Home About Browse Search
Svenska


Leidefors, Malin, 2018. Are birds in agricultural habitats attracted to plant volatiles?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
626kB

Abstract

Birds’ ability to fly allows them to track resource abundance and relocate themselves to areas with more resources. It has been a longstanding belief that they forage mainly through visual cues due to their relatively small olfactory bulbs. However, a growing body of results show that birds use olfaction for communication, when choosing nesting material and detecting predators. Insectivorous birds can during foraging use herbivore-induced plant volatiles to identify infected trees, and have a preference for olfactory cues over visual cues. Induced plant volatiles are released during herbivorous attack as an indirect defense, attracting predatory arthropods and birds which are natural enemies of the herbivores. Birds, however, act also as top predator, meaning they prey on intermediate predators, thus releasing pest from suppression by predatory arthropods. The possibility that these birds use herbivore-induced plant volatiles to localize predatory arthropods have not yet been investigated, which is the aim of this study. We tested the attraction of birds to a common volatile compound, methyl salicylate (MeSa), and evaluated the importance of visual and olfactory cues in a three-way choice experiment in crop fields. Birds could choose between MeSa, neutral odor and no odor in three experimental setups: visible food, invisible food and artificial prey. Overall visits to all setups showed a slight preference for MeSa, with no difference between visible or hidden food. There was however a preference for visual cues when MeSa was presented without any food, next to a dish with odorless artificial prey. We observed that only certain species approached the experiment, mainly corvids and thrushes, thus our conclusions are limited to these taxa. Our results suggest that olfaction might be important for birds foraging in farmland habitats and could also influence the role of birds as biological pest control agents.

,

Fåglarnas förmåga att flyga gör det möjligt för dem att spåra resursöverflöd och förflytta sig till områden med mer resurser och det har varit en långvarig uppfattning att de födosöker huvudsakligen genom visuella signaler på grund av deras relativt små luktlober. En växande mängd resultat visar emellertid att fåglar använder kemiska signaler i kommunikation, när de väljer häckningsmaterial och för att upptäcka rovdjur. Insektsätande fåglar kan under födosök använda herbivorinducerade, kemiska växtsignaler för att identifiera infekterade träd och föredrar olfaktoriska signaler över visuella signaler. Inducerade växtämnen släpps under herbivorangrepp som ett indirekt försvar, vilket lockar rovdjur och fåglar som är naturliga fiender till växtätarna. Fåglar lever dock också som topprovdjur, vilket innebär att de jagar rovdjursinsekter och därigenom frigör skadedjur från undertryck av dessa. Möjligheten att dessa fåglar använder herbivorinducerade växtsignaler för att lokalisera rovdjursinsekter är ännu inte undersökt, vilket är syftet med denna studie. Vi testade fåglars attraktion till en vanlig förening i växtsignaler, metylsalicylat (MeSA), och utvärderade betydelsen av visuella och olfaktoriska signaler i ett experiment med trevägsval i fält. Fåglarna kunde välja mellan MeSA, neutral lukt, och ingen lukt i tre experimentuppställningar: synlig mat, osynlig mat, och artificiellt byte. Övergripande besök på alla uppställningar visade en liten preferens för MeSA, utan skillnad mellan synlig eller dold mat. Det var dock en preferens för visuella signaler när MeSA presenterades utan byte, bredvid en skål med luktlöst artificiellt byte. Vi observerade att endast vissa arter närmade sig experimentet, främst korvider och trossar, så våra slutsatser är be-gränsade till dessa taxa. Våra resultat tyder på att luktsinnet kan vara viktigt för fåglar som födosöker i jordbruksmiljöer och kan också påverka fåglarnas roll inom biologisk skadedjursbekämpning.

Main title:Are birds in agricultural habitats attracted to plant volatiles?
Authors:Leidefors, Malin
Supervisor:Rubene, Diana
Examiner:Low, Matthew
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2018:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:insectivorous birds, avian olfaction, foraging, herbivore-induced volatiles, pest control
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9236
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:13 Feb 2018 12:24
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics