Home About Browse Search
Svenska


Holmér, Filippa, 2017. The effect of agricultural land-use on bush-cricket and grasshopper diversity. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The amount of habitat suitable for grasshoppers and crickets has decreased due to the human expansion and use of the Swedish agricultural landscape. This literature study covers the effect on grasshopper – and cricket diversity from different features on grassy field islands and the surrounding agricultural landscape. Knowledge about species’ requirements of their habitats is important for conservation management and to keep the species from going extinct.
This study tries to get an insight in eleven species of orthopterans presence and abundance on field islands in Sweden according to eleven variables based on facts about the species ecology. This could give us an indication on how to manage agricultural land to protect the species and their habitats. The result of this study shows the importance of keeping various kinds of habitats since different species have different habitat requirements. Also the result
suggests that closely related species prefers similar habitats, an experience that might affect future conservation and protection. To protect species from going
extinct humans must use land with consciousness to avoid
fragmentation.

,

Mängden lämpligt habitat för gräshoppor och vårtbitare har minskat på grund av människans utbredning och utnyttjande av det svenska landskapet för spannmåls- och foderproduktion.
Denna litteraturstudie behandlar hur mångfalden hos vårtbitare och gräshoppor i jordbrukslandskapet kan påverkas av olika faktorer på åkerholmar och i det omgivande
landskapet. Vad arterna har för krav på sitt habitat är viktigt att veta för att kunna vårda naturen på rätt sätt för att skydda arter från utdöende. Studiens mål är att få inblick i elva arter av rätvingars förekomst och mängd på åkerholmar utifrån sju variabler valda utifrån information om arternas ekologi. I förlängningen kan det ge en fingervisning om hur man ska vårda jordbrukslandskapet för att bevara arterna och deras habitat. Resultatet pekar på vikten av att bevara olika slags habitat, dels för att olika arter föredrar habitat med olika egenskaper men också för att olika individer troligtvis behöver habitat med olika egenskaper under de olika stadierna i sin livscykel. Resultaten pekar samtidigt på att närbesläktade arter har
liknande krav på sitt habitat, vilket är en erfarenhet som kan ha betydelse för framtida naturvård. För att skydda arter från utrotning måste vi människor använda landet hållbart för att undvika fragmenterade landskap.

Main title:The effect of agricultural land-use on bush-cricket and grasshopper diversity
Authors:Holmér, Filippa
Supervisor:Berggren, Åsa
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2017:10
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Orthoptera, grasshopper, bush-cricket, land use, land cover, agriculture, fragmentation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6437
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6437
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:21 Jun 2017 12:02
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics