Home About Browse Search
Svenska


Antesson, Stina, 2009. Stortorget : ett idéförslag. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
50MB

Abstract

Det här är ett examensarbete inom ämnet landskapsarkitektur. Det är sista delen av landskapsarkitekturutbildningen och
innebär ett självständigt arbete på 20 veckor.
Examensarbetet är ett idéförslag för en ny gestaltning av
Stortorget i Malmö. Stortorget har flera kvaliteér som idag inte utnyttjas och står de närmaste åren inför en omvandling.
Under våren 2009 utlyser Malmö stad en arkitekttävling där ett förslag antas för ny utformning av Stortorget. Malmö stad har inför omvandlingen samlat i synpunkter om Stortorget genom enkäter och genom att arrangera workshops och seminarium.
Mitt arbete är ett idéförslag till en ny gestaltning som tar fasta på Stortorgets förutsättningar och sociala möjligheter.
Underlag för arbetet har varit litteraturstudier, besök av
referensplatser, deltagande i workshops och genomgång av
enkätundersökningar. Skisser och arbetsmodell har varit delar av arbetsprocessen. Sammantaget har det resulterat i ett idéförslag över Stortorget i Malmö.

,

This is a project in landscape architecture.
It’s the final part of the landscape architecture program
and includes an independent project of 20 weeks.
The project shows ideas for a new design of Stortorget in Malmö. Stortorget has several qualities which are not being used today, and stands, in years to come, in front of a reconstruction. The town of Malmö will during spring 2009 give notice of a
competition of architecture for a new design of Stortorget.
The town of Malmö has, facing this reconstruction, through
questionnaires, workshops and seminars, put different opinions and attitudes together.
This work is a proposal for a new design including the conditions and the social possibilities of Stortorget. Basics for my work has been studies in literature, studies of references, participation in workshops and studies of questionnaires. Sketching and a work model has been tools in the working process. This, taken
together, has resulted in a proposal for a new design of
Stortorget.

Main title:Stortorget
Subtitle:ett idéförslag
Authors:Antesson, Stina
Supervisor:Petersson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:torg, design, mötesplatser, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8089
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8089
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 11:50
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics