Home About Browse Search
Svenska


Kindbladh, Nathalie, 2015. Timing of the rut in fallow deer Dama dama. Second cycle, A1E. Grimsö: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The timing of the fallow deer Dama dama rut was determined by investigating the time of ovulation
and rut excursions in a free ranging population at the Koberg estate, in south‐western Sweden.
Various factors (body mass, body condition, age and population density) that might determine the
time of ovulation were included in the analyses. Ovulation data was collected from 1705 animals
(adults, sub adults, senescent), shot in the years 2006-2015. GPS-­positions from 21 collared
females were also analysed. Half of the does ovulated before October 30 while the mean rut
excursion date was October 21. Age class and population density were factors that significantly
affected the yearly variation in ovulation date and individual body mass was only affecting sub
adult ovulation. Bone marrow fat content showed no significant relationship with the probability to
ovulate in any age class. The probability to ovulate was not affected by lactation. Probably
because lactating females to a high extent consisted of prime aged females, who were able to buffer
against the cost of repeated annual reproduction. Swedish law imply a break in the hunting season,
with the purpose to avoid hunting related disturbance during the rut. It was found that the break
was protecting close to 28% of the female population in
Koberg from such disturbance during their ovulation.

,

Tiden för dovhjortens Dama dama brunst i Sverige och vilka faktorer som kan ha en påverkan på den
årliga variationen studerades. Data samlades in från 1705 stycken skjutna hindar (honor) från
Koberg, Västra Götaland, samt 21 hindar försedda med GPS-halsband under åren 2006-­2015.
Faktorer som inkluderades i analysen var tidpunkt för ovulation (ägglossning), brunstexkursioner,
kroppskondition, ålder och populationsstorlek. Resultatet av denna studie kan komma till nytta för
myndigheter, markägare, viltvårdare och jägare som förvaltar dovhjortsstammar. Under hösten är det
en paus i jakten (oktober 21 – november 15) för att djuren ska få brunsta ifred. Frågan är hur stor
andel av populationen som täcks in av denna paus?

Dovhjorten är vida spridd över världen och brunstar sent i jämförelse med andra hjortdjur, detta
oavsett var i världen de befinner sig. De har lagt om tiden för brunsten så att den är anpassad
till årstiderna, men det generella intrycket är att kalvarna föds sent på våren. I Sverige föds de
första dovhjortskalvarna i mitten av juni. Medan de inhemska arterna är tidigare där kronhjort
föder redan i månadsskiftet april-­maj, älg i mitten av maj och rådjur i slutet av maj, början av
juni.

För hjortdjur i Norden har ålder och populationsstorlek visat sig vara faktorer som styr
ovulationen. Vikten tycks avgöra vid vilken ålder en hind blir könsmogen och ovulerar för första
gången, då det verkar som att de måste uppnå en tröskelvikt innan de blir könsmogna. Hos en del
arter har även åldrande observerats då äldre djur inte föder kalvar lika frekvent längre.

Resultatet av denna studie visar att hälften av hindarna på Koberg har ovulerat innan den 30
oktober. Analyserna av brunstexkursionerna, vilka blev synliga genom GPS-­positioner funna utanför
hindens hemområde, indikerar att brunsten i genomsnitt äger rum runt den 21 oktober. Ålder och
populationsstorlek visade sig, precis som hos andra hjortdjur, ha en betydande del i den årliga
variationen av tiden för ovulation. Mängden benmärgsfett visade sig sakna betydelse för
sannolikheten att ovulera för samtliga åldersgrupper. Lakterande hindar med kalv hade samma
sannolikhet att ovulera som icke lakterande hindar, trots att det i termer av energi är kostsamt.
Detta kan bero på att hindar som har kalv i hög grad är i sina mest produktiva år och då har råd
med att föda kalv flera år i rad.

Ungefär 28 % av hindarna ovulerar under det tvingande jaktuppehållet. Om det finns etiska skäl för
att uppehållet skall täcka in en större andel av
hindpopulationen, skulle pausen behöva förlängas.

Main title:Timing of the rut in fallow deer Dama dama
Authors:Kindbladh, Nathalie
Supervisor:Kjellander, Petter and Rauset, Geir Rune
Examiner:Andrén, Henrik
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2015:21
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:fallow deer, Dama dama, ovulation, rut, hunting season
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5031
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Additional Information:Program: Master in Ecology, Uppsala University
Deposited On:18 Dec 2015 13:55
Metadata Last Modified:18 Dec 2015 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics