Home About Browse Search
Svenska


Gabrielsson, Barbro, 2007. The Hardscape Room : ett trädgårdsrum i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

This master thesis covers the design of a special garden room, The Hardscape Room, in The Rehabilitation Gardens at Alnarp, in southern Sweden, as well as describes the design process. The Rehabilitation Gardens are intended to serve several purposes. It will offer horticultural therapeutic treatment programs for people diagnosed as having had burnout disease for an extended period. Research is also aimed at studying the possible impact of different garden design hypotheses as well as different forms of horticultural therapy. In The Rehabilitation Gardens at Alnarp the most extreme and demanding garden room focused on cultivation and horticultural therapy is The Hardscape Room. This room represents an attempt to design a garden room in which the activities alone - gardening and horticultural therapy - are in focus. The Hardscape Room is primarily aimed at studying the therapeutic effects of horticulture therapy in a strictly designed and rational environment. The Hardscape Room is therefore intentionally designed to deviate from the rest of The Rehabilitation Gardens at Alnarp. The Hardscape Room is thus ment to fit patients at the end of their healing process. The aim is to document the design process, which also involves the researchers at Alnarp. By means of this method, I strive to create a stimulating outdoor environment for the participants. The work process includes a literature survey, interviews with technical personnel and scientists, as well as several visits to the Alnarp Rehabilitation Gardens. I have given the Hardscape Room a strict and consistent design. I have chosen a limited selection of construction materials (concrete and metal) with intentionally little variation in sober colours, in order to create a harmonious and peaceful working environment. The Hardscape Room is subdivided into three smaller areas: The Workshop, The Craft room and The Recreational area. The different characteristics of each area provide the means for different types of activities and rest. It is my sincere wish that the proposed Hardscape Room should offer possibilities and means for both staff and participants to fill this room with their own ideas and creativity.

,

I den femåriga utbildningen till landskapsarkitekt
ingår att på D-nivå utföra ett examens arbete
om 20 poäng/30 hp/30 ECTS. Det här är mitt
examensarbete och det handlar om att dels gestalta
ett speciellt trädgårdsrum - The Hardscape Room
- i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar i Skåne,
dels beskriva min design process. I Alnarps
rehabiliterings träd gårdar bedrivs rehabilitering av
personer med diagnosen utmattningssyndrom och
trädgårdarna används som ett av verktygen i behandlingen.
Här bedrivs också forskning om bland annat
hur olika typer av trädgårdsdesign och träd gårdsaktiviteter påverkar människors välbefinnande. I The
Hardscape Room vill man pröva odlingens möjligheter
som terapiform i en strikt och rationell miljö
och där vegetationen inte är en del av gestaltningen.
Miljön i The Hardscape Room ska avvika från
anläggningens övriga trädgårds rum och vara den
psykiskt mest kräv ande miljön i anläggningen, tänkt
att lämpa sig bäst för de del tagare som befinner sig
i slutet av sin rehabilitering. Syftet med arbetet är
dels att beskriva min designprocess som involverar
personalen och några av forskarna vid Alnarps rehabiliterings trädgårdar, dels att med hjälp av
denna design process skapa en utemiljö som lockar
till aktivitet hos deltagarna vid Alnarps rehabilite
rings trädgårdar. Tanken är att mitt gestaltningsförslag
ska kunna ligga till grund för utformningen
av The Hardscape Room. Jag grundar mitt arbete
på litteratur studier, intervjuer och besök på platsen.
The Hardscape Room har i mitt gestaltnings förslag
fått en enkel och konsekvent utformning. För att
skapa en sammanhållen och lugn miljö har rummet
fått en strikt form med ett fåtal material och ett
begränsat färg val. The Hardscape Room har delats
upp i tre mindre rum: Arbetsrummet, Hobbyrummet
och Vilorummet. Rummens olika funktioner ger
förutsättningarna för olika aktiviteter som odling
och hantverk men också för social samvaro, vila och
sinnesstimulering. Med mitt gestaltningsförslag har
jag velat skapa möjligheter till aktiviteter men också
skapa utrymme för personalen och deltagarna att
fylla rummet med egna idéer.

Main title:The Hardscape Room
Subtitle:ett trädgårdsrum i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar
Authors:Gabrielsson, Barbro
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:27
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:rehabilitering, rehabiliterande trädgårdar, miljö och hälsa, rehabiliteringsträdgårdar, Alnarps rehabiliteringsträdgårdar, helande trädgårdar, hälsoträdgårdar, trädgårdsterapi, design, designprocess, tillgänglighet, miljöpsykologi, arbetsvetenskap, hälsa, utmattningssyndrom, trädgårdsdesign, hälsodesign, trädgårdsodlingsterapi, gestaltning, restorativa miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8314
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 11:30
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 11:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics