Home About Browse Search
Svenska


Walle, Ellen Larsdotter, 2011. Gestaltningsförslag för en minneslund ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I Stockholms södra skärgård ligger Utö. Med sin prägel av skärgård och f.d. gruvbyggd är detta en väldigt karaktäristisk miljö. Detta ska även prägla den nya minneslund som kyrkan är i behov av. Minneslunden är ett meditativt rum. Där ska finnas plats för sorg, eftertanke och att läkas av den omgivande naturen. Hur gör man för att skapa en restorativ miljö? Hur skulle en sådan återhämtande miljö se ut när den anpassas till förhållandena på Utö? Detta arbete ger ett gestaltningsförslag för en minneslund på Utö med utgångspunkt i forskning inom miljöpsykologi, livsåskådningsvetenskap och församlingsbornas önskemål.
Metoden som används är Kartläggning‐Analys‐Formgivning. Kartläggningen av teorier kring miljöer som ger stöd för återhämtning ligger till grund för analyserna av området. Analyserna utgår även från fältstudier och samtal med församlingsmedlemmar och kyrkans ledning. Därefter presenteras gestaltningsförslaget.
Förslaget, som kommit att kallas Minnenas Lund, har en kulturmarksprägel där havet även i fortsättningen får spela en betydande roll som blickfång. Viktigt har varit att skapa en trygg miljö och möjligheten för besökaren att få känna avskildhet från den yttre verkligheten. Likaså lades vikt vid att etablera en känsla av pondus och andlig tyngd i rummet.
Växtvalet utgår ifrån material som har anknytning till ön eller som har karaktärer vilka anspelar på skärgårdsmiljön.
Platsen tar hänsyn till människor med varierande förmåga i rörelse och förståelse. Tydligheten och avläsligheten i miljön har spelat en lika stor roll som möjligheten till framkomlighet.
Som en del i tillgänglighetsanpassningen av arbetet har en blogg uppförts för att tillgängliggöra och sprida kunskap.

,

Utö is an island in the southern part of Stockholm archipelago. Due to its marine location and by having a mine until the end of the 19th century, the island is of a very specific character. These features are therefore chosen to characterize the Memorial grove planed by the church. The Memorial grove has a meditative function, where the visitor is invited to mourn, reflect and process grief while being supported by the surrounding nature.
How do you create a place specific and restorative environment?
This bachelor thesis is a design proposal for the Memorial grove at Utö cemetery.
The method for this project is a Survey‐Analyses‐Design. The design is based on theories of environmental psychology and studies in systematic Theology (Ethics and Philosophy of Religion) as well as on interviews with the parish members. Together with field studies this data is used in the analysis phase.
The Memorial grove proposal includes the sense of cultural heritage where the sight of the ocean plays a major role. The importance of creating a feeling of security and privacy, as well as establishing a sense of authority and spiritual emphasism was central in the design process.
The choice of plant material was chosen to mirror or allude to the features of the island and the archipelago flora. Accessibility for people with psychical disabilities and mental disorders was considered. Therefore design preferences based on coherence and legibility were as important as accessibility. To further promote the concept of accessibility and to spread topic-related
knowledge, a project related Blog open for the general public was created.

Main title:Gestaltningsförslag för en minneslund ur ett miljöpsykologiskt perspektiv
Authors:Walle, Ellen Larsdotter
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:minneslund, gestaltningsförslag, miljöpsykologi, restorativ miljö, platsspecifik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-425
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2011 08:15
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics