Home About Browse Search
Svenska


Grönberg, Elin, 2011. Movement patterns of snow leopard (Panthera uncia) around kills based on GPS location clusters. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
675kB

Abstract

Research concerning movement patterns of wild animals has been advancing since GPS technology arrived. But studying the snow leopard (Panthera uncia) is still difficult because of the harsh territory it inhabits in Central Asia. This study took place in south Gobi, Mongolia, and aimed to estimate the time spent at kills and the maximum distance away from kills between visits. Snow leopards were monitored with GPS collars that took a location every five or seven hours. Potential kill sites were established by identifying clusters of GPS-locations in ArcGIS and visited in the field for confirmation. ArcGIS was used to calculate the distance between cluster and GPS-locations. I used two buffer zones (100 m and 500 m radius) to define the time snow leopards spent at kills. It was found that snow leopard age and prey category affected time spent at kills and also that snow leopard sex together with prey category affected the maximum distance moved away from kills between visits. Season had no significant effect on either time at kills or distance moved away from kills between visits. Snow leopards spent on average 3.2 days at their kills in the 100 m buffer zone and 3.5 days at their kills in the 500 m buffer zone. Subadults stayed longer at kills than adults and animals of both age categories spent longer time on larger prey. The mean maximum distance moved away from kills between visits was 179 m in the 100 m buffer zone and 252 m in the 500 m buffer zone. Female snow leopards moved further away from kills between visits than male snow leopards. Both the number of days spent on kills and maximum distance moved away from kills between visits increased when kills consisted of more than one animal. This study has provided some basic information on snow leopard behaviors around their kills but also highlights the need to monitor more snow leopards before more solid conclusions can be drawn as this study was based on based on a relatively small sample.

,

Djurs rörelsemönster styrs till stor del av deras behov av att finna föda och en partner. Forskning om djurens rörelsemönster har underlättats av GPS teknologin, vilket gjort att organisationerna ”Panthera” och ”Snow Leopard Trust” startat en långsiktig ekologisk studie för snöleoparder i Mongoliet. Snöleoparden lever i central Asiens otillgängliga bergsmassiv, vilket gör den ytterst svåra att studera. Idag finns bara 4,500 till 7,350 individer kvar i det vilda varav mellan 500-1000 individer lever i Mongoliet. Studieområdet var beläget i södra Gobiöknen och studien har pågått sedan 2008. Snöleoparder fångades i fotsnaror och försågs med ett GPS-halsband som registrerade en position var femte eller sjunde timma.

Denna studie syftade till att undersöka rumsliga och tidsmässiga aspekter på snöleopardens rörelsemönster runt sina kadaver. Jag undersökte om variablerna; ålder, kön, bytesdjur och säsong påverkade hur länge snöleoparden stannade vid sitt byte och hur långt ifrån sina kadaver de rörde sig under tiden de stannade vid bytet. För att försöka finna svar på dessa frågor har snöleopardernas positioner bearbetades i kartprogrammet ArcGIS. Om ≥ 2 efterföljande GPS-positioner befann sig inom 100 m från varandra, kallades detta ett kluster. Dessa platser besöktes sedan för att bekräfta om ett byte hade slagits, genom att leta efter bytesrester så som blod, ull och skelettdelar. Totalt besöktes 141 kluster varav 89 visade sig vara bytesplatser. Sedan räknade jag ut avståndet mellan snöleopardens positioner och klustret i ArcGIS, genom att använda två zoner runt bytesdjuret med 100 m eller 500 m radie.

Jag fann samband som tyder på att snöleopardernas ålder och bytesdjurets storlek påverkade hur många dagar de stannade vid kadavret. Hur långt de rörde sig från sina bytesdjur påverkades av snöleopardens kön och bytets storlek. Säsong hade ingen signifikant påverkan på varken tid vid kadavren eller avstånd från kadavren. Snöleoparderna spenderade i medel 3,2 dagar vid bytet i 100 m zonen och 3,5 dagar i 500 m zonen, värdena varierade mellan 1-11 dagar. Ungdjur stannade längre vid bytesplatsen än vuxna snöleoparder. Både vuxna och subadulta djur stannade längre vid sina kadaver desto större bytesdjuren var. Medelvärdet på maxavståndet från bytesdjuret var 179 m för 100 m zonen och 252 m för 500 m zonen, värdena varierade mellan 7- 2264 m för båda zonerna. Honor rörde sig längre bort från bytesdjuren än hanarna. Både antalet dagar vid kadavren och avståndet till bytesdjuren ökade om det var flera djur dödade på samma plats.

Arbetet med att märka flera snöleoparder fortsätter och mer data samlas hela tiden in. Än så länge finns inte tillräckligt med data för att några säkra slutsatser ska kunna dras, bara trender kan anas.

Main title:Movement patterns of snow leopard (Panthera uncia) around kills based on GPS location clusters
Authors:Grönberg, Elin
Supervisor:Samelius, Gustaf and Johansson, Örjan
Examiner:Andrén, Henrik and Jansson, Gunnar
Series:Independent project/ Degree project / SLU, Department of Ecology
Volume/Sequential designation:2011:3
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:cluster, GIS, GPS, Mongolia, movement behavior, Panthera uncia, snow leopard
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-969
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:16 Feb 2011 08:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics