Home About Browse Search
Svenska


Rosenquist, Johanna, 2017. The effect of environmental and disturbance factors on the presence of different crab species in Pranburi Forest Park, Thailand. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The mangrove forest is one of the world’s most threatened ecosystems today and they have decreased significantly in Southeast Asia over the past 40 years. Brachyura (crabs) are important for this ecosystem and they function as ecosystem engineers with their burrowing activities that affects the soil and carbon uptake. There are several factors that can have an impact on the abundance of crabs, two of these are environmental variables or human disturbance factors. Previous studies show that the occurrence and abundance of different crab species can be affected by the type a vegetation in the mangrove forest. The shade from the
canopy has also been found to affect the occurrence of some crabs from the steady physical environment that canopy generates. Studies on the effect of human disturbance on the occurrence and abundance of the crab species in this study have not previously been done. The four species that are examined in this study are Scylla serrata (mud crab), Uca vocans (fiddler crab), Sesarma mederi (mangrove crab) and Perisesarma bidens (red claw crab), that live in the study area of Pranburi Forest Park, on the east coast of Thailand. For these species currently little is known about their habitat requirements and if, and how, they are affected
by environmental and human disturbance factors. The environmental variables that were used in the analyze was the amount of three different tree species (Rhizophora apiculata, Ceriops tagal, Avicennia marina), water depth and canopy shade. The factors I used to estimate human disturbance was closeness to information signs, resting places and presence of road or river. The results of this study indicate that some species have a higher abundance
than others, the sesarmids crabs, S. mederi and P. bidens, have a higher abundance than S. serrata and U. vocans. U. vocans was not included in the analyze because lack of individuals discovered in the fieldwork. I found that the three species analyzed are affected by both environmental variables and human disturbance. More individuals of S. serrata was found where there was a high water depth, a high percentage of canopy shade and less individuals were found in the presence of A. marina and close to the road and river. More individuals of S. mederi was find where there was a high water depth, a high percentage of canopy shade,
where R. apiculata ware present and close to the river. More individuals of P. bidens was found where there was a high water depth, a high percentage of canopy shade and far away
from the road, information signs and resting places. What could be done by park management to preserve the mangrove forest and the crab species is to plant R. apiculata when
reforestation is done and not to cut down trees if the purpose is to maintain a high biodiversity. To reduce number of visitors in the park, opening hours could be set up, though it now is open around the clock.

,

Mangroveskogen är idag ett av världens mest hotade ekosystem och har minskat signifikant i Sydostasien de senaste 40 åren. Brachyura (krabbor) är viktiga för ekosystemet då de
fungerar som ekosystem ingenjörer med deras grävande aktiviteter som påverkar markens kolupptagning. Det är flera aspekter som kan ha en påverkan på abundansen av krabbor, det kan t.ex. vara miljövariabler eller störningsfaktorer från människan. Det har visats att förekomst
och abundans av olika krabbarter påverkas av vilken typ av vegetation som växer i mangroveskogen. Det har också visats att skuggan från lövverket har en effekt på krabbornas
abundans då lövverket genererar en stadig fysisk miljö. Det har inte gjorts några studier på om mänskliga störningar påverkar förekomst och abundans av krabbarter vilket kommer
undersökas i denna studie. De fyra arterna som undersöks i denna studie är Scylla serrata (mangrovekrabba), Uca vocans (fifflare krabba), Sesarma mederi (Meder´s mangrovekrabba)
och Perisesarma bidens (röd-klokrabba), som alla lever i det studerade området i Pranburi Forest Park, på östkusten i Thailand. För dessa arter är det nuvarande ganska lite
känt om vilka habitat typer de föredrar och om de påverkas av miljövariabler och mänsklig störning. Miljövariablerna som användes i analysen var dominansen tre olika arter av träd (Rhizophora apiculata, Ceriops tagal, Avicennia marina), vattendjup och skugga av lövverket.
Faktorerna som användes som mänsklig störning var närhet till informations skyltar, viloplatser såsom bänkar och närvaro av bilväg eller flod. Resultaten från denna studie visar på att vissa arter har en högre abundans än andra, S. mederi och P. bidens hade en högre abundans än S. serrata och U. vocans. U. vocans var inte inkluderad i analysen då väldigt få individer hittades vid fältarbetet. Studien visar på att de tre analyserade arterna påverkas av både miljövariabler och av de mänskliga störningsfaktorerna. Fler individer av S. serrata hittades där det va ett större vattendjup, en hög procent av skugga från lövverket och färre individer hittades vid närvaro av A. marina och nära till väg eller flod. Fler individer av S. mederi hittades där det var ett större vattendjup, en hög procent av skugga från lövverket, där R. apiculata fanns, samt ett litet avstånd till floden. Fler individer av P. bidens hittades
där det var ett större vattendjup, en hög procent av skugga från lövverket och långt ifrån vägen, informationsskyltar och viloplatser. För att bevara mangroveskogen och därmed
krabborna kan de som sköter om parken tänka på att plantera R. apiculata då denna art gynnar krabbor, samt även tänkta på att inte hugga ner för många träd om målet är att upprätthålla en hög biodiversitet. För att minska antalet besökare i parken kan öppettider sättas upp, då parken för nuvarande är öppet för besökare dygnet runt.

Main title:The effect of environmental and disturbance factors on the presence of different crab species in Pranburi Forest Park, Thailand
Authors:Rosenquist, Johanna
Supervisor:Berggren, Åsa and Hiron, Matthew
Examiner:Sandin, Leonard
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2017:14
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:mangrove forest, Thailand, biodiversity, canopy shade, water depth, human disturbance, Brachyura, Scylla serrata, Uca vocans, Sesarma mederi, Perisesarma bidens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6506
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:03 Jul 2017 08:19
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics