Home About Browse Search
Svenska


Törngren, Jonas, 2013. Insektspatogena svampar för biologisk bekämpning av bladlöss i stråsäd : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
871kB

Abstract

Att insektspatogena svampar har potential som biologisk bekämpning av bladlöss råder det ingen tvekan om. Försök runt om i världen visar på att svamparna, under rätt omständigheter, kan utveckla epizootier och slå ut stora delar av bladlössens populationer. Det stora problemet med dessa svampar är att då de naturligt infekterar och dödar bladluspopulationer kan skada på grödan redan ha skett. Den sena infektionen kan bero på flera faktorer. Svamparna behöver en hög luftfuktighet för sin sporulering och för att konidierna ska kunna gro.

Det finns kommersiella svamppreparat som används inom biologisk bekämpning av bladlöss. Dessa baseras på svampar inom ordningen Hypocreales som har ett generalistisk beteende i det avseende att flera typer av insekter attackeras. En annan möjlighet är att använda svampar ur ordningen Entomophthorales. En fördel med dem är deras värdspecifika egenskaper som gör att risken för att nyttoinsekter, såsom naturliga fiender och pollinatörer, dör minimeras.

Genom olika åtgärder kan levnadsmiljön optimeras på ett sådant sätt att den blir gynnsam för insektspatogena svampar. Kantzoner och ogräs är exempel på överlevnadsmiljöer för svamparna under perioder då bladlöss inte finns i grödan.

Många olika arter inom ordningen Entomophthorales har studerats världen över, några intensivare än andra. Med det uppkommande EU-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, 2009) som bland annat föreskriver en minskad användning av pesticider, finns det en möjlighet att ordningen Entomophthorales studeras noggrannare för utvecklingen av kommersiella produkter. Potentialen finns hos dessa arter för att kunna användas inom den biologiska bekämpningen men det krävs att en kostnadseffektiv produkt utvecklas som inte bara är intressant för ekologiska lantbrukare.

,

Entomopathogenic fungi have potential to be used in biological control of aphids. During the right circumstances the fungi can develop epizootics and kill large proportions of aphid populations. One of the major disadvantages of these fungi is their late time of infection during the season. When an epizootic has developed the damage to the crop may already been done by the aphids. There are several possible reasons to this; one of them being that the fungi requires high humidity to sporulate, but also for the germination of its conidia.
There are commercial entomopathogenic products available for biological control of aphids. These are based on species from the order Hypocreales which consist of generalist fungi that target several different orders of insect species. The advantage of using fungi from the order Entomophthorales would be that they are very specific and target only one type on insect. This minimizes the risk of killing insects that are beneficial to the crop such as natural enemies and pollinators.

Different methods can be used to enhance the living environment of entomopathogenic fungi. Field margins and weeds are good examples of alternative environments where the fungi can survive during periods when aphids are not present in the crop.

A lot of different species within the order Entomophthorales have been studied, some more than others. One of the goals with the upcoming EU directive on sustainable use of pesticides is the minimized usage of pesticides. This is an opportunity for a commercial product to be developed if the order of Entomophthorales is studied more intensively. There is large potential for the fungi to be used in biological control but it will require that a cost effective product is developed that is attractive not only to organic farmers.

Main title:Insektspatogena svampar för biologisk bekämpning av bladlöss i stråsäd
Subtitle:möjligheter och hinder
Authors:Törngren, Jonas
Supervisor:Jonsson, Mattias and Friberg, Hanna
Examiner:Hopkins, Richard
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2013:16
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:insektspatogena svampar, Entomophthorales, bevarande, biologisk bekämpning, bladlöss, stråsäd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:10 Dec 2013 13:47
Metadata Last Modified:10 Dec 2013 13:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics