Home About Browse Search
Svenska


Brandt, Emy Johanna, 2008. Gångvägsljus. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Discussing light and lighting in the night-time environment of Tensta, a Stockholm suburb built between 1962 and 1970, this thesis suggests that lighting should be designed for the outdoor environment as a whole. The feeling of safety and human perception are important components in this thesis.

Starting with some comments on visual perception and how we adapt our sight to an interval of the visual input we get, makes it possible to understand that more light sometimes hides, rather than reveals, things. Amongst the dispersed houses, in the green parks of Tensta, this turns the pedestrian roads, lit by pole-top-mounted fixtures, into light tunnels in a dark surrounding.

Talking about the feeling of safety I am inspired by, amongst others K. Lynch, B. Hjort and J. Jacobs and their different thesis on how people feel comfortable in (day lit) environments. I translate them into suggestions about lighting design for the pedestrian roads, like the ones in Tensta.

I propose that lighting designs should be carried out so that the pedestrians are able to see their surroundings and who they meet, they should be able to orientate themselves and also be able to be seen by others. Translated into lighting design this is about showing not just the pedestrian road but also surrounding facades, trees, shrubs, landmarks, etc.

As a case study I develop a luminair for pedestrian roads that is an alternative to the normal pole-top mounted fixtures.

My final conclusion is that.
-A luminair, like the one presented, in combination with lights washing some facades, highlighting certain landmarks and marking the edges of forests, would make the night-time situation better on these pedestrian roads.

-Working with this I have seen the importance of a well-planned environment. It is not only the bad lighting that makes the pedestrian roads in Tensta feel unsafe, but also the lack of social control and the lack of hierarchies that makes it hard to know where one is and where one is headed.

-As a landscape architect with a degree in lighting design I would like to make a statement for the knowledge about light and lighting design. Lighting is not about the look of the fixtures, but about the sensation that is created by the impact of light upon the materials and the furniture in the environment. Especially for landscape architects working here, 58°N, where their designs often are experienced through artificial lighting.

,

Detta examensarbete behandlar gångvägsbelysning. Jag har valt Stockholms-förorten Tensta som exempelområde, men behandlar gångvägar i öppna parkrum generellt. Jag föreslår att man ser utomhusmiljön som en helhet och inte bara belyser gångvägen som leder genom den.
Inledningsvis pratar jag om hur synen fungerar och att vi snarare ser luminansintervaller än luxtal, trots att det är luxtalen man pratar om när man beräknar ljus. Våra ögon vänjer sig vid ett medeltal av luminansen hos de ytor vi ser. Saker som är för mörka eller för ljusa för att hamna inom intervaller faller bort. Alltså kan man gömma saker genom att tillföra mer ljus.
Jag skriver även om trygghet och baserat på teorier om vad som får människor att trivas i (dagsljusa) utomhusmiljöer, som jag hämtat från bland andra K. Lynch, B. Hjort och J. Jacobs. Utifrån dessa teorier föreslår jag att gångvägsmiljön ska belysas i sin helhet. Inte bara belysningen av själva gångbanan utan även kringliggande fasader, träd, buskar, möbler och landmärken, bör ingå i uppdraget och lösningen.
Som en fördjupning av arbetet har jag tagit fram ett förslag till armatur för belysning av gångvägar.
Tensta är en miljonprogramsförort med trafikseparering och som gångtrafikant är man hänvisad till ett gångvägsnät placerat på husens baksidor och till min slutsats hör att även om belysningen blir bättre kommer det att återstå problem i den fysiska miljön.

Main title:Gångvägsljus
Authors:Brandt, Emy Johanna
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gångväg, belysning, gångvägsbelysning, ljus, trygghet, pollare, armatur, ljussättning, Tensta, miljonprogram, förort, gångtrafikanter, lyktstolpe, lyktstolpar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8507
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8507
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 12:07
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 12:07

Repository Staff Only: item control page