Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Lisa, 2012. Samband mellan dammars egenskaper och trollsländearters förekomst och detekterbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
568kB

Abstract

På senare år har intresset för trollsländor ökat. I jämförelse med andra stora och lättstuderade insekter finns dock relativt få vetenskapliga och systematiska studier. Denna studie syftar till att undersöka hur habitatet påverkar trollsländearternas förekomstmönster och detekterbarheten hos olika arters larver samt inventeringsmetodens effektivitet. Med detekterbarhet menas sannolikheten att arten upptäckts givet att den finns på lokalen. Både larver och adulta trollsländor inventerades i 14 dammar i Frihult, Sjöbo kommun i Skåne under juni-augusti 2009. Larverna inventerades genom håvning och för varje håvdrag noterades dominerande vegetation. Förekomstdata för trolleländelarverna samt dammarnas egenskaper analyserades art för art med hjälp av programvaran Presence4.2. Jag testade om dammarnas pH, yta, djup och beskuggningsgrad påverkade sannolikheten för att en art förekom och om vegetation och tiden för inventeringen påverkade sannolikheten att upptäcka en viss art. För varje damm jämfördes observationer av larver med observationer av adulter av samma art. 28 arter hittades under inventeringen, totalt 22 arter av larver och 25 arter av fullbildade trollsländor. De 13 vanligaste arterna analyserades. Beskuggning var den egenskap som påverkade flest arter. De flesta av dessa arter fördrog mer solexponerade dammar. De tre arter som påverkades av dammens yta fördrog alla större dammar. Enligt de statistiska analyserna t fanns genomsnitt en art i 16 % fler dammar än vad den upptäcktes i. Alltså kan man räkna med att missa relativt många förekomster av larver även under en intensiv inventering som denna. Är syftet med en inventering att finna många arter inom ett större område är inventering av adulter mest effektivt, men vill man undersöka vilka livsmiljöer som är viktiga för reproduktion måste larverna inventeras. Vid håvning av larver är det viktigt att vara ute både i början och slutet av sommaren då det inte finns någon tidpunkt då larver av samtliga arter finns i dammen. Finns flera typer av vegetation bör man håva i alla dessa då sannolikheten att upptäcka en viss art varierar beroende på vegetationstypen.

Main title:Samband mellan dammars egenskaper och trollsländearters förekomst och detekterbarhet
Authors:Eriksson, Lisa
Supervisor:Ranius, Thomas and Nyström, Per and Olin, Stefan
Examiner:Lindelöw, Åke
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2012:10
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:habitat, Odonata, förekomstmönster, detekterbarhet, metoder, dammar, beskuggning, pH, yta, djup, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1604
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2012 08:14
Metadata Last Modified:04 Sep 2012 08:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics