Home About Browse Search
Svenska


Sunnanquist, Lena, 2007. Status och hotbild för den oceaniska laven broktagel Bryoria bicolor i sydvästsverige. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Horse-hair lichen Bryoria bicolor is a red-listed lichen species in the category Vulnerable. It is an oceanic lichen and it is often found on boulders and cliffs in a semi-open environment with a high humidity in the agricultural landscape. The species can also be found as an epiphyte on trees, mostly in boreal forests in the provinces of Dalarna, Härjedalen and Jämtland. In the agricultural landscape, there has been indications on that B. bicolor show a decline, and this studie aimed at examining the extent and causes of this decline. The aim of the study was to establish the state of the species at selected sites in the west Swedish agricultural landscape and to describe the surrounding environment and its possible effects on the study species and its decline. The survey was carried out during three weeks in September and November 2005, at 29 former known localities. The localities were situated in the province of Västergötland. The species was relocated at only two localities. These sites were open grazed land, not changed since the last time B. bicolor was seen. Half of all of the localities were more or less grown over. Most likely there are several causes of the decline of the species and one of them is the modern way to manage the land. One consequense of this is the overgrown landscape.To some part, the air pollution has decreased during the recent years, but it might still be too high for B. bicolor. Changes in temperature and weather; the climat change, can also have an impact on the situation for the lichen. On one of the localities snails had grazed on the lichen. This is interesting and more studies around this are welcome to be made.

,

Broktagel Bryoria bicolor är en rödlistad busklav i kategorin Sårbar (VU). Den tillhör en grupp av oceaniska lavar vilka företrädesvis förekommer på block och klipphällar i halvöppen miljö i jordbrukslandskap med hög luftfuktighet. Laven kan även förekomma som epifyt på träd men detta gäller främst boreala skogar i Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Det fanns indikationer på att broktagel på senare tid visat en tillbakagång i jordbrukslandskapet och syftet med denna studie är att klarlägga omfattningen och möjliga orsaker till denna tillbakagång. Ett antal utvalda lokaler i det västsvenska jordbrukslandskapet inventerades och i förekommande fall noterades hur miljön förändrats. Under hösten 2005, tre veckor i september och ett par dagar i november, inventerades 29 lokaler där arten tidigare hittats. Dessa var lokaliserade i Västergötland. På endast två lokaler kunde broktagel återfinnas. Dessa två lokaler var till synes oförändrad öppen betesmark. Hälften av lokalerna var mer eller mindre igenvuxna. Flera orsaker bidrar med största sannolikhet till tillbakagången för broktagel och en av dem är det moderna sättet att bruka jorden vilket bland annat lett till en igenväxning av landskapet. Luftföroreningar har till viss del minskat de senaste åren, men halterna är möjligen fortfarande alltför höga för broktagel. Den så kallade klimatförändringen, det vill säga förändrade temperatur- och väderförhållanden, kan ha en inverkan på situationen för broktagel. På en av lokalerna hade broktagel blivit angripen av sniglar. Detta är ett intressant faktum som bör studeras vidare.

Main title:Status och hotbild för den oceaniska laven broktagel Bryoria bicolor i sydvästsverige
Authors:Sunnanquist, Lena
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i ämnet naturvårdsbiologi / SLU, Institutionen för naturvårdsbiologi
Volume/Sequential designation:174
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:lavar, broktagel, Bryoria bicolor, rödlistade arter, jordbrukslandskap, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8772
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8772
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Protection of plants - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 09:12
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics