Home About Browse Search
Svenska


Lööw, Johanna, 2007. Att utveckla en förskolegård : exemplet Kungstäppan. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Studies in the recent years have showed that the preschool playground is important for both the physical and emotional development of children. The Botkyrka local government has decided to improve their preschool playgrounds in order to take advantage of these studies.

The administration of childcare and education in Botkyrka is arranging a network between the different preschools where they work together to improve their outdoor environments. The network is arranging workshops and seminars where people from the different preschools can come and gain inspiration for improvements of their own preschools. The administration of properties has created a document where they describe the changes that are supposed to be made to the different outdoor environments.

Through the administration of properties and the person who is responsible for the outdoor environments I was introduced to their work with the preschool playgrounds. I was given the opportunity to work with one of the playgrounds, the playground of Kungstäppan.

Kungstäppan is a preschool in Tumba with close to sixty children in ages 1-6 years. They have just begun to improve their playground. They have also been given additional land that they will expand their outdoor environment into.

There is a strict financial limitation on the refurbishment of the playground. Botkyrka is thus attempting to gain as much as possible with small investments. In consultation with Kungstäppan, the administration of properties and the administration of childcare and education I have worked with the playground of Kungstäppan. I've
used the teacher's ideas as basis and tried to transform them into a new design.

One of the conclusions I've made during my time working with the local government of Botkyrka, is that the connection between the pedagogy of the preschools and how the outdoor environments are designed is many times insufficient. They have started off well to make things better but needs to improve the methods for how to work in order to make the pedagogy more visible in the outdoor environment.

,

På senare år har forskning angående utemiljöns betydelse för barns
hälsa, utveckling och lärande redovisats vilket har stärkt
förskolegårdens roll. I Botkyrka kommun pågår ett arbete med att rusta
upp och utveckla förskolornas utemiljöer. Arbetet bedrivs mellan
fastighetskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna
själva.
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med ett utemiljönätverk
mellan förskolorna där det arrangeras workshops och föreläsningar för
att inspirera och stötta till att arbeta med sin egen gård.
Fasighetskontoret har upprättat en utemiljöplan över alla förskolor
vilken beskriver dagsläget och vilka arbeten som skall utföras på gården.
Jag fick kontakt med fastighetskontoret och den projektledare som där
jobbar med utemiljöerna. Det fanns en klar bild om på vilket sätt jag
kunde bli en tillgång hos dem och jag blev informerad om vilka mål de
hade med förskolornas utemiljöer, vilken pedagogik de jobbar med
samt referensobjekt som representerar det som de strävar efter. Jag
blev t ex presenterad för den förskolan i kommunen som kommit längs
med arbetet kring att utveckla sin utemiljö. Tanken var sedan att jag
skulle arbeta med en specifik förskola genom att ge en gestaltning åt
deras idéer och pedagogiska tankar.
Förskolan Kungstäppan ligger i Tumba och är en verksamhet med ca
sextio barn i åldrarna 1-6 år. De är i startgroparna i arbetet med sin
utemiljö och har börjat med några mindre förändringar på gården.
Kungstäppan ska också få en ny bit mark som skall bli en del av deras
utomhusgård och därför ansågs denna förskola vara ett bra projekt för
mig att arbeta med.
Förutsättningarna för att kunna förändra är knutna till resurstillgången
och i Botkyrka kommun jobbar man med små medel för att kunna
förändra så mycket som möjligt på förskolegårdarna. Många gånger
hjälper föräldrar till att genomföra projekt på gården, detta för att
också stärka gemenskapen mellan föräldrar, barn och personal såväl
som det gör att utemiljön får en personlig prägel.
I samarbete med förskolan Kungstäppan och i samråd med
fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen, arbetade jag
fram idéskisser på hur förskolan i fråga kunde utveckla sin utemiljö.
Det gav mig möjligheten att blicka in i hur en kommun kan arbeta med
utveckling av barns utemiljöer, vilka som deltar i ett sådant arbete samt
att själv delta i processen.
Arbetet har visat att en koppling mellan utemiljöns utformning och det
pedagogiska arbetet måste bli tydligare. Kommunen jobbar med bra
medel, såsom utemiljönätveket och utemiljöplanen, men dessa måste
bli starkare och koppla pedagogik och utemiljö. Förutsättningarna för
att personalen skall kunna arbeta med utemiljöns utveckling i sin
vardag måste bli bättre.

Main title:Att utveckla en förskolegård
Subtitle:exemplet Kungstäppan
Authors:Lööw, Johanna
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:33
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:barn, förskola, lek, lekplatser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 10:06
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics