Home About Browse Search
Svenska


Lidén, Ola, 2008. Ekologisk gestaltning : en utvärdering av hur landskapsarkitektur påverkas av ett ekologiskt förhållningssätt. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

This paper examines and compares several different sites in Sweden in addition to one in Mexico regarding whether the ecological requirements theses sites have had during planning and construction has affected the design in any way. Is it possible that, for different reasons, one thinks "like nature" when one thinks of ecology and, if true, how does this reflect on the spatial and structural design? This paper tries to identify if some sort of general design expression is used in projects with requirements on ecological sustainability. In total, five projects have been compared in different areas such as choice of materials and their composition.

These projects have an ecologically sustainable processing of water in common, although most also have ecological consideration in other areas as well. All projects except one (Xochimilco) have been initiated in Sweden at the end of the last decade and the differing project has been added to show an alternative approach.

Since ecologic sustainability is a core factor for the relevance of inclusion of theses five sites in this paper, this term is discussed in depth, partly regarding what it entails but also how it's grown into common usage and how and in which context it's actually used.

,

I den här uppsatsen undersöks och jämförs flera olika anläggningar i Sverige och dessutom en
i Mexico med avseende på om kraven på ekologisk hållbarhet påverkat utformningen i någon
grad. Kan det vara så att man, av olika anledningar, tänker naturlikt när man tänker ekologiskt
och hur avspeglar det sig i den rumsliga och strukturella gestaltningen? Denna uppsats
försöker svara på om man i ett gestaltningsprojekt med krav på ekologisk hållbarhet använder
sig av något generellt formspråk och totalt fem projekt har analyserats i olika avseenden som
till exempel materialval och hur dessa sammanfogats.
Projekten har ekologiskt hållbar hantering av vatten som gemensam nämnare även om de
flesta har ett ekologiskt förhållningssätt även i andra avseenden. Alla projekt utom ett (Parque
Ecologico de Xochimilco) har initierats i Sverige i slutet av nittiotalet och det avvikande
exemplet finns med för att visa på ett alternativt synsätt.
Eftersom ekologisk hållbarhet är en avgörande faktor för de olika anläggningarnas relevans i
uppsatsen diskuteras också detta begrepp mer ingående, dels vad det faktiskt innebär men
också hur det uppstått och hur det används.

Main title:Ekologisk gestaltning
Subtitle:en utvärdering av hur landskapsarkitektur påverkas av ett ekologiskt förhållningssätt
Authors:Lidén, Ola
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:37
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:ekologisk design, hållbar utveckling, naturlik, rumslig gestaltning, vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 07:41
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 07:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics