Home About Browse Search
Svenska


Kristensen, Lilly, 2010. Energianalys av gravstenstillverkning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Arbetet är en energianalys av gravstenstillverkning där energiförbrukningen för hela livscykeln redovisas. Analysen gäller en så kallad funktionell enhet som består av gravsten och sockel av vångagranit som levereras till en kyrkogård i Malmö. Ett svenskt stenhuggeri har hjälpt till med att ta fram data för de olika tillverkningsmomenten. Förutom uppgifter om själva tillverkningen har även kompletterande uppgifter inhämtats som gäller till exempel transporter och inköpt material. Jämförelse görs mellan fyra olika bearbetningar av den funktionella enheten. Bearbetningarna är handhuggen gravsten, helpolerad gravsten, gravsten med polerad framsida samt avidentifierad och återanvänd gravsten. Jämförelse av energiförbrukningen har även gjorts mellan tillverkningsländerna Sverige och Kina. I arbetet har antagande gjorts att energiförbrukningen vid tillverkning i de båda länderna är lika stora. Energislagen som redovisas är fossila bränslen (olja och diesel), svensk elektricitet och kinesisk elektricitet.
Resultaten visar att för en gravsten producerad i Kina är energiförbrukningen mer än fyra gånger större än för en gravsten producerad i Sverige. Resultaten visar på att energiförbrukningen är nästan dubbelt så stor för en nytillverkad gravsten från Sverige vid jämförelse med en återanvänd gravsten. Vid jämförelse mellan en nytillverkad gravsten från Kina och en återanvänd gravsten är energiförbrukningen nästan sju gånger större. Bara att transportera en gravsten till eller från Kina förbrukar nästan 1,5 gånger mer energi än den totala energiförbrukningen under en hel livscykel för en nytillverkad svensk gravsten.

,

********** This is a life cycle inventory regarding gravestone manufacturing where the total energy consumption for the whole life cycle is presented. The analysis is valid for a so called functional unit which includes a gravestone and a socle made of granite from Vånga. The functional unit is delivered to a cemetery in Malmö. A Swedish stonemasonry provided for the necessary manufacturing data. Additional data were also obtained, for example transports and purchased materials. Four different types of the functional unit are compared including a recycled gravestone. The total energy consumption was also compared between the two manufacturing countries Sweden and China. The assumption was that the manufacturing energy consumption was the same in the two countries. The energy calculations were made for fossil fuel, Swedish electricity and Chinese electricity.
The results shows that the energy consumption for a gravestone made in China is more than four times bigger than for a gravestone made in Sweden. The results also show that the energy consumption is almost two times bigger for a new gravestone manufactured in Sweden than for a recycled gravestone. The energy consumption is almost seven times bigger for a new gravestone manufactured in China than for a recycled gravestone. The energy consumption for a one way transport to China is almost 1,5 times bigger than the whole life cycle energy consumption for a new gravestone manufactured in Sweden.

Main title:Energianalys av gravstenstillverkning
Authors:Kristensen, Lilly
Supervisor:Johansson, Kurt
Examiner:Svala, Catharina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:LCI, LCA, Vånga, energianalys, gravstenar, granit, energiförbrukning, stenhuggeri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-299
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2010 07:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics