Home About Browse Search
Svenska


Stolpe Nordin, Ellen, 2017. Life cycle of Agriotes wireworms and their effect in maize cultivation : from a Swedish perspective. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
823kB

Abstract

Sammanfattning

Majsodlingen i Sverige har ökat med nästan 60% det senaste årtiondet. Med ökad majsodling finns det en möjlighet att problem med knäpparlarver ökar i denna produktion. Knäpparlarver är vanliga i Sverige och de arter som räknas som skadegörare är Agriotes lineatus (L.), Agriotes obscurus (L.) och Agriotes sputator (L.). I Sverige har ingen forskning gjorts på knäppares livscykel. Detta kan vara problematiskt när kontroll av dessa larver behövs. Knäppare gynnas i gräsmarker, exempelvis i vallar, där de har stor tillgång på underjordiska växtdelar som de äter, i denna typ av marker är också markfuktigheten högra vilket är viktigt för att egg och larver ska kunna utvecklas. Under dessa förhållanden tenderar knäpparlarv populationer att öka. Skada som leder till skördeförlust på majs kan ses från groning tills det att det åttonde bladet utvecklats. För att kontrollera knäpparlarver kan flera åtgärder göras. En av dessa är att plöja drabbade fält när larverna finns högt i markprofilen, i Sverige händer detta mellan april och juni och från slutet av augusti till oktober. Ett annat sätt att undvika skador i majs är inte så majs 1 till 3 år efter att en vall har brutits. Under och strax efter en vall bryts kan antalet larver i en population vara hög men minskar årligen på grund av ogynnsamma förhållanden.

,

Abstract

Maize production has increased by almost 60% in Sweden over the last decade. Given this increase in maize cultivation there is a possibility that problems with wireworm increase. Wireworm species that are present in agricultural settings in Sweden are Agriotes lineatus (L.), Agriotes obscurus (L.) and Agriotes sputator (L.). There is little in-depth research made on the life cycle of these wireworm species which is problematic when control of these pests is needed. Species from the genus Agriotes have a long life cycle and control measures need to be long term and considered in the entre crop rotation. Agriotes favour grassland, such as ley, due to the availability of underground plant part which their major a source of food. These types of arable land also have high moisture content which is needed for eggs and larvae to develop. When these conditions are met populations tend to increase. Damage in maize from germination to the 8-leaf stage can lead to yield loss. To control a wireworm population several agronomic practices can be used. One of these is to mechanically control populations by ploughing when wireworms are close to the soil surface, which in Sweden is from April to middle of June and late August to October. Another way to decrease the risk of damage in maize is to not sow maize 1 to 3 years after a ley is broken for other cultivation. During and directly after a ley is removed can the number of wireworms in a population be high but will decrease yearly due to more unfavourable environment.

Main title:Life cycle of Agriotes wireworms and their effect in maize cultivation
Subtitle:from a Swedish perspective
Authors:Stolpe Nordin, Ellen
Supervisor:Riggi, Laura and Ekbom, Barbara
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2017:3
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Elateridae, Agriotes, lifecycle, control, maize
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:English
Deposited On:05 Apr 2017 11:42
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics