag för ett vintersvalt växthus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ledéus, Linnéa, 2015. Trädgården - en plats att återfinna hälsan : hälsoträdgårdens utformning för personer med diagnosen utmattningssyndrom. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Therese, 2013. Parken på Barsebäcks gods : en historisk dokumentation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Annica, 2024. Särslöv släktgård : en rekonstruktion av landsbygdens trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Hanna, 2016. Det lilla trädgårdsrummet : en studie med konceptlösningar i hur upplevelsevärdet kan ökas i trädgårdar med begränsad yta. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Ida, 2011. Gymnasieskolans utemiljö ur ett elevperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Lindhagen, Anna, 2019. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindman, Tove, 2013. En naturlig trädgård : ett gestaltningsförslag grundat på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Elisabeth, 2021. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Elsa, 2015. Vinterträdgårdar då och nu : en jämförande studie mellan The Great Conservatory vid Chatsworth House och Sheffield Winter Garden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindsö, Daniel and Hallin, Sofia, 2014. Företagande inom trädgårdsdesign : viktiga komponenter för att lyckas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljung, Carina, 2011. "Vik och Vass" : ståndortsanpassat gestaltningsförslag till nybyggd villa i Kivik . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lopez Ruiz, Manuel, 2021. Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar : Vretensborgsvägen – ett exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Elin, 2018. Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5 : komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Rebecka, 2015. Vägsaltets spridningsvägar och dess påverkan på landskapets vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundqvist, Julia, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag i grönområde, med fokus på pollinerande insekter och fåglar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Hanna, 2016. Kontakten med utemiljön inifrån ett äldreboende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Julia, 2017. Attraktiv vegetationsdesign för regnbäddar/biofilter i stadsmiljöer i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Camilla and Mikkonen Lundahl, Susanna, 2021. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Majer, Moni, 2017. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maksimov, Sara, 2023. Designprocessen : Om effektivitet och kvalité i trädgårdsdesignerns metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mantzaris, Martha, 2021. Vilda tulpaner i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mason, Tanja, 2015. Urban grönstruktur : rain gardens som ett hållbart inslag i vägmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Moldvik, Alice, 2021. Välbefinnande i Sturefors Slottspark : en miljöpsykologisk analys av en trädgårdsanläggning i 1700-talsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Mononen Persson, Magdalena, 2024. Nils Bruces park på Krubbemölla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mårtensson, Sriphrae, 2016. Hur man i en svensk kontext kan skapa en engelsk cottage garden med rimlig skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nergiz Johansson, Per, 2016. Skulpturparken : ett samspel mellan konst och natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsgård, Hanna, 2024. I Höje-Nils trädgård : en historisk analys av utformning och innehåll samt tankar om bevarande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Alexandra, 2017. Hur gör man en så hållbar trädgård som möjligt? : i en generell villaträdgård i södra Sverige ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Daniel, 2013. Trädgårdsdesign i södra Kalifornien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan and Andersson, Filip, 2019. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Sandra, 2023. En skolgård för alla : en litteraturstudie kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Åsa, 2020. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nordenblad, Johanna and Sandström, Matilda, 2021. Mindre träd för mindre trädgårdar : vilka träd lämpar sig för de mindre trädgårdarna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordström, Johan, 2013. Ståndortsanpassad gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordén, Kristina, 2015. Hur kan det svenska härdighetssystemet för perenner förbättras? : utvecklandet av underkategorier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgård, Stina, 2010. Prärieplanteringar - för offentliga miljöer i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Nyman Svensson, Lisa, 2021. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Odén, Maria, 2016. Mellanrum i staden : en orienterande studie med en fallstudie från Lunds Ungdoms- och Hemgårds trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olhardt, Katarina, 2012. Sommarblommor i stadsmiljö : ett gestaltningsförslag till Ystad centrum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Olsson, Janni, 2013. Hjärtat av Bohuslän : ett gestaltningsförslag utifrån landskapets vegetationstyper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Sofi, 2010. Häckar för Norrland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Olsson, Tora, 2021. Slänter i trädgården : problem och potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ottenby, Cecilia, 2014. Att se hälsoträdgårdens färger med huden : en idéträdgård med syfte att väcka diskussion runt temat: blindhet, färger och hälsoträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Sandra, 2019. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Petersson, Emma, 2019. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ploghed, Philippa, 2016. Ett gestaltningsförslag till en tomt på Öland utifrån ståndortens krav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rantala, Lina, 2018. Gestaltningsförslag för att främja den biologiska mångfalden i privatträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ravanshad, Liliana, 2015. Förnyelse av historiska alléer i Sverige : hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rayno, Valerie, 2014. The water efficient Landscape : a first guide for designing water-wise gardens in the piedmont region of North Carolina. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Refsbäck, Maja-Lena, 2013. Garvaregården 6:8 : en ny gestaltning med historisk anknytning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rolff, Anna, 2013. Vertikal trädgård i kallt klimat : en undersökning av ståndort, växtval och vinteraspekt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydén Tomasson, Marie, 2021. Den behovsanpassade trädgården : hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnertz, Susann, 2013. Hybridskulpturer : gestaltningar med ljus och växter i offentlig miljö . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlqvist, Andreas, 2018. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Selander, Sofie and Nordström, Nina, 2019. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sellin, Emelie, 2010. Norrländsk känsla för Japan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Semb, Rebecca, 2021. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sirensjö, Helen, 2014. Saltpåverkan på lignoser : en systematisk litteratursammanställning och analys av toleranta arter . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjögren, Fia, 2014. Häckar för Smålands inland : en översikt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjögren Jonsson, Linda, 2023. Perennproduktion : kan historien vägleda oss till en hållbar framtid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skugghall Annemark, Åsa, 2015. Växtväggens skötsel : hur skulle en förutsägelse av skötselbehovet för olika typer av växtväggar utomhus kunna se ut?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Josefin, 2015. Vad krävs för att få poolen att smälta in och kännas integrerad i trädgården?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenegard, Fanny, 2018. Den palliativa trädgården : ett underlag för en grön miljö till Palliativvårdsavdelningen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenqvist, Susanne, 2016. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Strand, Maja, 2014. Dagsljusets gestaltande förmåga : en studie av dagsljuset och dess samverkan med vegetation i inglasade miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strand, Max, 2021. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strid Bozac, Helen, 2018. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundevall, Elin, 2015. Dansens bidrag till platsutveckling : alternativa arbetsmetoder inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Suneson, Matilda, 2015. Linnégatan 25A : förslag på tidstypisk gestaltning av grönyta framför nyrenässanshus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Malin, 2017. Ny form för återlämnade gravar : gravkvarter med inspiration från havet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svärd, Julia, 2017. Trädgård under vinterhalvåret : vilka växtegenskaper kan förlänga prydnadsvärdet i trädgården under vintersäsongen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderling, Amanda, 2015. Gestaltning av skolgårdsrum : ett gestaltningsförslag till Slestadsskolans innergårdar med utgångspunkt i miljöpsykologi och utomhuspedagogik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderman Pettersson, Emma, 2018. Pop upp pocket parks : ödetomter som tillfälliga parker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tjerngren, Irene, 2013. Inre borggården på Hovdala slott : möjlig framtida gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tostrup, Olivia, 2022. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trnka, Mia, 2015. Gestaltningsförslag för trädgården på Norrdala äldreboende : med utgångspunkt i miljöpsykologi inom äldrevården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Truelson, Charlotta, 2020. Primula för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Törn, Nina, 2017. Macchia som vegetationssystem för inglasade miljöer : en fältstudie i Lo Zingaro naturreservat på Sicilien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Utter, Gunilla, 2014. Japansk trädgårdskonst i Sverige : introduktion och inspiration vid gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vallkil, Jacob, 2013. 2 under Par : två likvärdiga entréparker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Waktmar, Emmily, 2016. Det generella biotopskyddet för alléträd i Malmö : en konsekvensanalys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Walle, Ellen Larsdotter, 2011. Gestaltningsförslag för en minneslund ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wallseth, Cecilia, 2014. National Trust som historieberättare : en diskussion kring restaureringar av historiska trädgårdar inom National Trust, med Standen som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallén, Johanna, 2018. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wellander, Åsa, 2014. Vad pågår på taken? : en studie av gröna tak i Melbourne, Australien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wenner, Joakim, 2010. Ett Gestaltningsförslag till en Miljövänlig Trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Westerlund, Rosanna, 2023. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wickström, Linda and Karlsson Cassland, Clara, 2010. Växter och medborgarinflytande i staden : en studie av medborgarnas möjlighet att göra avtryck i det offentliga rummet med växter som uttrycksmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Widebeck, Charlotta, 2023. En vilande Törnrosa : Alnarps rehabiliteringsträdgårds ändrade användning och mening. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wik Jakobsson, Emma, 2023. På vilket sätt kan ett biofilistiskt perspektiv bidra till människors hälsa, välbefinnande och känsla av sammanhang i en semi-offentlig miljö? : In what way can a "biophilistic" perspective contribute to human health, well-being and sense of coherence in a semi-public setting?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiström Bolding, Elin, 2020. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wårfors, Rebecca, 2016. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wöhlecke, Anna, 2014. Den tvåfärgade trädgårdsstormhatten : en historisk undersökning av och bevarandestrategier för en perenn i en privatträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zelander, Gugge, 2019. Växter för vinterträdgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åberg, Hanna, 2018. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Julia, 2020. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Sofie, 2010. Stadsparken i Trelleborg - en resa i historien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Öberg, Cecilia, 2022. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ört, Julia, 2023. Gestaltning av Trädgårdslundens förskola i Hjärup : förskolebarns behov i utemiljö och vintervärde i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Thu Jun 13 03:18:01 2024 CEST.