Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Helena, 2004. En berättelse om Harlösa, en grustäkt och ett nedlagt cementgjuteriområde : en berättelse om förändring. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

This degree thesis is situated around a straight and not too complicated project. It is about changing of a gravel pit. I tried to find other methods. I wanted to test my ability to act and think more open-minded. A method more like the way an artist works.

The gravel pit is situated in the little village Harlösa in Eslövs municipality. In the village there are a lot of people that think that the gravel pit is repulsive. A group of people from the village community in Harlösa started to look at the possibility to change this area. I started to work with that group in the spring 2003.

The degree thesis contain of three parts:
Part 1 are pictures in different shapes and materials and is the main part in the thesis
Part 2 a document that tells about Harlösa and the changes of the gravel pit.
Part 3 is a calendar that shall show the work process.

The material tells about to see and be a ware of the landscape, to feel the landscape and to change the landscape. The story that has developed tells about an area situated at a wrong place but would in another situation become an area with potential and beauty. It is a material that tries to change the way of seeing thing, to say thing in a different way. The material will inspire to take other directions.

A vision about a blue/green hole a nature centre in Harlösa developed. The area will contain both biology and culture. The form is an oak forest with a pond and footbridges in wood up in the air. An area for everybody, a place there differences can meet, a place with activity that encourage to experiment and to experience in. Some alternatives solution developed, a curtain that will shield the area from the road and make the entrance in to Harlösa more representative and some thoughts about a sunken garden. The alternatives can also sees as beginning steps to realise the vision.

My roll as a landscapes architect became to be the one that inspire to see how the area could change. I tried to tell about the landscape in many different ways. The work was about to play unlimited and about a will to investigate the reality and to create new experience of the room.

,

Vid den södra infarten i Harlösa finns det en grustäkt vilket det
här arbetet utgår och kretsar kring. Verksamheten startades på 30-
talet och upphörde 1987. För många i byn har grustäkten med tillhörande
cementgjuteri kommit, i sitt förfall, att kännas motbjudande.
En arbetsgrupp ur Harlösa byalag har därför fått i uppgift att se
om det kan gå att förändra området. Markägaren Mardam Invest och
Agentur är också positiv till en förändring. Våren 2003 började jag
samarbeta med arbetsgruppen. Här presenteras en sammanställning av
det material samarbetet resulterat i. Ett material som är del 2 i
mitt examensarbete i landskapsarkitektur.
Examensarbetet syftar till att skapa ett material som Harlösa
byalag kan ha som underlag vid en framtida förändring av cementgjuteriområdet.
Materialet visar olika sätt att förhålla sig till
området och uppmuntra till ställningstagande. Materialet ska även
inspirera Harlösabon till att delta aktiv i förändringsarbetet av
området. Det här dokumentet vänder sig främst till arbetsgruppen
och är ett dokument som de kan ha som utgångsläge i fortsättningen
av arbetet med att få till en förändring i området.
Dokumentet är, likt en målning, uppdelat i tre huvudrubriker bakgrund,
mellangrund och förgrund. Varje underrubrik har fått ett
uppslag. Bilden har en överordnad roll i arbetet och texten är ett
försök till att förstärka bilden eller konstruera andra bilder.
Mitt personliga syfte med arbetet har varit att genom ett konkret
gestaltnings- och planeringsprojekt kunna omformulera och identifiera
mig själv som landskapsarkitekt/konstnär. Dessa omformuleringar
görs genom att följa och fokusera på processen. En process
som går ut på att se och förnimma landskap, att inta landskap och
att förändra landskapet.

Main title:En berättelse om Harlösa, en grustäkt och ett nedlagt cementgjuteriområde
Subtitle:en berättelse om förändring
Authors:Eriksson, Helena
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:12
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, konst, design, fysisk planering, landsbygd, management, natur, människa, möte, upplevelse, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8323
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8323
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
History
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 12:00
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics