Home About Browse Search
Svenska


Westin, Sandra, 2006. Bergsbrunna södra : analys och programförslag. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
29MB
[img] PDF
40MB

Abstract

This final project includes an analysis and a programme proposal for the
area Bergsbrunna södra. The area is situated along the railway between
Uppsala – Stockholm, just south of Uppsala city. A new railway station is
planned here, which make the area attractive as residential area.
There are several values to take into consideration when developing an
area. An extensive analysis and valuation may define and protect different
characters and values, and also find the places most suitable to build
upon.

The area consists of three separate characters of landscape: the wide open
cultivated fields, the hilly wooden ground and the more varying little valley.
There are visual, cultural, social and ecological values to preserve.
The south part of the area is woods with high natural values that borders
to a national park in the natural forest of Lunsen. Large parts of the area
have been cultivated for a long time and thre still is a farm. There are
several traces of the history in the landscape. The farmbuildings and their
close surroundings clearly shows how the area has been used. The people
living in housing areas next to the farm use the old gravel roads for walking
in the recreative and aesthetically attractive surroundings.
When planning the area consideration also must be taken to Uppsala city's
vision of "the town on the plain". The open plain and the clearly visible
border between town and countryside are of importance. It also motivates
why vegetation boundarys should be protected.

A structural plan with drafts and guidelines for Bergsbrunna södra, on the
basis of the analysis, has been developed. The plan presents two separate
housing areas with different characters.

• One is called "The block city" and is placed on the flat open
agricultural area next to the railroad. The quarters are a checked
pattern in a small scale. There are both one-family houses, twofamily
houses and buildings with several households. The character
proposal is a small town, where the streets are important social
areas.

• The other area is called "The natural city". It is situated in the pine
wood. The natural character gives the structure to this area. The
roads follow the terrain and the buildings are carefully placed on
the hilly grounds. The goal is to keep the natural character and
enhance the impression of the terrain.

,

utredningsområdet Bergsbrunna södra, strax söder om Uppsala stad.
Området ligger utmed järnvägen mellan Uppsala – Stockholm och här
planeras en ny station för tågstopp inom en snar framtid vilket gör området
mycket attraktivt för bostäder.
Det finns många värden att ta hänsyn till vid exploatering och utbyggnad.
En analys och värdering gör att man kan ta tillvara olika karaktärer och
värden samt hitta de platser som är mest lämpliga att bebygga.
Området som studerats består i huvudsak av tre skilda landskapstyper:
den storskaliga öppna åkermarken, den kuperade skogsmarken och den
mer mångfasetterade öppna dalgången. Här finns både visuella, kulturella,
sociala och ekologiska värden att ta tillvara.
Södra delen av området består till stor del av skog med stora naturvärden,
som gränsar till ett naturreservat i det orörda skogsområdet Lunsen. En
annan del av utredningsområdet är värdefull kulturmiljö med synliga spår
av landskapets historia, och en än idag verksam gård. Gården med dess
byggnader och närmaste omgivning visar tydligt på hur marken har använts.
De boende i områdena intill gården utnyttjar idag de gamla grusvägarna
i den både rekreativa och estetiskt tilltalande miljön som promenadstråk.
Vid exploatering måste hänsyn även tas till Uppsala stads vision om staden
på slätten, där det öppna slättlandskapet och den tydliga gränsen mellan
stad och landsbygd har stor betydelse. Det motiverar också varför vissa
vegetationsgränser i landskapsbilden bör bevaras.
Ett programförslag, med en strukturplan och riktlinjer för området, som
grundar sig på analysens resultat har gjorts. I programförlaget presenteras
två skilda bebyggelseområden med olika karaktärer.
• Det ena området kallas Kvartersstaden och ligger på den plana,
öppna åkermarken intill järnvägen. Strukturen är i form av ett
småskaligt klassiskt rutnätsmönster med både flerbostadshus,
villor och parhus. I kvartersstaden är det karaktären av småstad,
där gatan är ett viktigt socialt rum, som är målet.
• Det andra området är Naturstaden, som ligger uppe i
hällmarkstallskogen ovanför slätten. Här har naturens befintliga
karaktär fått styra till stor del. Vägarna följer mjukt den naturliga
terrängen och husen är försiktigt placerade, vilket resulterar i
trappade radhuslängor och flerbostadshus.

Main title:Bergsbrunna södra
Subtitle:analys och programförslag
Authors:Westin, Sandra
Supervisor:Florgård, Clas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Begsbrunna, utredningsområde, landskapsanalys, strukturplan, programförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:25
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics