Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anna-Karin, 2014. Taxonomin hos Prinia flaviventris - en eller flera arter?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
819kB

Abstract

Den asiatiska fågelarten Prinia flaviventris (Delessert, 1840) har sju underarter: P. f. sindi-ana Ticehurst, 1920, P. f. flaviventris (Delessert, 1840), P. f. sonitans Swinhoe, 1860, P. f. delacouri Deignan, 1942, P. f. rafflesi Tweeddale, 1877, P. f. halistona (Oberholser, 1912) och P. f. latrunculus (Finsch, 1905). I det här examensarbetet har jag jämfört ljudinspelningar av sånger och mitokondriella cytokrom b-sekvenser från sex av dessa underarter (inga data för underarten halistona). Syftet har varit att utreda om denna polytypiska art bör delas upp i flera arter. Mina undersökningar har visat att sångerna går att dela in i fyra grupper: 1) Pakistan och NV Indien, 2) Nepal och NÖ Indien (Assam), 3) Kina och Taiwan samt 4) Sydostasien och Indonesien. Samma grupper återfinns i trädet baserat på cytokrom b-sekvenser. De samstämmiga skillnaderna i sång och mitokondriellt DNA visar att dessa fyra grupper utgör skilda utvecklingslinjer och att de därför kan betraktas som fyra olika arter. I den första gruppen från Pakistan och NV Indien återfinns endast underar-ten P. f. sindiana, varför mitt förslag är att den får artnamnet Prinia sindiana. I den andra gruppen från Nepal och NÖ Indien förekommer endast underarten P. f. flaviventris, därför rekommenderar jag att den får heta Prinia flaviventris. I den tredje gruppen från Kina och Taiwan hittas endast underarten P. f. sonitans, så jag föreslår att den får artnamnet Prinia sonitans. I den fjärde gruppen från Sydostasien och Indonesien återfinns tre underarter: P. f. delacouri, P. f. rafflesi och P. f. latrunculus. Eftersom rafflesi är det äldsta namnet av dessa tre bör arten enligt den zoologiska nomenklaturkodens prioritetsregel heta Prinia rafflesi.

,

The Asian passerine bird Prinia flaviventris (Delessert, 1840) is divided into seven sub-species: P. f. sindiana Ticehurst, 1920, P. f. flaviventris (Delessert, 1840), P. f. sonitans Swinhoe, 1860, P. f. delacouri Deignan, 1942, P. f. rafflesi Tweeddale, 1877, P. f. halis-tona (Oberholser, 1912) and P. f. latrunculus (Finsch, 1905). In this MSc thesis, I com-pared sound recordings of songs and mitochondrial cytocrome b sequences from six of these subspecies (no data was available for the subspecies halistona). The purpose was to investigate whether this polytypic species ought to be divided into several species. My analyses of the songs showed that these can be divided into four groups: 1) Pakistan and NW India, 2) Nepal and NE India (Assam), 3) China and Taiwan and 4) Southeast Asia and Indonesia. The same groups were found in the tree based on cytocrome b sequences. The concordant differences in song and mitochondrial DNA show that these four groups constitute different evolutionary lineages, and that they therefore can be treated as four different species. The first group, from Pakistan and NW India, contains only the subspe-cies P. f. sindiana, which should therefore be treated as Prinia sindiana. The second group, from Nepal and NE India, comprises only the subspecies P. f. flaviventris, and therefore I recommend that the name Prinia flaviventris should be restricted to this group. In the third group, from China and Taiwan, only the subspecies P. f. sonitans is found, so I suggest that it will have the name Prinia sonitans. In the fourth group, from Southeast Asia and Indonesia, three subspecies were found: P. f. delacouri, P. f. rafflesi and P. f. latrunculus. Since rafflesi is the oldest available name, the species should be named Prinia rafflesi in accordance with the International Code of Zoological Nomenclature.

Main title:Taxonomin hos Prinia flaviventris - en eller flera arter?
Authors:Nilsson, Anna-Karin
Supervisor:Alström, Per
Examiner:Thor, Göran
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2013:12
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Prinia flaviventris, taxonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3096
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3096
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2014 10:46
Metadata Last Modified:10 Mar 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page