Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Liselott, 2016. Markberedningens påverkan på blåbärsris och dess pollinerare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
578kB

Abstract

The young forest stands that are generated from clear cutting have been proven to be suitable habitats for aculeates. It is, however, uncertain how soil scarification, which is a very common procedure before planting, affects the flowering dwarf shrubs and its pollinators. The aim of this survey was to examine how the bilberry coverage is affected by soil scarification and how the occurrence of floral visiting hymenopterans that is depending on bilberry for foraging in May are affected by soil scarification. I compared bilberry cover and occurrence of floral visiting hymenopterans in five scarified and five unscarified cutting areas in Uppsala County. Cover of bilberry was assessed by visual estimates and occurrences of floral visiting hymenopterans were estimated by white pan traps. One cutting area was inventoried both before and after scarification and the bilberry coverage was compared. The analysis showed that scarification leads to 3-4 percent-units less bilberry coverage which means that scarification reduce bilberry cover by 30-40 %. There was no significant difference in the numbers of captured hymenopterans on the different kind of cutting areas during the blooming season of bilberry. The biggest reduction on bilberry coverage is caused by clear cutting but scarification is reducing the coverage further. It is uncertain whether fresh clear cut areas are suitable habitats for floral visiting hymenopterans in May. Few caught hymenopterans can be explained by few nectar- and pollen producing flowers or cold weather during the study period.

,

De ungskogsbestånd som skapas i samband med föryngringsavverkning har visat sig vara lämpliga livsmiljöer för olika gaddsteklar. Det är dock oklart hur markberedning, som i de allra flesta fall föregår föryngringen, påverkar de blommande risen och hur det i sin tur påverkar blombesökande insekter. Syftet med min undersökning var att analysera hur blåbärsrisets täckningsgrad påverkas av en markberedning och hur markberedning påverkar förekomst av de blombesökande steklar som nyttjar blåbärsriset som födokälla under maj månad. Studieområden var föryngringsavverkade hyggen i de västra delarna av Uppsala län. Fem markberedda hyggen och fem hyggen utan åtgärd inventerades och jämfördes med avseende på blåbärsris. Ett hygge inventerades före och efter markberedning och blåbärsrisets täckningsgrad jämfördes. För att skatta förekomst av blombesökande steklar placerade jag ut vitskålar under en vecka i maj då blåbärsriset var i full blom på fem markberedda hyggen och på fyra icke markberedda hyggen. Blåbärsrisets täckningsgrad var i genomsnitt tre procentenheter lägre på markberedda hyggen och fyra procentenheter lägre på det hygge som inventerats före och efter markberedning. Det betyder att markberedning reducerade blåbärsriset med ca 30-40%. Det fanns ingen signifikant skillnad i antalet fångade steklar på de båda hyggestyperna. Den största tillbakagången av blåbärsris sker efter en föryngringsavverkning men vid en markberedning minskar täckningsgraden ytterligare. Det är oklart om färska, föryngringsavverkade hyggen utgör bra livsmiljöer för blombesökande steklar på våren. Klen fångst av steklar skulle kunna bero på låg förekomst av nektar- och pollen producerande blommor eller kallt väder under studieperioden.

Main title:Markberedningens påverkan på blåbärsris och dess pollinerare
Authors:Jönsson, Liselott
Supervisor:Jonsell, Mats and Westerfelt, Per
Examiner:Strengbom, Joachim
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2016:10
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:markberedning, blåbär, vildbin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2016 11:45
Metadata Last Modified:02 Sep 2016 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics