Home About Browse Search
Svenska


Alvarson, Karolina, 2008. Rum i förändring : en studie av Stapelbäddsparken sedd ur ett genusperspektiv. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

By doing a study of Stapelbäddsparken from a gender perspective I have been investigating and analysing physical planning and landscape architectural design. My intention with this thesis is to reflect on what a gender perspective in physical planning means and what kind of consequences and effects it could have on physical planning and outdoor design.
Gender is something that is created, moulded and transformed by social and cultural processes. And it also includes a dimension of power concerning the knowledge of the relationships between women and men where the standard in today's society is still men's interests.
To implement gender in my analysis of the park I have been observing how the park is used and who is using it. I have also been investigating who's needs and wishes that has been provided for in planning and design. My method for investigating and analysing the park and its social dimensions has included investigations of the spot, interviews, and studying of data concerning the users. A big part of the time for this thesis has also been applied to study youth culture in public places and how gender can be implemented in physical planning.
After making my analysis and investigations I have been able to establish that Stapelbäddsparken is dominated by boys and men and that architectural design will not solve this problem alone. It's a interplay between the social dimensions and the physical design of the park.
By doing this thesis I've learned that there are "hidden dimensions of power" in public places. And that it is important to reflect up on who is planning and who is financing our public places in order to be able to discover which norms and values that is being implemented in the physical planning and in the architectural design.

,

Genom att göra en studie av Stapelbäddsparken ur ett genusperspektiv har jag velat undersöka den fysiska planeringen
och den rumsliga gestaltningen ur ett för mig nytt perspektiv.
Min intention har varit att få möjlighet att reflektera över vad ett
genusperspektiv i den fysiska planeringen innebär och vad ett
sådant perspektiv kan få för gestaltningsmässiga konsekvenser.
Jag har utgått ifrån att genus är något som skapas, formas och
förändras genom sociala och kulturella processer och att det i
genussammanhang finns en maktdimension som knyter an till en
kunskap mellan kvinnor och män, detta är en maktrelation där
mäns intressen fortfarande utgör normen.
För att implementera genusperspektivet i en analys och vidare in
i en konceptskiss har jag undersökt vem eller vilka som använder
Stapelbäddsparken idag och på vilket sätt parken används. Jag
har också undersökt vem eller vilka som har stått för planeringen
av parken och vem eller vilkas önskemål som har tillgodosetts.
Dessa undersökningar har genomförts genom platsobservationer,
intervjuer med nyckelpersoner och inläsning av material angående
parkens användare. En stor del av arbetet har också ägnats åt
litteraturstudier om ungdomsoffentlighet och genusperspektiv i
det offentliga rummet.
Genom mina analyser och undersökningar har jag kunnat
konstatera att Stapelbäddsparken idag är ett manligt kodat rum
med ett asymmetriskt genusförhållande och att enbart fysiska
åtgärder inte räcker för att rätta till detta. Detta har inneburit att de
sociala dimensionerna i form av de verksamheter som redan finns
på platsen har fått ligga till grund för den fysiska gestaltningen.
Genom att i den fysiska gestaltningen lyfta fram och utveckla
verksamheter som aktivt arbetar för att integrera tjejer i lika hög
grad som killar menar jag att det asymmetriska genusförhållandet
i Stapelbäddsparken kan rätas ut.
Från detta arbete tar jag med mig en kunskap om de ”dolda
maktrelationer” som kan gömma sig i den offentliga miljön. Jag
tar också med mig vetskapen om vikten av att reflektera över vem
det är som planerar, finansierar och använder våra offentliga rum
för att på så sätt synliggöra vilka normer och värderingar som förs
vidare in i den fysiska gestaltningen.

Main title:Rum i förändring
Subtitle:en studie av Stapelbäddsparken sedd ur ett genusperspektiv
Authors:Alvarson, Karolina
Supervisor:Lieberg, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:12
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Stapelbäddsparken, genusperspektiv, fysisk planering, offentlighet, ungdomsoffentlighet, parker, gender
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8256
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8256
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 07:31
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 07:31

Repository Staff Only: item control page