Home About Browse Search
Svenska


Kjell, Esbjörn, 2007. Arkitekturtävling, Europan 9, Tjörn : att tävla i arkitektur (2007:26). SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

To me, competing in architecture has always been slightly odd and at the same time exiting. These competitions are one of few occasions were architecture is almost like art. The competition generates a variety of ideas and projects and these are often expressed in a more appetizing and artistic way than traditional architecture. It's also an art to master the special circumstances and requirements of a competition.

I wanted to participate in an architecture competition to see what it meant to be competing in architecture. The choice of competition was Tjörn, a Europan 9 site.
One of my questions was "why do we compete in architecture"? Is there one answer or is it
impossible to give one answer to this question? Maybe it's just as impossible to answer the question as it is to compete in architecture?

However, I did find an answer and what I hope to be the reason for competing in architecture. We compete to evolve architecture and to evolve as architects. The competitions are a chance to question traditional architecture. We are not constrained by our commitment to employers or customers. The project gives us freedom to explore ideas and try out new methods. This benefi ts both architecture as subject and the architect. I believe that architecture is something we evolve together through discussions and the sharing of ideas and thoughts. All projects contribute to evolving architecture but since competitions are given so much attention, I think they are most important. To be develop our projects within the loose reins of a competition, and watching others do the same, inspires us to evolve further.

There are obviously many different answers to the question "why do we compete in architecture"? Depending on who you are you might have a different opinion. My answer is to be seen as an architects' point of view.
The goal with this project was to find the answers to my questions about competing and to
participate in the competition. By doing this I've done just what I believe is the meaning of a competition. I've evolved as an architect and feel more self-secure as an architect and more aware of my strengths. During the project I got more and more interested in projects that focus on the entire context, projects that connect land, water and buildings, where infrastructure and landscape are balanced and benefi ts from each other. I think it's important that architects are involved from the start in this kind of project, from master plan to detail. One of the architects'responsibilities is to make sure there is a red thread connecting the big picture and the details.

Through this project I have somehow participated in evolving architecture. Maybe not
through all my grand ideas, not that many actually, but through participating and sharing my thoughts of architecture, within the limits of the competition, I've been able to be a part of the debate.

This text is something of a conclusion of my thoughts about architecture competitions and
about this specific project. It's written in a personal way and does not claim to be scientific. Instead I hope it is considered as interesting, self-assure, fun and at times provoking. In other words, it's a little bit like me.

,

Att tävla i arkitektur har för mig alltid framstått som lika märkligt som spännande. Arkitekturtävlingar
kan vara ett av få tillfällen då arkitektur faktiskt tillåts att bli konst på riktigt. Dels för
att tävlingen föder spännande förslag och idéer som ibland tar sig mer konstnärliga former än
vad som är vanligt. Men också för att det är en konst att handskas med speciella förutsättningar
som en tävling innebär på bästa sätt. Jag ville delta i en arkitekturtävling för att undersöka vad
det innebär att tävla i arkitektur. Valet av tävling föll på en Europan 9 deltävling på Tjörn.
En fråga jag försökt fi nna svaret på är varför man tävlar i arkitektur. Finns det ett svar eller är
det en fråga som är omöjlig att besvara? Kanske lika omöjlig att besvara som det är omöjligt
att tävla i arkitektur? Eller?
Jag fann ett svar som jag hoppas och tror är anledningen till varför man tävlar i arkitektur.
Vi tävlar i arkitektur föra att utveckla arkitekturen och för att utveckla oss som arkitekter.
Tävlandet ger oss en chans att utmana den traditionella arkitekturen. Tävlandet ger oss möjligheter
som vi kanske inte har när vi styrs av arbetsgivare och beställare. Att arbeta med ett
tävlingsförslag ger frihet att uppmärksamma nya aspekter av och tankar kring arkitektur och
gynnar både individuell utveckling och arkitekturens utveckling. Jag tror att arkitektur är något
som vi utvecklar tillsammans genom att dela med oss av våra idéer och tankar. Varje enskilt
projekt bidrar till att utveckla arkitekturen men kanske är det tävlingar, eftersom de får så stor
uppmärksamhet, som gynnar utvecklingen mest. Att ta del av andras tankar och projekt samt
utveckla våra egna, i tävlandets relativt fria ramar, inspirerar till utveckling.
Det fi nns givetvis fl er bra svar på frågan beroende på vem man är. En beställare kanske inte
skulle ge mycket för mitt svar. Han eller hon är mer intresserad av att få in fl era bra och spännande
förslag och lösningar på ett problem. Jag har valt att ge mitt svar utifrån arkitektens
synvinkel.
Mitt eget projekt handlade i första hand om att fi nna svar på de frågor jag hade samt att genomföra
tävlingen på bästa sätt. Genom att göra det har jag på fl era sätt gjort just det som tävlandet
tillåter oss att göra. Jag har utvecklats som arkitekt och blivit mer säker i min roll och mina
styrkor. Under arbetet blev jag mer och mer intresserad av att arbeta med projekt som griper
tag i större sammanhang, projekt som förenar land, vatten och byggnader, där infrastruktur och
landskap kan stärka varandra. Jag tror det är viktigt att arkitekter tillåts att vara med hela vägen
i större projekt som detta, från översiktlig plan ned till detaljnivå. En del av arkitektens ansvar
blir då att se till att det fi nns en harmoni, en röd tråd, mellan helheten och detaljerna.
Genom mitt arbete har jag också i viss mån utvecklat arkitekturen. Kanske inte genom häpnadsväckande
idéer, men mitt deltagande tillåter mig att presentera min syn på arkitektur, inom
ramarna för tävlingen. Det ger mig en möjlighet att delta i en debatt om vad arkitektur är och
hur den ser ut och deltagandet bidrar till att utveckla arkitekturen.
Den här texten är en sammanfattning av mina tankar kring tävlandet och kring projektets utformning.
Den är personligt skriven och gör inga anspråk på att vara vare sig vetenskaplig
eller akademisk. Jag hoppas istället att den upplevs som intressant, självsäker, rolig och ibland
provokativ. Det är alltså en liten del av mig själv.

Main title:Arkitekturtävling, Europan 9, Tjörn
Subtitle:att tävla i arkitektur (2007:26)
Authors:Kjell, Esbjörn
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:26
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:arkitekturtävling, tävla, Tjörn, Europan 9
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8315
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 11:33
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics