Home About Browse Search
Svenska


Lundh, Rebecka, 2015. Vägsaltets spridningsvägar och dess påverkan på landskapets vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
818kB

Abstract

Hundratusentals ton vägsalt, natriumklorid, sprids ut på våra vägar vintertid för att skapa säkra trafikförhållanden. Men vintervägunderhållning och vägsaltsanvändning kan bidra till förstöring av de naturliga och interna processerna i angränsande mark och vegetation. Vägsalt sprids från vägen på olika sätt, till exempel genom att plogas bort, att det skvätter från fordon, genom avrinning, eller till och med via vinden. Salt sprider sig lösligt i grundvatten eller ytvatten som natrium- och kloridjoner och rör sig vidare i marken eller ackumuleras inom den. Klimat, väderförhållande, landskapets utformning och användning, trafikmängd och vägunderhåll är faktorer som påverkar både saltåtgången och spridningsvägarna. Detta arbete syftar till att förklara vägsaltets negativa påverkan på vegetation och hur det kan komma att förändra landskapets användning och utformning samt förklara begrepp som saltstress och salttolerans. Salt i jord stressar växter på två olika sätt; genom osmotisk stress eller jonstress. Det orsakar reducerad vattentillgång, näringsbrist och bidrar till toxicitet i jord och växt vilket hämmar tillväxten bidrar bland annat till utveckling av kloros och nekros. För att minimera de negativa miljöeffekterna pågår arbete kring effektivisering av vägsaltsanvändning och forskning kring alternativa halkbekämpningsmedel. Målet med vintervägunderhållning är att ha ett tryggt vägnät som ger minimal negativ miljöpåverkan.

,

During winter season, every year, hundred thousand tons of de-icing salt, sodiumcloride, is spread onto our roads for the purpose of safe road conditions. But the winter road maintenance and the use of anti-icing salt has some unfortunate consequences, destroying the natural and internal mechanisms of terrestrial vegetation, making the landowners to change the use of the landscape. The de-icing salt is spreading through different pathways and transport mechanisms from the road. Ploughing, run-off water, splash and even by wind to name a few. The salt is moving with groundwater transport and is either accumulated within the different compartments or keeps on moving through the ground. Climate, weather, the use and shape of the landscape, the amount of traffic and road maintenance determines the use and consumption of salt as well as its pathways from the road. The purpose of this thesis is to explain the negative impact of de-icing salt on terrestrial vegetation and clarify the concepts of salt stress and salt tolerance. There are two ways in which salt stresses plants – osmosis stress or ion stress. This causes reduced water potential, ionic imbalance, toxicity within the plant which inhibits the growth and induce development of chlorosis and necrosis. The goal of winter road maintenance is to have a working road network but at the same time minimize the damage and the negative impacts of road salt to the environment and terrestrial vegetation and it’s an ongoing process to find new ways to optimize the salt use and distribution as well as research for fining new and improved de-icing action.

Main title:Vägsaltets spridningsvägar och dess påverkan på landskapets vegetation
Authors:Lundh, Rebecka
Supervisor:Fransson, Ann-Mari and Levinsson, Anna
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vägsalt, spridningsvägar, vegetation, miljö, saltstress, salttolerans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4525
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:29 Jun 2015 10:50
Metadata Last Modified:29 Jun 2015 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics