Home About Browse Search
Svenska


Caselunghe, Elvira, 2007. Fågelskådare och lantbrukare i samarbete : kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
456kB

Abstract

In the spring of 2006 a pilot project was initiated by The Rural Economy and Agricultural Societies of Sweden together with The Swedish Ornithological Society in order to increase collaboration between bird watchers and farmers. The project as a whole comprised 11 farms in South-Central Sweden. The aim was to benefit the decreasing populations of bird species related to the agricultural landscape. The purpose of this master thesis was to study how similarities and differences between bird watchers and farmers regarding opinions about nature, landscape, agriculture, birds and nature conservation have influenced the collaboration. Four of the farmers and five of the bird watchers that participated in the project were included in this study. Qualitative methods, such as interviews, were used to investigate the opinions and experiences among the project participants. The main conclusions are as follows:

1. The project led to increased collaboration between bird watchers and farmers and the degree of collaboration has the potential to grow, depending on how the objectives of the project are formulated in the future.

2. The farmers and the bird watchers had much in common. As they met within this project, they focused on their similarities rather than the differences between them.

3. The degree of collaboration was not optimized in this project. This did not depend on the attitudes of the participants, but was a result of unclear instructions and a lack of time for collaborative meetings.

4. The farmers' experience of participation is crucial for projects such as this. Therefore an effort from the project team is a necessity for its success.

5. One main result of this project was that the bird watchers and the farmers received personal and practical knowledge and understanding about the severe situation for birds related to the agricultural landscape.

,

I maj 2006 inledde Hushållningssällskapet och Sveriges Ornitologiska Förening ett pilotprojekt på elva gårdar i
Mälardalen för att genom ett ökat samarbete mellan fågelskådare och lantbrukare gynna utvecklingen för
jordbrukslandskapets fågelfauna. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur likheter och skillnader
mellan lantbrukare och fågelskådare (med avseende på uppfattningar om bland annat natur, landskap, fåglar,
lantbruk och naturvård) har påverkat samarbetet. Bland projektets deltagare valdes fyra lantbrukare och fem
fågelskådare ut för medverkan i denna studie. Kvalitativa metoder såsom intervjuer och meningskategorisering
användes för att undersöka projektdeltagarnas uppfattningar och erfarenheter. De främsta slutsatserna från
studien är följande:
1. Projektet har inneburit ökad samverkan mellan fågelskådare och lantbrukare och det kan rymma ännu
mer samverkanspotential beroende på hur syftet formuleras i framtiden.
2. Lantbrukare och fågelskådare har mycket gemensamt. När de möttes inom ramen för detta projekt tog
de fasta på likheterna mellan dem snarare än hindrats av olikheterna. Fördomar mellan grupperna har
minskat.
3. Samverkansgraden i projektet var inte optimal men det berodde inte på deltagarnas ointresse eller
oförmåga till samverkan, utan på otydliga instruktioner och för lite tid avsatt till samverkansrelaterade
moment och möten mellan deltagarna.
4. Lantbrukarnas känsla av delaktighet är avgörande för projektets framgång. Därför bör projektledningen
arbeta aktivt för att öka den.
5. En av projektets styrkor är att fågelskådare och lantbrukare fått praktiskt förvärvade insikter i
situationen för jordbrukslandskapets fågelarter.

Main title:Fågelskådare och lantbrukare i samarbete
Subtitle:kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet
Authors:Caselunghe, Elvira
Supervisor:Ahnström, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2007:1
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:fågelskådare, lantbrukare, samverkan, landskap, fåglar, natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 13:31
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics