Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 272.

Abrahamsson, Elin, 2007. Gestaltning av vägar i Skåne : kopplat till sju regionalt viktiga stråk. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Abrahamsson, Johan, 2008. Danmarksplass : förslag till ett stadsrum. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abu-Bakr, Kani, 2007. Tre dimensioner av rörelse : om koreografins bidrag till stadsplaneringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Agelii, Saga, 2021. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agrell, Lena, 2008. Design för det aktiva stadsrummet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Almqvist, Caroline, 2008. Modellbygge. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almén, Karin, 2008. Omgestaltning av Bostadsgården Räven. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvaker, Karolina, 2008. Akustisk trädgårdskonst : att ge sonisk karaktär åt en plats. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Alvarson, Karolina, 2008. Rum i förändring : en studie av Stapelbäddsparken sedd ur ett genusperspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Andersson, Andrea, 2009. Stationsutveckling i stad och på landsbygd : exempel från Gagnef. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Jenny and Gustafsson, Anna, 2008. Föränderliga stadsrum : flexibilitet, dynamik & interaktivitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Karin, 2008. Att beskriva upplevelsen av stadens rum. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Andersson, Louise, 2006. Representera och konsumera landet : jag körde som en gran genom Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Andersson, Sara, 2008. Vetlandas gatuträd : analys av trädens upplevelsekvalitéer. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Antesson, Stina, 2009. Stortorget : ett idéförslag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Arfalk, Martin, 2008. Sorgenfrid : or how there are more sides to life (and death). UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Arnoldsson, Emelie, 2007. Flustret : en nattklubb utomhus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Viktoria and Karlsson, Stina, 2006. Att närma sig Boden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Sara, 2021. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axling, Anna, 2006. Tyck om Hedemora! : en sociotopundersökning för Hedemora stad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bark, Märika, 2007. Rum, form och växter : en sammanställning av växtkompositionsprinciper och tillämpningar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Barrdahl, Maria and Wahlqvist, Fanny, 2009. På vandring mot handling : utbyte av perspektiv i landskapet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Berggren, Caroline, 2008. Odefinierade platser i staden : med studie i Söderälje. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Lina, 2007. With young people in mind : a documentation of and reflections on a design process of a new school environment in UK. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Bergvall, Suzanne, 2009. Projektioner : subjektivitet och ansvar i gestaltandet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Bilfeldt, Johanna, 2008. Utemiljö för motion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Bjärnborg, Elinor, 2007. Samverkan och dialog i landsbygdens landskap. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Björklund, Erika, 2007. Urban revitalisation through lighting design : environmental lighting plan for Venice. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björne, Kajsa, 2009. Visual communication : within the smaller scale. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Blomqvist, Christina, 2005. Livet mellan husen : ett utvecklingsförslag för Disagården. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Emy Johanna, 2008. Gångvägsljus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bratel, Johanna, 2008. I förfallet speglas staden : om det övergivna rummets betydelse. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Brunge, Emelie, 2006. Förortens utemiljöer : teorier, metoder och analyser för gestaltning av friytestruktur i gles förortsbebyggelse : exempel på arbetsmetoder för grönområdesanalyser och utvecklingsförslag för friytorna i Runby, Upplands Väsby. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bylander, Anneli, 2008. Stenmuren i landskapet : bevarandet av ett kulturarv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Bäckström, Josefine and Falk, Mia, 2008. Vad gör en bra park bra? : och hur gör man den bättre?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlberg, Magnus, 2007. Intervjuundersökning om landsbygdens krafter och mekanismer : underlagsutredning för landsbygdsprogram i Hässleholms kommun. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Carlborg, Annika, 2004. Vårdprogram för Österby bruks köksträdgård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Maria, 2006. Studie i exteriör belysning : med tillämpning på Bokenäs, Volvos fritids- och konferensby. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Stina, 2006. Staden som arena : arbetsmetod för områdesdesign till gatufestivaler. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christensen, Linda, 2008. Gatuträd i Bagarmossen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chronvall, Sara, 2007. Livet ska kännas : en studie om lekfulla utemiljöer för fler barn i samhället. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlman, Jessica, 2008. Cirkelformen i landskapet : funktionen och användningen av cirkelformen i landskapsplaneringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Daubner, Carina, 2008. Gestaltning av stadens utemiljöer : naturlikt kontra formellt & abstrakt. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Djupfors Schwab, Eva, 2007. Restaurering av vattendrag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Dreierström, Cecilia, 2005. Tungelsta med trädgårdstema. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dunker, Kristina, 2006. Förändring av rädslans rum : med trygghetsskapande. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dunér, Fredrik, 2008. Cirkulationsplatser : estetik och design. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ebeling, Elisabet, 2008. Det kan vara farligt att ligga lågt - om stadsplanering inför stigande vattennivåer : exempel från Göteborg, Kristianstad och Arvika. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edling, Marie, 2007. Jönsaplan blir Östra torget : ett torg för sin tid. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ejdemo, Marie, 2007. Funktion utan hinder : fysiskt och upplevelsemässigt tillgängliga miljöer med fokus på funktionshindrade och med Heby kommun som exempel. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Cecilia and Fors, Hanna and Mathiasson, Daniel and Persson, Ulf, 2008. Parken och trädgårdarna vid Jordberga gods : dess historia utveckling och framtidsutsikter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ekdahl, Anna, 2008. Diskussioner om trygghet i planeringssammanhang. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ekfeldt, Frida, 2007. Göteborgs blå struktur : med studie av Osbäcken. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Eklund, Anna and Björk, Camilla, 2007. Urban Agriculture i den hållbara staden : en fältstudie i Managua. UNSPECIFIED, Malmö. Malmö: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ekroth, Fredrik, 2006. Brickbandets utemiljöer : vårdplan 2006. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellwén, Karin, 2008. En park genom tiden : observation, intervju och litteraturstudie över Berzelii park. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Englund, Gunilla and Ryttar, Sara, 2008. The blue pearl of Asia : flooding as an urban asset : a beautiful and resilient future Phnom Penh. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engström, Camilla, 2008. Nya landskapselement i Infra City. UNSPECIFIED, Stockholm. Stockholm: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Engström, Lina Sofia, 2008. Uthållig estetik i landskapet - om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet : om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Eriksson, Helena, 2004. En berättelse om Harlösa, en grustäkt och ett nedlagt cementgjuteriområde : en berättelse om förändring. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Eriksson, Jenny, 2008. En bra plats för lek : kreativ och tillgänglig lekplats i Hedemora. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Louise, 2006. Välkommen : förslag till ny stadspark i Göteborg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Malin, 2006. Landskapsanalys : upplevelsevärden vid Lövstaslätten och Funbo Lövsta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Oskar, 2009. Gestaltningsfloran : en brygga mellan hortikultur och biotopgestaltning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Erlandsson, Thomas, 2008. Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlsten, Sara, 2006. Urbana utväxter : konsumtionskoncentrat. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Falk, Emma, 2008. Parkens betydelse för stadens identitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogelqvist, Simon, 2008. Landvinning : scenarier för efterbehandling och gestaltning av Aitikgruvan, Gällivare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Foltyn, Anna-Mary, 2009. Urbana bomärken : människor och uttryck på drift. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Fors, Hanna, 2008. Det enskilda trädet som meningsbärare : erfarenheter av två trädplanteringsprojekt i Helsingborg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Forsberg, Maja and Östling, Ella-Klara, 2008. Vindkraft i landskapsbilden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Sofia, 2008. Det sköna landskapet : med antroposofin som inspiration. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Franzén, Emma, 2006. Prästgårdsträdgårdar : barndomsskildringar från 14 prästgårdsträdgårdar i Växjö stift. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson, Niclas, 2006. Muramaris anläggningshistoria 1915-24. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridh, Sara, 2006. Filmiska landskap : film som representation, verktyg och handling i landskapsarkitektur. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fällbom, Celina, 2006. Om kritik : en lägesrapport från den svenska landskapsarkitekturkritiken. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gabrielsson, Barbro, 2007. The Hardscape Room : ett trädgårdsrum i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Gallardo, Ivan, 2008. Växtdatabas med sökmotor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Gillberg, Frans, 2009. En undersökning av gränssnittet mellan auditiv och visuell platsgestaltning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Granqvist, Maria, 2009. Stadsmöbler för ungdomar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grendalen, Hanna, 2007. Gestaltning av boendelandskapet i gränsen mellan stad och land : exemplet Norränga i Lund. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Gråhed, Jenny, 2008. Att växa i lekmiljöer : hållbar och funktionell växtanvändning i lekmiljöer för förskolebarn. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grönwald, Tove, 2008. En kvalitativ undersökning av träd i stadsmiljö i Uppsala : problematik och rekommendationer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gudmundsdóttir, Gudbjörg, 2008. Skagafjörður Lowland : Landscape character assessment around the stable area in Sauðárkrókur Iceland, with focus on land use and planning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Gustafsson, Ann-Catrine, 2007. Klyftan mellan byggare och arkitekt : markentreprenören och landskapsarkitekten. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustavsson, Ola and Nordlund, Erik, 2007. The Royal Mutanda River Lodge, Zambia : an example of landscape design in accordance with ecotourism principles. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gyllemark, Caroline, 2008. Färre och färre händer : intervjuer om morgondagens landskapsförvaltare i det småskaliga odlingslandskapet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Görlin, Karin and Simonsson, Emma, 2006. Mind the gap : the possibilities of the public space in the contemporary city. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Götborg, Daniel, 2007. Trygghet och säkerhet i offentlig stadsmiljö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hallgren, Ia and Nilsson, Magnus, 2008. Lövstadalen : gestaltning av ett grustag till villaområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallor, Malin, 2009. Gräsrotsplanering från femte våningen : eller tankar kring exploateringen av Stockholms ytterstad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallén, Ann, 2008. Gröna upplevelser för alla : en trädgård för habilitering och återhämtning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Hanne, 2006. Trädgård - en angelägen fråga : Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods och trädgårdskulturens främjande i Skåne 1834-1857. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harlin, Karin, 2008. Parkplan för Kungälv med förutsättningar för sociala värden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hedberg, Maria, 2008. Barnens trädgård : Barnsjukhusets utemiljö - Uppsala. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellberg, Lisa and Johansson, Åsa, 2008. Another future for Thong Nhat Park : public spaces in transition in the new urban reality of Hanoi. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hellqvist, Stina, 2008. Konstnärligt intrång : om att hävda sin rätt till plats i det offentliga stadsrummet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hennius, Maria, 2006. S:t Sigfrids granne : en begravningsplats för alla. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henricson, Elin and Andersson, Martina, 2008. Sustainable tourism in the Philippines : a design proposal for Watercolors Resort. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Henrikson, Ann and Weibull, Eva, 2008. 'Förtätning' inom stadsplanering : en studie av syftning och framställning i svensk dagspress. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Elin Sofia, 2006. Om att bygga landsbygd : ett ruralt planeringsexperiment i Botkyrka. UNSPECIFIED, SLU Alnarp. SLU Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Gabriela, 2008. Multitorget. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hermansson, Hanna, 2007. Landskapsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv. UNSPECIFIED, Ultuna. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hillep, Üve, 2009. Vetlanda i nytt ljus : förslag till förändring av torg - stadskärnan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hjalmarsson, Caroline, 2007. Gestaltning av tillfälliga städer : en undersökning om egenskaper och gestaltningsprinciper. UNSPECIFIED, SLU, Alnarp. SLU, Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hjertqvist, Sofia, 2006. Tre Högars park : från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holm, Johanna, 2008. Optimalt ekologiskt : att gestalta praktfulla parker som kan skötas på ett hållbart sätt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmberg, Kerstin, 2007. Reklamlandskap : utomhusreklamens inverkan på stadsmiljö och stadsliv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hulefors, Elin, 2008. Parken Stråket i Hässelby strand : riktlinjer för parkens utveckling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hörberg, Maria, 2009. Möte i månsken : ett belysningsförslag för Fyristorg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hördin, Joel, 2009. Grafisk skärpa : ett arbete om gaturummet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ingemansson, Karin, 2008. Mötesplatser i små tätorter : funktion och gestaltning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ireman, Emilie, 2008. Bubblande skolgård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ivic, Amanda and Törnvi-Olandersson, Malin, 2021. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaanivald, Maela, 2007. En ungdomspark planeras : barns och ungas perspektiv på utemiljön i Simrishamn. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jallow, Sabina, 2006. På luffen : för att undersöka publika landsbygdsrum. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Emma, 2006. Landskapskaraktärsanalys : ett försök i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Karin, 2006. Alby stadspark : grönstruktur och socialt liv. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Thomas, 2006. Landskap för spontanidrott. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jeschke Henriksson, Katharina, 2007. Johannishusparken : historia, nutid, framtid. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Johansson, Andreas, 2009. Rydboholms engelska park : historik och vårdprogram. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2002. Roof gardens in New York City. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Anna, 2009. Stadsnära hav : en intervju/enkät om upplevelsen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Johansson, Emma, 2008. Stadsdelsparken Skälby i Kalmar : historia, nuläge och framtida utveckling. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Johansson, Eva-Lotta and Råsmark, Charlotta, 2006. Staden i ord och handling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida, 2008. Vireda skolgård : för lärande och lek. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Malena, 2007. Möjligheternas skolgård : om att skapa förutsättningar för en välanvänd utemiljö - exempel från Luleå. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Maria E., 2007. Möjligheternas skog : utveckling av Teleborgsskogen som tätortsnära rekreationsskog i samarbete med närboende och aktörer. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Johansson, Pernilla, 2008. Att mötas : ett examensarbete om integration och planering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Johansson, Ylva and Thyberger, Jenny, 2007. Känsla för vatten : rekreation i innerstad med fokus på bad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnson, Annelie, 2008. Torg i Uppsala : en historisk studie av Stora torget, Gamla torget, Fyristorg, S:t Eriks torg och Riddartorget. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonasson, Erika, 2008. Torg som offentlig mötesplats : en studie av Sundstorget i Helsingborg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Jondelius, Erik, 2008. Mobility Management : vad är det?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Jonsson, Karin, 2009. Hur påverkar förtätningen stadens grönstruktur?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Jonsson, Roger, 2006. Kungsholms fort : kunskapsunderlag för ett framtida vårdprogram för parken på Kungsholms fort. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Manda, 2008. Hur värderar människor utemiljön och dess funktioner? : två fallstudier - Tarapoto, Peru, och Uppsala, Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Maria, 2006. Utveckling Ulricehamn : om stora förändringar i en liten stad. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Keshavarz, Sam, 2008. Sagt & gjort : förhållningssätt & arbetsmetoder inom arkitektur. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kibebew, Kidus, 2021. Aesthetic appreciation of landscapes contributing for national identity : case of Ethiopian landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjell, Esbjörn, 2007. Arkitekturtävling, Europan 9, Tjörn : att tävla i arkitektur (2007:26). UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Kjellberg, Annelie, 2008. Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen : teori till handling. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellin, Ylva, 2008. Stjärnhusen i Gröndal : bevara och förnya stjärnhusens innergårdar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjellström, Linda, 2008. Stadsklimat/Gatuklimat. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klintberg, Charolina, 2008. Vattenanläggningar som gestaltningselement i offentliga miljöer. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Klyft, Stina, 2008. En levande stadskärna?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lagerstedt, David, 2008. Lövängen i nordöstra Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lagnefeldt, Kerstin, 2006. Konstlandskap : ett projekt om en konsthall på Bergdala gård, Kivik. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Larson, Anna Maria, 2006. Trygg i stadslandskapet? : ett exempel på genusperspektiv i stadsplanering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Larsson, Anders, 2007. Det första uppdraget : om studenten som företagare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Daniel, 2008. Sustainability : from theory to site. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Larsson, Petter, 2008. Kan landskapsarkitektur ses som konst? : en inblick i landskapsarkitekters syn på det egna arbetet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Larsson, Ulrica, 2006. Ulleråker sjukhus : trädgård och park : vårdprogram. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Lo, 2008. Lustfylld gård : en omgestaltning av Gästrike-Hälsinge nations gård i Uppsala. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidén, Ola, 2008. Ekologisk gestaltning : en utvärdering av hur landskapsarkitektur påverkas av ett ekologiskt förhållningssätt. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lindblom, Kristin, 2008. Vårdprogram : den västra engelska parken, Leufsta bruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linde, Hanna and Sundqvist, Therese, 2008. Presentationsteknik : hur förmedlar man sitt budskap?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindgren, Lisa, 2006. Olssons trädgård : ett examensarbete som handlar om att lyssna när en plats berättar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindqvist, Emma, 2008. Naturanpassat bostadsbyggande. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Maria, 2007. Utformning av hamnområdet i Arvika : stadsbild och offentliga miljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Per, 2009. Ståndortsanpassad växtanvändning på bjälklag : bostadsgården Carolus 24 kv. 7 i Malmö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lund, Magdalena, 2005. Hybridlandskap : nya möjligheter för offentliga platser i staden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundbladh, Karolina, 2009. Fyra trädgårdar på bjälklag : en jämförande fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lundgren, Cecilia, 2006. Om den goda badplatsen : beskrivning och analys över fem skånska badplatsers historia, nyttjande och gestaltning i kontexten av badkulturens allmänna utveckling i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Christian, 2006. Ett svenskt landskap i Australien : svenska kyrkan i Melbourne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundwall, Annika, 2008. Egnahemsviken : ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfström, Susanne, 2006. Erfarenheter av brukarmedverkan : 10 landskapsarkitekters erfarenheter av att arbeta med brukarmedverkan vid förnyelse av utemiljö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Löfvendahl, Disa, 2008. Handbok och inspirationsbok för landskapsarkitekter : om att göra medvetna val i frågor som rör klimatförändringarna. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnerholm, Sigrid, 2008. Att bygga för att synas : city branding i stadsplaneringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lönnhag, Kerstin, 2007. Trädens betydelse för gatan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Lövdahl, Magnus, 2008. Växtanvändning i krävande miljöer : en studie i sydvästra Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lööw, Johanna, 2007. Att utveckla en förskolegård : exemplet Kungstäppan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Magnusson, Marianne, 2007. Boulognerskogen : förslag till program för en stadslekpark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Markus, 2006. Fönster mot naturen : den landskapliga infattningen av Bruno Mathssons glashus i Kosta. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmström, Marie, 2008. Landskapsideal : hur uppväxtens landskap formar individen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Modin, Maria, 2008. Klimatsäkrare städer : klimatförändringar, stadsplanering och översvämningar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mogstad, Heidi, 2007. Kongsvinger elvebredd : tilgjengeligheten til vannet - med akvarell som verktøy. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Mosseby, Helen, 2008. Rosariet i Midskeppsparken, Lomma Hamn : från skiss till verklighet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Måring, Fredrik, 2008. Ljud i landskapsarkitektur : från buller till kvalitet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Nielsen, Ola, 2008. Identifying the informal : a study of space in the informal settlement of Bandani, Kisumu, Kenya. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Nilsdotter, Mari, 2005. Brukarmedverkan i förvaltning av tätortsnära naturmark. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Anna, 2006. Välkommen : vackrare infart till Vilhelmina. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Charlotte, 2009. Den fysiska planeringens påverkan på människans rekreationsmiljöer : tillämpning av de åtta parkkaraktärerna inom balanseringsprincipen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Nilsson, Lars, 2006. Planering och anläggning av en uteplats i parhusområde. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilstein, Kristina, 2009. Undervegetation : användning av vedartade marktäckare i anläggning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nisses Johanson, Johanna, 2007. Río Pita Park : greenspace for children in a suburb of Quito. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nitsch, Kristina, 2006. Ljud eller oljud? : planering av goda ljudmiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordh, Helena, 2006. Parkkaraktärer : ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyström, Jessica, 2007. Älvkarleby, landskapskaraktär och gestaltningsförslag : landskapskaraktärsbeskrivning med inspiration av metoden Landscape Character Assessment, med riktlinjer och gestaltningsförslag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olofsson, Eva, 2006. Balanserad samhällsbyggnad i Eslövs kommun : fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Sofia, 2009. Grönstrukturen i Örnsköldsvik : utvecklingen av det gröna Örnsköldsvik, ett led i skapandet av en grönplan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Olsson, Elin, 2006. I ett obrukbart landskap : en landskaplig strategi för Tjernobyl. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Helena, 2007. Utforskande teckning : som verktyg och uttryck. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Olsson, Karin, 2008. Plask : ett gestaltningsförslag för en ny park i Västerås. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmgren, Lotta, 2006. Istället för träd : om den kreativa processen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmlund, Martin, 2007. Urban spaces and urban life in Örestad South : vägen genom ett tävlingsprogram och fram till förslag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Palmstierna, Amanda, 2006. Regional utvecklingsplanering och grönstruktur : en studie av de gröna kilarna i Stockholms län. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Paulsson, Emma, 2007. Gränsland : var går gränsen mellan mig och en fysisk plats?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Peensalu, My, 2008. Medborgarmedverkan i planerings- och designprocessen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Alfred, 2008. Marina visioner : nya idéer för småbåtshamnen i ljuset av utveckling, urbanisering och klimatförändring; tillämpat i Rydebäck. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Persson, Anna, 2009. Land use intensity versus landscape complexity : analysis of landscape characteristics in an agricultural region of Southern Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Persson, Boel, 2008. Kvarndala gård : ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Persson, Helena, 2007. Trygghetsskapande design av Mörby stadspark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Therese, 2009. Informella sittplatser i det offentliga stadsrummet : applicerat på gråbrödersplatsen, en ny plats i Lund. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Pettersson, Linda, 2007. Prefabricerade stödmurar i betong. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pfeiffer, Sunna, 2008. Hållbar stadsutveckling genom förnyelse : med utgångspunkt i miljonprogrammets Gårdsten. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Pütsep, Julia, 2008. Spice and medicinal garden : designing public spaces in Malaysia. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Qvist, Per, 2006. Millesgården : vårdprogram samt förslag till förbättrad tillgänglighet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randers, Marianne and Tammela, Maija, 2008. Dragare, täckningsgrader och önskelådor : systematisering och råd för grönplanearbete. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randås, Theodor, 2008. Landskapsarkitekturens ekonomiska värde : en explorativ studie om utemiljöers inverkan på fastighetsvärden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Resmark, Jon, 2007. Att kommunicera idéer och visualisera information i 3D. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Rickardsson, Urban, 2008. Svarte Mosse : en stadsdelspark i Göteborg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Risberg, Ulf, 2008. Speaker Park : om ljudsättning av utemiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ronnheden, Johanna, 2008. Krusboda - ett helt nytt sätt att bo! : om hur man genom utformningen kan påverka det sociala livet i ett bostadsområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rubinsson, Carola, 2007. Fallstudie av mellanrummen i stadsdelen Ålidhems offentliga utemiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydberg, Hanna, 2009. En färdig trädgård : enkätundersökning om gruppbebyggda småhusträdgårdar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rytorp, Maja, 2008. Stortorget i Lund : en kandidatuppsats om torgets utveckling från 1000-talet till 2007.... UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Ryttegård, Anders, 2021. Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster : en metodstudie i Lidköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sabel, Matilda, 2007. Varde ljus : kyrkogården : en meditativ park i nytt ljus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelson, Eva-Marie, 2008. Härliga hagar och skrämmande skogar : om våra känslor för landskapet och vad de beror på. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sandelius, Susanne, 2008. Planering av lägerområden : exemplet Sjöröd. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saukko, Saara, 2008. Att planera för social hållbarhet i ekobyar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Schlyter, Sara, 2006. Screens : tävling om strandpromenaden i Helsingborg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Selldén, Olof, 2007. Ideon Forskningspark : yttre arbetsmiljö i ett industriellt landskap. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Setterblad, Mårten, 2007. Guldfabriken. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sidén Lannergård, Karin, 2008. Framtidens begravningsplatser : en historisk tillbakablick, dagssituationen och visioner för framtidens gestaltningsuttryck. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sigurjonsdottir, Matthildur, 2008. Lekplatser : utformning och förvaltning i ett föränderligt samhälle. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sjöstrand, Pamela and Högsander, Annika, 2008. Ett kulturlandskap : Kivik Art Centre - konsthall, ateljébostäder och friluftsteater vid Lilla Stenshuvud. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöström, Pernilla, 2007. Möte mellan konst och landskapsarkitektur : gestaltning av Malmö Konsthalls utemiljö samt en rumslig studie av utställning av konst. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Skoog, Anna-Karin, 2007. Våtmarker i urbana miljöer : växtgestaltning och planering. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sonntag, Liv, 2008. Ambition biotop och succession : en studie av nutida naturinspirerad landskapsarkitektur. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Starck, Tobias and Stjernfeldt, Evelina and Wallby, Klara, 2009. Public Plays : offentlig arena för aktivitet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Stefansdottir, Hildur, 2008. Icelandic landscape character assessment : application on Flatey, Iceland : methods and approaches. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Stehn, Ilona, 2008. Tecken på liv : mänskliga spår i staden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ström, Kristina and Ström, Cecilia, 2009. Projekt Reggio : en inspirationskälla. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sturesson, Erik, 2008. Parkens belysning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stålhamre, Jenny, 2008. Stadsrum för barn : en skolgård som mötesplats. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sunding, Anna, 2009. Att förhålla sig till den nära historien : och planera för den avlägsna framtiden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sunnerdahl, Klara, 2008. Användning av lekplatser : en fallstudie i Vänersborgs kommun. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Svensson, Åsa, 2008. Landsbygdens miljökvaliteter : från folkmun till planering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sääf, Anna, 2007. Att få sätta spår : om medbestämmande och platstagande på gymnasieskolgården. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söder, Annie, 2008. Industrivatten : ett gestaltningsförslag över det Östra årummet i Gävle. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderlind, Kerstin, 2006. Från militärområde till stadspuls : Stadsdel Norr - en (nästan) vit fläck på Östersunds stadskarta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tenow, Eva, 2006. Bellevue : en studie av verksamhet och småindustri i stadslandskapet. UNSPECIFIED, Gothenburg. Gothenburg: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Terning, Anna, 2005. Gestaltningsprogram i stråkstudier : metoddiskussion och fallstudie på väg 108. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Therell, Lisa, 2006. Kvarteret Veiberg : från sluten innergård till öppen mötesplats. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thomsen, Anna, 2007. Tre projektmodeller och två fallstudier : ett steg mot fördjupad kunskap om landskapsarkitekters projekt och process. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Thuring, Henrik, 2008. Gestaltning av årummet mitt emot stadsparken. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thyberg, Louise, 2005. Barriärer i Karlstad : en översiktlig analys. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tylstedt, Matilda, 2008. Involvera flera : brukarmedverkan i parkplanering. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vatnar, Gunnar, 2008. Vatnsmyri liftoff : konkurranse om Vatnsmyri i Reykjavik. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Verbaan, Johanna, 2008. En studie av den gestaltande handlingen : att förstå upplevelsen av en egen gestaltningsidé. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Vinterhav, Johanna, 2009. The Urban Game : social aspects on sustainable urban development and citizen participation in Nanjing, the People's Republic of China. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wadbro, John, 2007. Digital 3d landskapsmodellering : detaljeringsgradens betydelse för läsbarheten hos digitala tredimensionella landskapsmodeller. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Waernulf, Sofia, 2007. Trädgårdar på tak- och gårdsbjälklag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallentin, Frida, 2007. Teorier om socialt liv på offentliga platser : med applicering på Selma Lagerlöfstorg. UNSPECIFIED, Göteborg. Göteborg: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Werner, Elin, 2009. Kan man ingjuta mer liv i Norra Fäladens centrum? : analys, diskussion och förslag på hur man kan skapa ett bättre lokalt centrum genom fysiska åtgärder. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Westin, Ann-Sofie Eva, 2006. Kakträd och krokofanter : en sinnesstimulerande skolgård på Värmdö Särskola. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westin, Sandra, 2006. Bergsbrunna södra : analys och programförslag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widman, Anna, 2007. Unga bestånd - en tillgång i park- och landskap : woodlandkvarter från Alnarp till Jönköping. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Wieslander, Emilie, 2006. Tegel och klinker : keramiska material på mark. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wintenby, Christian, 2005. Funktion och upplevelse : faktorer för en god boendemiljö applicerade på en plats i Tierp. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiström, Björn, 2009. Skiktning och strukturell utveckling i unga naturlika skogsplanteringar : med fokus på artsammansättning och tidig skötsel. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Wulff, Sofia, 2008. Dagvatten i Märsta : förslag till anläggning för ekologisk hantering samt metodöversikt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ydmark, Magnus, 2006. Samverkansplanering : en jämförande studie mellan praktik och teori. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Zenkert, Linnéa, 2008. Ett grönt möte mellan eklandskapet och en ny stadsdel i Linköping. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Zettersten, Ann, 2008. The Mulberry School : reflektion över en designprocess. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Celsing, Henrik, 2008. Renar och klövvilt på järnvägar : en studie i järnvägars effekter på ren, älg och rådjur i norra och mellersta Sverige under 2005. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

von Zweigbergk, Karin, 2009. Cittaslow i Falköping. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Åslund, Stina, 2007. Med tanke på vintern : ett gestaltningsförslag för Broparken i Umeå. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öman, Carin, 2007. Hyllie vattenpark : ett gestaltningsförslag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Örtenvik, Linnea, 2009. Sticka ut eller smälta in?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öst, Kristina, 2008. Ett gestaltningsförslag till en del av lustträdgården vid Rosersbergs slott. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Jun 13 03:16:36 2024 CEST.