Home About Browse Search
Svenska


Wenner, Joakim, 2010. Ett Gestaltningsförslag till en Miljövänlig Trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sammanfattning
Det självständiga arbetet gestaltar en trädgård i området Kobjer, nordväst om centrum i Lund.
Huset som ligger på tomten, Villa Trift 3.0, är ritad efter en ekologisk byggnadsdesign och ska
fungera som en miljöanpassad bostad. Som huvudfokus i byggnadens uppförande finner vi
resurshållning, kretslopptänkande, sunda levnadsmiljöer samt en anpassning efter platsens
förutsättningar. Trädgården är tänkt att gå i samma anda för att skapa en helhet tillsammans med
bostaden. Målet med arbetet har varit att ta reda på hur vi kan gestalta trädgårdar utefter
miljöpåverkan, estetik och önskemål från beställaren.
En litteraturstudie inleder arbetet för att få klarhet i vad en miljövänlig trädgård innebär. Den
börjar med beskrivandet av vårt förhållande till de levande processerna som finns i jorden. När vi
rensar bort dött material från trädgården så bör det komposteras, för att sedan kunna återinföras
som mulch. På så vis gynnas de naturliga processerna i jorden och kretsloppet sluts. Vi kan också
använda gräsklipp i odlingarna för att stimulera aktiviteten vid jordytan. Resultatet blir en frisk
och näringsrik jord.
Arbetet behandlar också vad som kan odlas i trädgården och hur vi ska gå tillväga. Om vi
använder ett annuellt växtmaterial bör det delas in efter vilken växtfamilj det tillhör och sedan
föra en rotation av grupperna i vår odling. På det sättet undviker vi att locka till oss skadedjur
och sjukdomar. Alternativt kan vi använda oss av ett perennt växtmaterial som har fördelen att
det inte behöver bytas ut varje säsong. Naturen har en förmåga att täcka upp och återerövra alla
tomma ytor med växtmaterial. Genom att ta lärdom av denna strategi kan vi få ut mer av de
begränsade odlingsytorna. Dessutom blir det färre timmar till ogräsrensning om de ovälkomna
växterna inte hittar någon plats att slå rot. Sättet att se på växtligheten bör ändras och vi måste
sluta att eftersträva full kontroll. Trädgården bör skötas efter de naturliga förutsättningarna
snarare än efter de önskade resultaten.
Det finns också många sätt att gynna mångfalden i trädgården. Istället för ägna oss åt
skadedjursbekämpning försöker vi gynna flera djur i trädgården och den balans som uppstår
genom de naturliga kretsloppen. Trädgården fungerar i en steril omgivning som en biologisk ö
till vilken vi kan bjuda in växter och djur att leva på. Det enklaste sättet är att bidra med en stor
variation av växter och mikromiljöer som gynnar en stor variation av djur. Alla de olika skikten
från träd till markvegetation kan bidra med något. Det går också att förbättra situationen för ett
rikt liv genom att ha med element som vatten, stenrösen, död ved eller en vild del av trädgården.
Gestaltningen har tagit hänsyn till de olika miljöaspekterna och sättet att inspireras av naturen.
Utefter de önskemål som beställaren haft och de förutsättningar som funnits på platsen,
presenteras det lösningar på hur ytorna kan användas smartare och estetiskt mer tilltalande.
Förslaget bygger på att skapa en rikedom i trädgården som genom de naturliga kretsloppen bidrar
till att skapa balans.

Main title:Ett Gestaltningsförslag till en Miljövänlig Trädgård
Authors:Wenner, Joakim
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Miljövänlig, Design, Mångfald, Ekologisk, Urban odling, Kretslopp, Trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-166
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2010 07:11
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page