Home About Browse Search
Svenska


Ferguson, Anna, 2017. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
609kB

Abstract

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern
naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan.
Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut
inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om
det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. För att
resultat ska kunna appliceras på svenskt lantbruk fokuserar studien på områden i tempererat
klimat med spannmålsdominerade växtföljder. Konventionell plöjning jämfördes med
reducerad bearbetning och direktsådd genom en meta-analys för att analysera olika effekter
på ekosystemtjänster. Sammanställningen visar dels att det finns relativt få studier med fokus
på ekosystemtjänster i lantbruket, dels att olika jordbearbetningsmetoder har olika effekter på
ekosystemtjänster. Reducerad jordbearbetning visas ha generellt bättre kolbalans än plöjda
system men producerar ofta en lägre skörd. Min studie visar även att många undersökningar
av till exempel jordbearbetningens effekter på kolfastläggning, markbördighet eller
avkastning har gjorts utan att begreppet ekosystemtjänster har använts.

,

Ecosystem services is a relatively new term within the sciences. It is also a term that
influences several political and environmental agreements, both internationally and locally.
This review aims to clarify the term ecosystem services, to assess the state of research that
focuses on ecosystem services in agricultural ecosystems and to investigate the effects of
different tillage practices on various ecosystem services. To be able to apply the results in
Swedish agriculture all studies included in the review have been conducted in temperate
climates and have investigates cereal-dominated crop rotations. Conventional tillage was
compared with conservation tillage and no-till methods through a meta-analysis to see if
there are differences in the effect on different ecosystem services. The review concluded that
there are few studies which with focus on ecosystem services but that the choice of tillage
method can affect different ecosystem services differently. None of the results from the metaanalysis
were significant but trends could be distinguished; reduced tillage often results in a
greater carbon sequestration but generally produces lower yield than conventional tillage. In
addition to the meta-analysis, this review also shows that many studies study the effect of
tillage practices such as soil fertility, yield or carbon sequestration, without using the term
ecosystem services.

Main title:Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket
Authors:Ferguson, Anna
Supervisor:Bengtsson, Jan
Examiner:Taylor, Astrid
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2017:16
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:ekosystemtjänster, jordbearbetning, reducerad jordbearbetning, direktsådd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7563
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7563
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 11:27
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:20

Repository Staff Only: item control page