Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Ida, 2011. Gymnasieskolans utemiljö ur ett elevperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

The essay is written at the request of Nyköping municipality park management by Pat
Radestedt who wanted a design proposal for one of the five courtyards at the Tessin School
in Nyköping. The Tessin School is located 2 miles from the center of Nyköping and the school
houses approximately 900 students. To make a design proposal for the courtyard that lies at
the canteen I decided from the outset that I wanted to take some of the Tessin School
Students' opinions and wishes regarding their own outdoor spaces. I had a workshop with
eight students from the arts program with the image orientation in which they had to draw
and tell them what they wanted to do in the courtyard. The outcome of the workshop, I
used to move forward in my future work with a concept that fit into the environment, we
then apply it in my final design proposal. To find out more about what impact green school
environments have on children and young people's learning and what are the theories that
serve children and adolescents have a responsibility in the community planning work I have
also made a literature review. The final result was my final design proposal based on the
students and the trustee’s desire for a more pleasant and efficient maintenance courtyard.

,

Arbetet är skrivet på uppdrag av Nyköping kommuns parkförvaltning genom Pat Radestedt
som önskade ett gestaltningsförslag till en av de fem innergårdarna på Tessinskolan i
Nyköping. Tessinskolan ligger 2 km från Nyköpings centrum och skolan rymmer cirka 900
elever. För att göra ett gestaltningsförslag till den innergården som ligger vid matsalen
beslutade jag mig redan från början att jag ville ta del av Tessinskolanselevers åsikter och
önskemål gällande deras egen utemiljö. Jag hade en workshop med åtta elever från det
estetiska programmet med bildinriktning där de fick rita och berätta vad de ville göra på
innergården. Resultatet av workshopen använde jag mig sedan av för att gå vidare i mitt
fortsatta arbete med ett koncept som passade in i miljön för att sen applicera det i mitt
slutliga gestaltningsförslag. För att ta reda på mer om vad gröna skolmiljöer har för påverkan
på barn och ungdomars inlärning samt vad det finns för teorier om att delge barn och
ungdomar ett ansvar i samhällets planeringsarbeten har även en litteraturstudie gjorts. Det
slutliga resultatet blev mitt färdiga gestaltningsförslag som bygger på elevernas och
förvaltarens önskemål om en mer trivsam och skötselsnål innergård.

Main title:Gymnasieskolans utemiljö ur ett elevperspektiv
Authors:Lindell, Ida
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:elevdeltagande, gymnasieskolgårdar, Tessinskolan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-686
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2011 07:41
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics