Home About Browse Search
Svenska


Engberg, Susanna, 2012. En idéträdgård : processen från idé till utförande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Som student har jag blivit inbjuden att
skapa en idéträdgård på Malmö garden
show den 1-3/6 2012. Med mitt intresse i
natur och hälsa blev det självklara valet
en trädgård med fokus på just detta. En
kontemplativ plats som ska inspirera
människor till att med små medel skapa
förutsättningar för en sundare livsstil och
högre livskvalitet. Kombinationen
meditation och trädgård driver tankarna
genast till Japan och deras uråldriga
trädgårdskultur som är
huvudinspirationen till den gröna delen i
gestaltningen. Den andra inspirationen
kommer ur den arabiska orienten med
svala platser under skuggande tyger och
bland mjuka kuddar. Detta presenteras i
en paviljong men med en nordisk
tolkning. Anledningen till den till synes
märkliga kombinationen grundar sig i alla
kulturkrockar man dagligen möter i
Malmö och resten av världen. Med detta
sagt inte nödvändigtvis negativa krockar,
utan möjligheten att skapa spännande
möten på traditionella platser. I denna
lugna miljö får besökaren uppleva vackra
gröna växter som sänker pulsen och inger
en ro i kroppen som bara naturen kan.
Under ett besök till Nordiska trädgårdar
på Älvsjömässan i Stockholm i april
utförde jag en del intervjuer med
besökare och utställare för att få tips inför
mitt eget projekt. Framför allt har jag fått
värdefulla råd angående den tekniska
konstruktionen men även små saker att
tänka på som att beställa tillräckliga
mängder material vilket beskrevs som en
återkommande miss bland de intervjuade.
En stor del av arbetet består av tekniska
beskrivningar av byggandet av
trädgården, ritningar och fotografier. Den
ekonomiska situationen som student
innebar att allt material jag behövt har jag
fått genom sponsorer och gåvor från
vänner och familj. Detta har inneburit
tidskrävande idogt arbete.

,

As a student I was invited to create a
conceptual garden at the event Malmö
garden show that took place in June 1-3
2012. Considering my deep interest in
the combination nature – health, this was
my natural choice of theme. I wanted to
create a contemplative place to inspire
people to create the conditions for a
healthier lifestyle and a higher quality of
life, using small means. The combination
of meditation and gardens immediately
brings Japanese garden design to most
minds; their ancient ways of treating
nature in the garden is my main
inspiration. My second inspiration comes
from the Arabic orient with its cool
pavilions, shade giving drapes and lots of
soft cushions to rest tired legs. This I
presented in a sitting area but with a
Nordic interpretation or twist. The
reason to the seemingly odd combination
of styles is based on the daily cultural
clashes in Malmö and many other places
in the world. With
this said not necessarily the negative
kind of clashes, but the opportunity to
create interesting meetings in traditional
places. In this soothing environment the
visitor can experience beautiful green
plants that will lower their heart rate and
submit a peacefulness that only nature
could accomplish. During a trip to
Nordiska trädgårdar (Nordic gardens) in
Stockholm in April, I performed
numerous interviews with visitors and
exhibitors to gather information
regarding my own project. Particularly
good advice considering the construction
and the importance of ordering enough
material was a recurring mistake
amongst the exhibitors. A big part of this
work consists of technical descriptions
building the garden, blueprints, drawings
and photos. The economic situation of
being a student is limiting and all the
needed material I got through sponsors
and friends and family. This meant time
consuming, hard work.

Main title:En idéträdgård
Subtitle:processen från idé till utförande
Authors:Engberg, Susanna
Supervisor:Sippola Westerlund, Jaana
Examiner:Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Idéträdgård, show garden, japan, orientaliskt, rekreation, hälsa, process, Malmö garden show, grönska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1831
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1831
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2012 13:40
Metadata Last Modified:01 Nov 2012 13:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics