Home About Browse Search
Svenska


Dunér, Fredrik, 2008. Cirkulationsplatser : estetik och design. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

The purpose with this final thesis has been to study the aesthetics and design of roundabouts and to ascertain important factors that influence the experience of them. The investigation was carried out through literature-, field studies and interviews with persons that in different ways have participated in the formation of roundabouts. Furthermore, six roundabouts have been explored in more depth so that the survey would get a more practical link. These six roundabouts all occur in the rim of a city and do thereby have an important role as a gateway. The environments in such contexts are often complex which adds additional difficulty in achieving a visually appealing design, especially when taking into account the usually high traffic intensity. As part of the exploration process a schematic proposal for redesigning a roundabout in the outskirts of Malmo has been performed.

The study showed that the round shape is a strong element that is not uncomplicated to integrate into other built forms. Since the roundabout is a very transparent structure it is significant for the result that the design relates to the surrounding environment. The research has also revealed the importance of all components that constitute the roundabout being coordinated in order to achieve a uniform expression. Furthermore, using vegetation can successfully contribute to unite and improve fragmented traffic environments.

,

Ändamålet med detta examensarbete har varit att studera cirkulationsplatsens estetik och
gestaltning samt att klarlägga viktiga faktorer som påverkar upplevelsen av den.
Utforskningen har skett genom litteratur- och fältstudier samt intervjuer med personer som på
olika sätt har varit inblandade vid tillkomsten av enskilda cirkulationsplatser. Utöver detta har
sex cirkulationsplatser studerats mer ingående för att undersökningen skulle få en mer
praktisk förankring. Dessa sex ligger alla i stadens ytterområde och har därmed en viktig
funktion som port till samhället. Då miljön i sådana sammanhang över lag är komplex är det
en extra svår uppgift att åstadkomma en välfungerande design där, särskilt som trafikmängden
vanligen är betydande. Som ett led i arbetet har ett schematiskt förslag till omgestaltning
gjorts av en i nuläget visuellt mindre väl fungerande cirkulationsplats i utkanten av Malmö.
Undersökningen visade att den runda formen är ett framträdande gestaltningselement som inte
är helt okomplicerad att integrera med andra byggda former, men eftersom cirkulationsplatsen
är en så pass transparent struktur är det ändå väsentligt att sträva efter en utformning som
relaterar till omgivningen. Studien har även visat vikten av att cirkulationsplatsens alla
beståndsdelar koordineras för att ge ett enhetligt uttryck, samt att vegetation kan användas för
att ena fragmenterade trafikmiljöer.

Main title:Cirkulationsplatser
Subtitle:estetik och design
Authors:Dunér, Fredrik
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:56
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:cirkulationsplats, rondell, rondeller, stadsport, entré, trafikplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8142
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 11:40
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 11:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics