Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Per, 2010. Externa kostnader för viltolyckor. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
400kB

Abstract

The objective of this paper is to estimate monetary and non-monetary costs for the hunter
caused by deer-vehicle collisions in Sweden. These costs include losses in hunting value as well
as time and money efforts related to the handling of wildlife casualties. The calculations are
based on available statistics from 2004 on deer-vehicle collisions involving moose, deer, roedeer
and wild boar and on telephone interviews with hunters involved in the tracking of injured
animals. Altogether, the annual loss in hunting value for moose was assessed to approximately
30 million SEK based on the 2004 accident statistics. For roe-deer and fallow deer, the
corresponding figure was approximately 56 million SEK and 1.2 million SEK, while wild boar
accounted for 1.3 million SEK, respectively. The total annual loss for these game species
combined was thus 90 million SEK. According to the interviews, more than 50 000 working
hours were spent on tracking wounded or dead moose, roe-deer, deer, and wild boar during
2004. If provided a low standard salary of 200 SEK per hour, this time spend would sum up to a
total cost of additional 2.4 million SEK. The economical compensation to the hunters is,
restricted by Swedish law, and a salary is only given for accidents involving moose and deer but
not for roe-deer and wild boar (2004). Tracking time spent on roe deer and wild boar is not
compensated by the government. Every year, a large proportion of accidents is not reported to
the police. A calculation with an estimate of the unreported fraction included, gives a total loss
of hunting value of 143.1 million SEK. The loss of hunting value and the cost for tracking
injured wildlife is assumed at a total of 145.5 million SEK. Altogether, these costs increase the
official estimates of the direct socio-economic costs of wildlife vehicle collisions by
approximately 10-15%.

,

I detta examensarbete har förlusten av de externa värden: köttvärde, jaktligt rekreationsvärde
och kostnaderna för eftersök i samband med viltolyckor beräknats. Köttvärde och jaktligt
rekreationsvärde sammanfattas med termen jaktvärde. Med viltolyckor menas kollisioner
mellan klövvilt och fordon på väg. Beräkningarna baseras på olycksstatistik från 2004 och på
resultat från telefonintervjuer. Telefonintervjuerna gjordes med 15 personer, alla med stor
erfarenhet av jakt och eftersök. I arbetet beräknas enbart kostnaderna för viltarter med
tillgänglig olycksstatistik, d.v.s. älg, rådjur, hjort och vildsvin. Under år 2004 uppgick, enligt
denna undersökning, förlusten i form av jaktvärde för älg upp till ca 30 miljoner kronor och för
dovvilt ca 1.2 miljon kronor. Förlusten för rådjur uppgick till ca 56 miljoner kronor och vildsvin
till ca 1,3 miljoner kronor. Den totala förlusten för samtliga ovanstående viltarter blev ca 90
miljoner kronor. Räknar man med de mörkertal som finns i antalet inrapporterade olyckor så
hamnar summan på totalt ca 143 miljoner kronor. Enligt en beräkning utifrån resultatet från
intervjuerna lades det år 2004 ner drygt 50 000 timmar på eftersök av skadat klövvilt i samband
med vägtrafikolyckor. Ersättning för nedlagt arbete i samband med eftersök regleras i JF 39§
och i NF 34§. Ersättning utgår, enligt lagstiftningen, endast vid polisrapporterade olyckor för
statens vilt, i detta fall hjort och älg. I övriga fall är det upp till markägaren och eftersöksjägaren
och lösa ersättningsfrågan. Några siffror på antalet polisrapporterade olyckor finns ej att tillgå.
Ersättningen för kontaktperson som inte själv deltar i eftersöket utan endast förmedlar uppdraget är ersatt med 50 kr för varje påbörjad timme. Eftersöksjägaren får år 2004 100 kr/
timme (200 kr/timme för eftersök på björn) och 50 kr/timme för varje eftersökshund som han/
hon har med sig. Ersättningen för terrängfordon såsom t.ex. traktor eller fyrhjuling är 200 kr/
timme. Man har också som eftersöksjägare rätt till den skattefria delen av statlig bilersättning. I
föreliggande arbete uppskattade jag en genomsnittlig timkostnad för eftersök på 200 kr/timme,
milersättning medräknad. Det innebär att eftersöket under år 2004 skapade en kostnad på ca 2.4
miljoner kronor, inklusive mörkertal. Sammantaget blir alltså kostnaderna för förlorat jaktvärde
och eftersök 145,5 miljoner kronor vilket motsvarar 10-15 % av den uppskattade totala
samhällskostnaden för viltolyckor år 2004.

Main title:Externa kostnader för viltolyckor
Authors:Karlsson, Per
Supervisor:Seiler, Andreas
Examiner:Andrén, Henrik
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2010:21
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUPMP Master of Science in Forestry, Uppsala 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:älg, rådjur, dovhjort, värdesförlust, köttvärde, jaktvärde, eftersök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-918
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-918
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2010 09:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics