Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 331.

Adelsköld, Tove, 2010. Hur påverkas vägkanternas kärlväxter av omgivande landskap och lokala variabler?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Adolfsson, Lena, 2008. The impact of agroforestry and other landuses on soil functional capacity. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ahlberg, Fredrik, 2021. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ahlbäck, Lina, 2010. Habitat preference and dispersal of a sand associated beetle, Apalus bimaculatus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Alaton, Rebecka, 2024. Impact of stem mining weevils on yield in winter oilseed rape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Alves, Bruno, 2012. Effect of conventional bridges on deer-vehicle accidents. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Andersson, Beatrice, 2021. Järvens (Gulo gulo) användning av daglegor. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Andreasson, Johanna, 2015. Home range size and movement patterns of female lynx (Lynx lynx) during the yearly survey period in reindeer husbandry area. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Anglès Marín, Miquel, 2004. Effect of nitrate on the germination of a soil seed bank in a Norway spruce forest in relation to liming and clear-felling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Arbieu, Ugo, 2012. Predator community and prey dynamics : a case study of roe deer and re-colonizing fox, lynx and wolf. Second cycle, A2E. Uppsala and Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Aronsson, Linnea, 2012. Effekter av obrukade åkerkantzoner på antal häckande gulsparvar (Emberiza citrinella). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Aronsson, Malin, 2009. Territorial dynamics of female wolverines. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Aziz, Khadija, 2022. Effects of cover crops on nitrous oxide (N2O) emissions in cereal cropping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Babu, Vivek, 2018. Effect of restoration and surrounding grassland proportion on the dung beetle metapopulation abundance in the fragmented semi-natural grasslands : dung beetles in restored semi-natural grasslands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Babu, Vivek, 2018. Importance of bumble bee community evenness for crop pollination : a simulation analysis of Swedish red clover seed production. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Baffoe, Kwabena, 2011. Importance of temperature for the willow bodyguard Perilitus brevicollis. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Balogh, Gyöngyvér, 2012. Mobility and space use of moose in relation to spatial and temporal exposure to wolves. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bannwarth, Matthias , 2009. Carbon balance of coniferous forests in response to different harvesting strategies : a model based analysis. Second cycle, A2E. Epsilon: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Barge, Unni, 2024. Characterizing habitat preferences for common wild bee species in the Iberian Peninsula. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Barkstedt, Vanda, 2023. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Beecken, Kristin, 2019. Möjliga effekter av broar och vattenfall på uttrars rörlighet i Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Berglind, Maja, 2021. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergqvist, Sanna, 2019. Bee wax moth in Embu county, Kenya, the intruder in the hives : a study of Galleria mellonella and Achroia grisella. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergstedt, Johanna, 2024. Gynnas insekter av hyggesbränning? : en litteraturstudie om effekten av hyggesbränning och obrända hyggen på insekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergström, Linnéa, 2020. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bernhardsson, Gabriel, 2008. Sidvallsängar i Västmanland : förändringar över 1900-talet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bertne, Elina, 2021. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Birgersson, Malin, 2007. Method evaluation of GIS-based prediction tools for biodiversity : habitat suitability for birds in Stockholm, Sweden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Björk Ericsson, Hedda, 2021. Hur gruppstorlek påverkar tillväxt hos hussyrsan (Acheta domesticus). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Björsell, Pia, 2015. Interactions between some plant-parasitic nematodes and Rhizoctonia solani in potato fields. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bladfält, Linda, 2010. Konflikt mellan friluftsliv och naturvård : en studie av friluftslivets påverkan på naturreservatet Björnön, Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bogomazova, Kristine, 2012. Ecology of the lichen Cladonia botrytes in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bolmgren, Annie, 2023. Mördarsnigeln (Arion vulgaris) och täckodling i koloniområden - en olämplig kombination?. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Borling, Jonatan, 2019. Preliminary findings of puma (Puma concolor) diet and livestock depredation in the Brazilian Caatinga. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Borén, Victoria, 2012. Hur tillförlitligt är det att använda kartunderlag vid markslagsklassning av NILS linjeobjekt?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Brandin, Hannah, 2014. Artrika vägkanter - hur påverkas de av slåtter och underhållsdikning?. Second cycle, A1E. Uppsala : (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Brånstrand, Isak, 2022. Skadeinsekter i sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Börs, Johanna, 2023. Behavioral response of reindeer (Rangifer tarandus) to acoustic stimuli. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlsson, Cecilia, 2015. Träd och buskar i naturbetesmarker : miljöstödens effekt på den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlsson, Julia, 2023. Jämförelse av patogenprevalens hos vilda humlor på olika avstånd från honungsbisamhällen : och skillnader i patogenförekomst mellan olika arter av kommersiella pollinerare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlstrand, Lisa, 2024. How does conservation tillage affect redundancy and climate resilience of biological control by carabids?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlstrand, Lisa, 2022. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Caselunghe, Elvira, 2007. Fågelskådare och lantbrukare i samarbete : kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Cavén, Ethel, 2007. Tritrophic interaction between whiteflies, insect pathogenic fungi and host plant : biology of whitefly, Bemisia afer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Cederholm, Tina, 2012. Use and competition at artificial feeding sites : the roe deer and fallow deer case. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Cepukaite, Indre, 2022. Ground-nesting bees in the age of urbanization : quality of sandy habitat and wild bee diversity in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Christensson, Madeleine, 2010. Despotic distribution in female fallow deer (Dama dama) groups. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahl, Annika, 2016. Förebyggande åtgärder : har de någon effekt vad gäller vargangrepp på hund?. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahl, Jenny, 2013. Hur kopplad är asp till tidigare jordbruksmark? : en studie av aspförekomst och tidigare markanvändning i fem län i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahlberg, Tore, 2023. Insects in conifer logs : their association to the polypore fungi Amyloporia sinuosa, A. xantha and Neoantrodia serialis and impact of aggregations of wood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahlgren, Ellen, 2021. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahlqvist, Julia, 2016. What is the view of the black coffee twig borer (Xylosandrus compactus (Eichhoff)) among farmers, advisers and experts, and is the infestation on robusta coffee trees (Coffea canephora) higher or lower when grown close to a Ficus natalensis?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

David, Philip, 2023. Effekter av ko- och fårbete på flora och fauna i hagmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Douhan Sundahl, Anna, 2020. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Douhan Sundahl, Anna, 2021. Intercropping oats with annual clovers : effects on yields and aspects of biodiversity. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dörner, Rebecca Paulina, 2023. The effects of management practices and environmental variables on the biodiversity of Nardus grasslands in the national park Hohe Tauern, Austria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ehlin, Johanna, 2010. Effekter av predationsrisk på sånglärkors (Alauda arvensis) habitatval på åkermark . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ehlin, Johanna, 2012. The work with conservation of genetic diversity at Swedish official agencies : comparing practices with regulations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekberg, Lisa, 2018. Naturvärdesträd : betydelsen av grovlek och ålder på träd för lavar och mossor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekefäll, Johan, 2018. Patogener och deras påverkan på honungsbin. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eklund, Helena, 2007. Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekstrand, Henrik, 2018. Human attitudes towards Sweden's large carnivores : attitudes among students at the Swedish University of Agricultural Sciences. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eksvärd, Eira, 2022. Effects of diversified cropping on arthropod communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eksvärd, Eira, 2020. Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ellvin, Angelia, 2020. Gynnas talgoxens häckningsframgång av gallring i barrskogen? : en experimentell studie om anpassad skogsgallring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Engberg, Sofia, 2008. Generell hänsyn vid avverkning : påverkan av dispens från sexveckorsregeln samt skogsägares kunskap, tankar och åsikter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Engle, Olof, 2016. Orsaker och erfarenheter om bidöd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Engvall, Emma, 2022. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ericson, Monica, 2020. Evaluation of wildlife acoustic survey as a method to estimate bird habitat quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ericsson, Lisa, 2021. Gröddiversifiering i potatis : tillämpning och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Anders, 2009. Naturvärden hos träd i betesmarker. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Carin, 2014. Does tree removal along railroads in Sweden influence the risk of train accidents with moose and roe deer?. Second cycle, A2E. Grimsö och Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Elina, 2018. Jaktens påverkan på bäverpopulationen i Färnebofjärdens nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Johanna, 2017. Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Lisa, 2012. Samband mellan dammars egenskaper och trollsländearters förekomst och detekterbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Pontus, 2019. Critical thermal minimum of the embryonic development in the common frog (Rana temporaria). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Pontus, 2017. Embryonal utveckling hos grodor med dygnsgrader som förklarande faktor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Theodor, 2023. Bete av hästar och nötkreatur : påverkan på biologisk mångfald i betesmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Theodor, 2024. Permanenta gräsmarkstyper i Sverige : area och artrikedom av hävdgynnade kärlväxter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ersson, Linda, 2011. Estimating lynx kill rate on reindeer using GPS-locations and lynx movement pattern. Second cycle, A1E. Uppsala/Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eslamifar, Shermin, 2011. Deadwood in piles or distributed : does it make any difference to saproxylic beetles?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Falk, Håkan, 2009. Lynx behaviour around reindeer carcasses. Second cycle, A1E. Grimsö/Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ferguson, Anna, 2017. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Fridén, Linnéa, 2019. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Fritzson, Jesper, 2020. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Garrido, Pablo, 2011. Deer browsing on Norway spruce in relation to supplemental feeding : not a matter of distance only. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gille, Matilda, 2019. Microbregma emarginatum as an indicator for coniferous forests with high conservation values. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

González Alonso, Clara , 2010. Insect communities inhabiting Inonotus radiatus growing on Alnus glutinosa trees at northern and southern shores of boreal lakes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Goss, Julia, 2014. Neonicotinoids and honeybee health : the effect of the neonicotinoid clothianidin, applied as a seed dressing in Brassica napus, on pathogen and parasite prevalence and quantities in free-foraging adult honeybees (Apis mellifera). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grossmann, Fiona, 2014. Environmental variables determining the occurrence of the red-listed Carbonicola anthracophila and C. myrmecina in boreal forests. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grunander, Mattias, 2015. Induced defecation in honeybees. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grönberg, Elin, 2011. Evaluating six crop mixes used for game fields in southwest Sweden : biomass production, fallow deer preference and species diversity. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grönberg, Elin, 2011. Movement patterns of snow leopard (Panthera uncia) around kills based on GPS location clusters. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grönberg, Lina, 2007. Field margins vs. insecticides : factors affecting the density of predators attacking Plutella xylostella. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grönvall, Engla, 2021. Går det att skapa lekdammar till salamandrar? : en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Guamán Sarango, Victor Manuel, 2009. Monitoring and pest control of Fruit flies in Thailand : new knowledge for integrated pest management. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Guenat, Solène, 2014. Assessing the effects of agroforestry practices on biological control potential in kale (Brassica oleracea acephala) plantations in Western Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gustafsson, Oskar, 2016. European corn borer : biology, damage and management strategies in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gårdman, Viktor, 2023. Detectability of insects in Malaise traps : assessing insect detectability in Malaise traps through High-Resolution Sampling, and development of a novel marking technique. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gårdman, Viktor, 2021. Vägar som barriärer för marklevande rovskalbaggar (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) : kan motorvägar hindra spridning av arter?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Halfmann, Julian K., 2011. The effects of forest age, forest edge and landscape factors on the occupancy and cover of the Micarea globulosella lichen in a Swedish boreal forest. Second cycle, A2E. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hammar, Erik, 2011. Vegetation development in a restored saltmarsh at Blakeney, north Norfolk coast, England. Second cycle, A1E. Uppsala, Cranfield, United Kingdom: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hammarström, Ola, 2018. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Haraldsstovu, Kolbrún í, 2020. The effects of grazing and climate warming on plant species in the Faroe Islands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedberg, Erika, 2008. En uppföljning av floran i Enköpings vattenpark : kan anlagda våtmarker med vattenrening som huvudsyfte bidra till naturvård och biologisk mångfald?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedenberg, Filippa, 2022. Status of three great crested newt Triturus cristatus populations after translocation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedlund, Anders E., 2010. Wolf movement patterns and the distribution of moose kills : implications for human harvest?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedsén, Maria, 2019. Plant-plant communication - possible mechanisms and benefits. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Heeres, Rick, 2020. Den shifting behaviour of female wolverines (Gulo gulo) in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hellkvist, Emma, 2019. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hellstrand, Ebba, 2017. Bete eller slåtter i naturliga fodermarker : faktorer som påverkar artsammansättningen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hermanson, Virginia, 2020. Prescribed burning in Sweden : an evaluation of structural outcomes from restoration oriented prescribed burns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hermansson, Joakim, 2016. Biology of the diamondback moth (Plutella xylostella) and its future impact in Swedish oilseed rape production : a literature review. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hermansson, Pär, 2010. Observations of bears in relation to onset of the early big-game hunting and variations in pine cone production in Gardiner Ranger District, Montana. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hessler Frelinckx, John-Christophe, 2019. Behavioural study of the house cricket (Acheta domesticus) : individual boldness and personality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hessler Frelinckx, John-Christophe, 2023. Sharing space with a larger relative : examining interspecific effects of fallow deer on roe deer performance. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hoas, Linnea, 2008. GIS-modellering av habitat för vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som hjälpmedel i naturvårdsplanering på landskapsnivå. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hollsten, Linnea, 2023. Hawk-kite as a scaring method for avian pests in Kenyan rice fields. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holma, Frida, 2009. Latitudinal patterns in body size of Roesel’s bush cricket Metrioptera roeselii within and outside the continuous area of its distribution. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holmlund, Marta, 2023. Wetland restoration on Öland : a short-term evaluation of vascular plant community composition after topsoil removal and reinstated grazing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holmér, Filippa, 2017. The effect of agricultural land-use on bush-cricket and grasshopper diversity. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hultby, Simon, 2011. Epixylic, forest-interior bryophytes in young stands : importance of local environmental variables, propagule sources, and distance to bordering woodland key habitats. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hultman, Christina, 2016. Black coffee twig borer, Xylosandrus compactus (Eichhoff) on robusta coffee in Uganda : impact of shade level on abundance of BCTB and knowledge levels about BCTB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hultman, Elin, 2009. Rumslig fördelning av grov gammal tall i Uppsala stad med tallticka som indikator på höga naturvärden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hunter, Douglas, 2019. Feeding the 45 million : substituting soybean protein with insect protein within EU poultry and egg production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hydén, Tove, 2023. Hårfällor för järv : en studie i alternativa inventeringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hämäläinen, Louise, 2010. Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hästdahl, Erica, 2021. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Högberg, Ulrika, 2022. Stödgrödors betydelse för pollinatörer : en litteraturstudie om möjligheter och utmaningar vid nyttjandet av understödjande grödor i agroekosystem. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Höglund, Linda, 2018. Factors affecting timing of seasonal migration by roe deer (Capreolus capreolus). Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Höjermark, Louise and Öist, Erika, 2022. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ingelsson, Fredrik, 2016. Långsiktiga effekter av askåterföring och kvävegödsling på skogsmarkvegetationens sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jamieson, Mark, 2018. Have wolves (Canis lupus) finally scared moose (Alces alces) in Sweden?. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jansson, Mattis, 2012. Effects of unsown patches in autumn-sown fields on Skylark territory densities : a study on skylark plots made in central Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jansson, Mattis, 2010. Fåglar i urbana miljöer : kvaliteten på urbana habitat och om beståndstäthet är ett bra mått på habitatkvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Bina, 2022. Effects of plant-fungal interactions on volatile emission of Hordeum vulgare and aphid preference. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Bina, 2020. Påverkan av temperatur och fuktighet på växtparasitära nematoder : förväntade effekter av pågående klimatförändringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Hans, 2009. Abundance of syrphid larvae in willow plantations : role of habitat type, prey (Phratora vulgatissima) availability and interactions with other natural enemies. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Ida, 2019. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Ida, 2021. Flower visitors in flower strips : which flower species are the most attractive?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Ylva, 2020. Insect pollination of faba beans, Vicia faba : the abundance and foraging behaviour of different pollinators and their effect on crop yield. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Ylva, 2022. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jonkers, Laurence, 2013. Impact of wood ants on the spatial distribution and feeding by the pine weevil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jonsson, Agnes, 2015. Methods for extracting plant pathogenic nematodes from Brachiaria seed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jonsson, Carl-Hugo, 2024. Insådd av servicegrödor i sockerbetor för att minska insektsangrepp under uppkomst. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Juhlin Munoz, Sabina, 2023. Biologisk bekämpning av potatiscystnematoder : några biologiska bekämpningsorganismer och deras potential för svenskt bruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jungebeck, Jenny, 2024. Grön samhällsplanering för biologisk mångfald : en fallstudie av Swecos arbete med biologisk mångfald i landskapsprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Juslin, Robin, 2011. A comparison of commercial scent lures in attracting Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides). Second cycle, A1E. Uppsala/Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jutzeler, Matilda, 2019. Polyandry and genetic diversity in populations of Pholidoptera griseoaptera along an environmental gradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Juuso, Markus, 2015. The effect of stump extraction on the diversity of saproxylic insects in the roots of Norway spruce (Picea abies) stumps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jönsson, Liselott, 2016. Markberedningens påverkan på blåbärsris och dess pollinerare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kabir, Md. Faisal, 2012. The influence of plant sex on the performance of a detrimental herbivore and two biocontrol agents in the dioecious grey willow, Salix cinerea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kammonen, Johanna, 2015. Foraging behaviour of Myotis mystacinus and M. brandtii in relation to a big road and railway in south-central Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlmark Persson, Sara, 2022. Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang : en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Anna, 2013. Effects of wolf occurrence on the number of sheep farms in Värmland and Örebro, south central Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Anna, 2011. Locally valued habitats, species and sites and their significance for collaborative land use planning around Manusela National Park, Central Seram Island, Moluccas, Indonesia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Ida, 2010. Har antalet naturvärdesträd i Sverige förändrats mellan 1999-2009?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Karolina, 2020. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Madelen, 2022. Hållbar parkskötsel : parkskötsel för att gynna rödlistade arter, ekosystemtjänster och människors välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Malin, 2018. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Malin, 2010. Planering av design och skötsel i ett fragmenterat naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Malin, 2012. Qualities and supply of suitable dead wood for Ceruchus chrysomelinus and its dispersal pattern in a translocated population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Per, 2010. Externa kostnader för viltolyckor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Sofie, 2012. Lantbrukare och rådgivare : tillsammans kan de främja biologisk mångfald.. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlén, Hilda and Kleinau Andersson, Linn, 2024. För- och nackdelar med inhemska och främmande träd i urbana miljöer : en fallstudie med fokus på Umeå kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karm Togo, Lina, 2021. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kawshar, Sharmin, 2015. Fundamental and realized niches of two chrysomelid competitors on two Salix host species. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kindbladh, Nathalie, 2015. Timing of the rut in fallow deer Dama dama. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kjellberg, Linnéa Eleonora, 2014. Short window of opportunity for brown bear (Ursus arctos) predation on reindeer (Rangifer tarandus) calves. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kjellström, Clara, 2019. Kan rovkvalstren överleva svensk vinter? : övervintringsstudier på Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Klang, Fredrik and Widegren, Linnea, 2017. En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kleve, Wera, 2012. Effekter av restaurering av naturbetesmarker på gökärtens (Lathyrus linifolius) och gullvivans (Primula veris) reproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kohlström, Erik, 2015. Växter på övergivna betesmarker : förekomst, överlevnad och utdöende på 21 lokaler i Västmanland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kohout, Manuel, 2013. Evaluating the biodiversity hotspots approach as a tool for global conservation planning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kollberg, Hanna, 2024. Kornfluga (Chlorops pumilionis) : biologi, skadeverkan och bekämpning i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kumlander, Elisabeth, 2022. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kvastegård, Emma, 2010. Den licensierade vargjaktens betydelse för vargstammen . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kvick Nastaj, Nadja, 2020. The role of agroforestry tree species in biocontrol of the cabbage pest Plutella xylostella : a field study in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Källén, Ingela, 2015. Environmental variables determining the occurrence of Cladonia parasitica and Hertelidea botryosa, two boreal lichens confined to wood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lagerqvist, Elsa, 2014. Side effects of biological control agents in agriculture : does the bacteria Bacillus amyloliquefaciens affect the earthworm Aporrectodea longa?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Laggar Andreasson, Anton, 2023. Effect of different food by-products on Tenebrio molitor growth and development in an industrial environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Larsson, Elin, 2016. Movement patterns of common cranes at European stopover sites. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Larsson, Linda, 2007. Predators of Plutella xylostella in Nicaragua : feeding capacity and potential role in biological control. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Larsson, Sofia, 2007. Bembidion spp. : condition and fecundity in relation to cropping system and landscape parameters. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lavemark, Fia, 2016. Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar : en illustration av hur ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lecocq, Antoine, 2011. The development of tools for network analysis in the honey bee (Apis mellifera L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lehto, Carl, 2015. Habitat selection of the European bison. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Leidefors, Malin, 2018. Are birds in agricultural habitats attracted to plant volatiles?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lerbro, Clara, 2022. Populationsförstärkande utplantering av martorn, Eryngium maritimum : miljöfaktorers inverkan på populationsutvecklingen hos unga, utplanterade bestånd i Västra Götalands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lewis, Andrew, 2015. Disentangling risk in a multi-predator landscape : roe deer respond to differing patterns of risk to lynx, wolves and humans through shifts in their habitat selection. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindberg, Markus, 2022. Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindberg, Mikaela, 2014. Effekter av landskapets sammansättning på humlearters förekomst. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindblom, Sofie, 2011. Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Linder, Axel, 2017. Linear movement and habitat boundary response by butterflies in power line corridors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindholm, Petra, 2013. Effekten av skyddszoner på antal häckande sånglärkor (Alauda arvensis). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindqvist, Sara, 2012. Moose foraging patterns : implications for the use of browsing indices. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindström, Linn, 2017. Age dependent costs of reproduction in a sexually dimorphic species : male fallow deer as an example. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindström, Sandra, 2008. Effects of agricultural intensity and landscape complexity on plant species richness. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Litsgård, Fredrik, 2008. Kan man genom kartstudier förutse häckningsframgång för ängshök (Circus pygargus) i Uppland?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Livén, Mathias, 2010. Vedlevande lavar på döda grenar på levande träd i produktionsskog. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lodnert, Denice, 2021. Evaluating the behavioural response of moose (Alces alces) to acoustic stimuli. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Long, Nina Eileen, 2023. Wild boar and roe deer in conflict? : an analysis of interspecific interactions under different wild boar densities. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lončarević, Nina, 2019. Plant functional diversity across a spatial climate gradient in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lundell, Sofia, 2017. Trädsvampborrare i ettåriga tickor : betydelsen av värdsvamparnas släktskap och miljövariabler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lundgren, David, 2023. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lundin, Elvira, 2022. Att mäta och dokumentera markslitage : en fallstudie från Tyresta nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lång, Micaela, 2016. Trädsvampborrare i ettåriga tickor : en fältstudie om hur trädsvampborrare väljer värdsvamp med avseende på olika miljövariabler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lönnberg, Elin, 2021. Är ekologiska marker värdefulla?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lönnberg, Lina, 2009. Sand pits as habitat for ground beetles (Carabidae) : does the area affect species number and composition?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Løe, Kari, 2023. Rabbit urine as a biopesticide and biofertilizer : how does a Kenyan cultural method compare to conventional chemical pesticide and fertilizer?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Magnusson, Helena, 2010. Epixylic lichens and bryophytes in young managed forests : substrate preferences and amounts of dead wood. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Magnusson, Love, 2023. Påverkan av hävd på våtmarksfåglar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Magnusson, Madeleine, 2010. Population and management models for the Swedish wild boar (Sus scrofa). Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Malm, Lisa, 2013. Effects of leaf beetle herbivory on pollination success and fruit development in woodland strawberry Fragaria vesca. Second cycle, A2E. Uppsala : (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Malmgren, Louise, 2011. Response to olfactory stimuli in gregarious Pieris brassicae caterpillars. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Malmgren, Louise, 2015. Sugar host preferences in adult Anopheles coluzzii : dry season plant selection in Burkina Faso. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Malmquist, Louise, 2017. Naturliga fiender till havrebladlöss vid en kantzon med varierad vegetation : en fältstudie av naturliga fienders förekomst vid två olika utformningar av vegetation och deras attraktion till metylsalicylat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Manak, Vitezslav, 2007. Saproxylic beetles in two types of fine woody debris of Norway spruce. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Mannella, Luca Giovanni, 2024. Effects of traffic and flower abundance on pollinators in road verges. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Melberg, Staffan, 2012. Spatiotemporal competition patterns of Swedish roe deer and wild boar during the fawning season. Second cycle, A1E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Mellmann, Niels, 2017. Re-evaluating the contingent valuation method as a standard method for monetary valuation of ecosystem services : a case study of the Vitberget forest region in Skellefteå in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Minnefors, Anna, 2013. Restaurerade ängs- och betesmarker : restaureringseffekten på växter och insekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Modin, Hanna, 2018. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Mwende Muthoka, Cecilia, 2021. Landscape factors influencing habitat and crop selection by wild boar in Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Naalisvaara, Ronny, 2013. Clear-cut and substrate characteristics important for the occurrence of the beetle Upis ceramboides. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Neselius, Tobias, 2012. Undersökning av flyktiga organiska ämnens påverkan på allokeringen av biomassa vid samodling av majs (Zea mays) och bönor (Phaseolus vulgaris). Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Anna-Karin, 2014. Taxonomin hos Prinia flaviventris - en eller flera arter?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Herman, 2010. Den globala uppvärmningen : vad kommer att hända med morgondagens värld?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Linda, 2022. Effekter av torka och vall på marklevande nematoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Sara, 2024. Blomsterremsor som metod för en förbättrad biologisk bekämpning : attraktion av naturliga fiender i jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Tove, 2012. The structure of a patch : within and between patch variation and the oviposition of the small white butterfly. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Tove Maria, 2011. Effect of patch heterogeneity on oviposition in two lepidopteran Brassica pests. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Norkute, Milda, 2014. The effect of abiotic and landscape features on abundance of Anopheles larvae. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nygren, Emma, 2015. Activity patterns of snow leopards (Panthera uncia) at their kill sites. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nystrand, Magnus, 2012. Movement patterns of Eurasian lynx (Lynx lynx) around their kills in southern Sweden. Second cycle, A1E. Grimsö, Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Okuyama, Chiho, 2011. Epiphytic lichens associated with different traffic intensities along the highway E4. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olofsson, Caroliné, 2019. Changed behavior in the house cricket Acheta domesticus : predetermined or an effect of learning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olsson, Hanna, 2019. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olsson, Hanna, 2023. Pollinator communities on a landscape complexity gradient in southern Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Oumar, Kifilo, 2022. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pallarès Vinyoles, Glòria, 2008. Effects of land use on soil microbial community function in western Kenya highlands. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Palmheden, Ludvig, 2022. Long-term population dynamics in a population of grass snakes (Natrix natrix) : and implications of climate change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pasanen Mortensen, Marianne, 2009. Distribution of Daubenton's bat (Myotis Daubentonii) : why are males and females spatially segregated?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Persson, Hugo, 2020. Closed ecological life support systems : cycling of carbon, nitrogen and water. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Persson, Samuel, 2020. Granstubbar som substrat för vedlevande skalbaggar : en jämförelse av faunan i gallringsstubbar och slutavverkningsstubbar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Alexander, 2021. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Anna, 2020. Ekosystemtjänster i gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Gustav, 2014. Movement pattern and habitat use of female grass snake (Natrix natrix) in a semi-urban environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Martin, 2014. Grödans kontra odlingssystemets effekt på frilevande nematoder. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pohlstrand, Linnéa and Segerström, Isabella, 2024. Hur påverkas bäverns dygnsaktivitet av mänsklig störning? : och är viltkamera med PIR-sensor ett bra verktyg för att undersöka detta?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ramberg, Ellinor, 2017. Bränder på skogsmark i Sverige : en kartläggning och analys av spontana och kontrollerade bränder 2011-2015. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ranlund, Åsa, 2011. Structure and tree diversity of lowland limestone forest on Seram Island, Indonesia. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rautiainen, Heidi, 2017. Nutritional ecology of roe deer (Capreolus capreolus L.) and fallow deer (Dama dama L.) : a case study of the browser - grazer dichotomy. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ravenek, Janneke, 2009. C and N mineralization and earthworm populations in a Norway spruce forest at Hasslöv (SW Sweden), 25 years after liming. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Reiter, Lisa, 2015. Effect of crop residue incorporation on soil organic carbon dynamics : changes in carbon stocks and carbon fractions in an Italian long-term field experiment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ring, Karolin, 2008. Hotbild för ädellav Megalaria grossa i Uppland och på Gotland. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ringdahl, Fabian, 2016. Sniglar i jordbruket : biologi och begränsning av skadeverkningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Risser, Laurent, 2016. Effects of phenology and the microclimate on the seed set of Anemone nemorosa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rosenquist, Johanna, 2017. The effect of environmental and disturbance factors on the presence of different crab species in Pranburi Forest Park, Thailand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Roth, Nina, 2016. Modeling the effect of roads and topoclimate on plant invasions in mountains : the case of Trifolium repens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rozenbeek, Elsa, 2021. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Runesson, Karin, 2009. Grassland plant species on road verges in Mid Sweden : influence of semi-natural grasslands and impact of road maintenance. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ryding, Emma, 2020. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sabrie, Emelie, 2023. Are Swedish stakeholders willing to protect nature?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Salomonsson, Ellen, 2009. Död ved i gallrad skog och nyckelbiotoper : en jämförelse av habitatkvaliteter för vedlevande lavar och mossor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sandmark, Anton, 2023. Vilken metod är effektivast för fångster av fyrtandad rapsvivel i kål och raps?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sattar Panahi, Mina, 2018. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Schmiterlöw, Siri, 2011. Sex differences in feeding visit rates in Northern Wheatears Oenanthe oenanthe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Schrire, Daniel, 2017. Effekterna av landbaserad antropogen ljudförorening på fågelsamhällets artsammansättning : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Schön, Tomas, 2011. Olfactory response in caterpillars of Pieris rapae for host recognition. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Segerlind, Daniel, 2009. Biltrafikens påverkan på lavfloran : en studie med epifytiska lavar som bioindikatorer av trafikens luftföroreningar längs E4:an norr om Gävle. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjöberg, Samuel, 2013. Trädens utveckling efter att de har lämnats som naturhänsyn : tillväxt, mortalitet och strukturell förändring 6-18 år efter avverkning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjögren Englund, Elin, 2022. A destructive host-shift : a comparative review of resistance mechanisms in the novel and original hosts of Varroa destructor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjöholm, Lotta, 2022. The application of the Swedish Environmental Code's regulations on ecological compensation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjölund, Amanda, 2015. Bat activity at a major road in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjölund, Magnus, 2016. Road and landscape features affecting the aggregation of ungulate vehicle collisions in southern Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Smidvik, Hanna, 2020. Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket : vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Somsri, Wawipha, 2024. Främmande träd i stadsmiljö : en studie om främmande trädarter och deras påverkan på fågelliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Springe, Per, 2018. Hur har dagfjärilsarternas utbredning förändrats sedan 1950-talet i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Stattin, Joakim, 2023. Kemiska växtskyddsmedel i jordbruket : en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Steiner, Magdalena, 2013. Restoration of semi-natural grasslands, a success for phytophagous beetles (Curculionidae). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Stenberg, Hannes, 2024. Faktorer som påverkar förekomsten av vedlevande signalartssvampar på död gran. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Stolpe Nordin, Ellen, 2017. Life cycle of Agriotes wireworms and their effect in maize cultivation : from a Swedish perspective. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sundkvist, Lina, 2009. Habitat preferences and reproductive success for the threatened longhorn beetle Plagionotus detritus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sunnanquist, Lena, 2007. Status och hotbild för den oceaniska laven broktagel Bryoria bicolor i sydvästsverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Svanström, Patrik, 2015. Rapsbaggen - en skadegörare i oljeväxter : litteratursammanställning av rapsbaggen som skadegörare i raps. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Svartholm, Ida, 2010. Neonate mortality in fallow deer (Dama dama) in relation to bed-site selection and habitat use. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Svensson, Petra, 2008. Ips typographus and other bark and wood-boring beetles in girdled spruces. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Söderberg, Maria, 2016. Biologisk mångfald i infrastrukturen : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Söderlind, Cecilia, 2009. Parasitering på en expanderande art : har kartfjärilen undkommit sina naturliga fiender?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Söderlund, Sara, 2013. Ants and termites in small-scale plantain farms in Uganda : a comparison between agroforestry and non-agroforestry farms. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Söderlund, Sara, 2015. Biological control of Fusarium wilt on tomatoes : use of Bacillus subtilis and interactions with the earthworm Pontoscolex corethrurus in a Kenyan highland soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tegelid, Elin, 2023. Kan samodling av höstraps och utvintrande baljväxter minska angreppen av rapsjordloppa?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tennfors, Carina, 2013. Greylag geese (Anser anser) : crop selection and spatial distribution around Sörfjärden, Södermanland. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Thunell, Mika, 2019. Hur påverkas humlor, Bombus spp., av artrika vägkanter?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tinggren, Sofie, 2020. The impact of managed honeybees and commercial reared bumblebees on pathogens in wild bees. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tollerz Bratteby, Ulrika, 2017. Linddynans habitatpreferenser : en studie av variabler som påverkar förekomsten eller avsaknaden av Biscogniauxia cinereolilacina. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tomasson, Lina, 2020. Cotula coronopifolia : invasive or just another alien species?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tomasson, Lina, 2017. Återinventering av Svartvikskärret, Öland : naturvärden och kartering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tooke, Daniel, 2018. Female behavior affects offspring survival in roe deer (Capreolus capreolus). Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Törngren, Jonas, 2013. Insektspatogena svampar för biologisk bekämpning av bladlöss i stråsäd : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Törnkvist, Stina, 2018. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Velling, Marc, 2021. A lynx in a sheep's pasture : environmental factors and hunting affecting lynx depredation on domestic sheep in Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Viker, Johanna, 2021. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Viker, Jona, 2023. Volatiles as language in plant-plant interactions : differences between emitters and receivers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Walander, Petra, 2012. Six years of estimating roe and fallow deer density with distance sampling at the Koberg estate. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Waldén, Emelie, 2011. Long-term development of vegetation in established permanent field margins. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wallgärd, Martin, 2010. Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval. Second cycle, A1E. Grimsö/Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Weber, Birgit, 2010. Test and application of a vegetation-based CO2 and CH4 flux estimate from three ombrogenic and topogenic peatlands in Southern Germany. Second cycle, A2E. Uppsala, Stuttgart-Hohenheim: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wikner Hedenström, Kasper and Linderoth, Elvira, 2024. Hur gynnas vilda bin i svenska städer? : en studie av effektiviteten av urbana strategier för att bevara och gynna det vilda binbiståndet i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wikström, Josefin, 2021. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Willebrand, Sofia, 2017. Identifying blackspots of wildlife collisions on the Swedish railroad. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wintermantel, Dimitry, 2015. The effect of field-level clothianidin exposure on the prevalence and loads of pathogenic and non-pathogenic microbes in bumblebees (B. terrestris). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wrenfelt, Tuva, 2020. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wu, Lina, 2018. Carbon sequestration in topsoil for forage-based cropping systems : an analysis of Swedish long-term experiments and SOC modelling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wu, Lina, 2016. Infestation and management of the black coffee twig borer in Uganda : and the potential impact of the leguminous tree Albizia chinensis on robusta coffee. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wärnsberg, Johanna, 2013. Artrikedom av kärlväxter i övergivna och restaurerade hagmarker : betydelsen av igenväxningsgrad och tid sedan igenväxning började. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Youren, Feng, 2012. Responses of aphids to semiochemicals released from ladybirds. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Zander, Samuel, 2024. Sortblandningar : effekter på produktion och växtskydd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Zetterquist, Nelly, 2022. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Zidar, Josefina, 2011. Factors affecting bark-stripping by red deer (Cervus elaphus) : the importance of landscape structure and forage availability. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

van Berlekom, Andreas, 2020. Effects of mass flowering crops on wild pollinator abundance and species richness : a review of local and landscape effects in the agricultural landscape. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

van de Munt, Julia, 2024. Varför berg? En inblick i snöleopardens habitatpreferens : konsekvenser och aspekter för bevarandearbete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

von Hirschheydt, Gesa, 2018. Predicting bat occurrence : evaluation of a connectivity-based habitat index for Swedish bats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Åberg, Adam, 2014. Population i isolering : en inventeringsutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Åkerman, Kristina, 2012. Utvärdering av två inventeringsmetoder med hjälp av GPS-märkta vildsvin (Sus scrofa). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Åkesson, Olle, 2017. Tea time for soils : decomposition experiments in Swedish long-term field trials. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ånöstam, Filip, 2015. Rönn, asp, sälg och ek i skogslandskapet : effekter av skogsbruk och bete i nordöstra Uppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Öberg, Meit, 2009. The use of tracking tunnels to monitor the activity of small mammals in habitats associated with the northern wheatear (Oenanthe oenanthe). UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Öhlund, Andreas, 2022. Hur skiljer sig rapporterna av bäverspår i Artportalen från den verkliga förekomsten? : en studie av bäverspår vid åar i Uppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Öhman, Charlotte, 2017. Variation in neonate roe deer home range size. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

This list was generated on Sun Jul 21 03:02:07 2024 CEST.