Home About Browse Search
Svenska


Ekroth, Fredrik, 2006. Brickbandets utemiljöer : vårdplan 2006. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

In the centre of Bromma, east of Brommaplan is the part of Bromma named Riksby. Riksby was built in the early 1940:s as a part of the westward expansion of Stockholm. Other places that were built at the same time was for ex. Stora Mossen and Abrahamsberg. This work is about the outdoor environment of the housing co-operative of Brickbandet. The outdoor environment of Brickbandet was designed by the landscape architect Ulla Bodorff in the functionalistic style, influenced by natural romanticism as was common at the time. The original plan-drawings for the location of the plants are still extant, which is very valuable, since that makes it possible to recognize what parts are still there.

Some changes has occurred within Brickbandet, but they are relatively small considering that they are more than 60 years old. The biggest changes are made in the streets, where parking lots were built in the 1960:ies. The yards are relatively untouched. The relatively small changes in the inner yards combined with the fact that the dwellers likes their outdoor environment hints about good qualities in the concept of the original design.

Today the yards are partially neglected and the reason for this is probably insufficient resources for their maintenance. This work is a plan for future maintenance of the outdoor environments of Brickbandet. It includes a description of Brickbandets present values and a discussion for future goals of the maintenance. To describe and define the existing values and to define goals for future maintenance is vital for making relevant suggests of maintenance and for the motivation and understanding of the suggests.

The plan for maintenance includes steps for suggests whose main purpose is a careful restoration of the outdoor environment of Brickbandet. The suggests are based on Brickbandets existing values, but the plan also allows changes to be made, that takes steps away from the original design. However, every time similar changes are made, they must be well motivated and be made in the spirit of the original concept of design of the place.

,

I centrala Bromma direkt öster om Brommaplan, ligger stadsdelen Riksby.
Riksby byggdes under tidigt 1940-tal tillsammans med bl.a. Stora Mossen
och Abrahamsberg som en del i Stockholms stads expansion västerut.
Bostadsrättsföreningen Brickbandet återfinns i Riksby och rapporten
behandlar Brickbandets utemiljöer. Bostadsgårdarna gestaltades av
landskapsarkitekten Ulla Bodorff i dåtidens funktionalistiska stil med en
dragning mot naturromantik. Intressant och mycket ovanligt är det faktum
att gårdarnas ursprungliga planteringsplaner finns bevarade. Detta har
underlättat arbetet med rapporten avsevärt i och med att ursprungsförslaget
berättar hur gårdarna sannolikt sett ut vid anläggningsskedet.
Även om en del förändringar skett inom området så är de relativt små på
själva innergårdarna. Utemiljöernas största förändring bestod i anläggandet
av bilparkeringar i gatumiljö på 1960-talet. Ett flertal av huvudelementen i
gårdsmiljöerna finns emellertid kvar vilket gör gårdarna mycket intressanta.
Intressant är också det faktum att de boende trivs i de tämligen orörda
gårdarna vilket tyder på en kvalitet i ursprungsförslagets utförande.
Gårdarna är dock bitvis eftersatta idag, sannolikt på grund av för låga
skötselresurser. Genom bl.a. byten av växtmaterial i främst gatumiljö går
omstruktureringar i skötselarbetet sannolikt att genomföra.
Denna rapport är en vårdplan med tillhörande värdebeskrivning och
målsättningsdiskussion. En beskrivning av befintliga värden samt en
målsättningsdiskussion är nödvändigt att för att relevanta åtgärdsförslag
ska kunna ges och för att åtgärdsförslagen ska kunna motiveras och
förstås.
I vårdplanen ges åtgärdsförslag vars syfte är att möjliggöra en varsam
restaurering av gårdarna med utgångspunkt i deras befintliga värden. I
vårdplanen tillåts dock förändringar från ursprungsförslaget, men var gång
en förändring görs måste den tänkas igenom noga och utföras i samklang
med ursprungsplanernas gestaltningsidé.

Main title:Brickbandets utemiljöer
Subtitle:vårdplan 2006
Authors:Ekroth, Fredrik
Supervisor:Elg, Roger
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Bromma, Bodorff, Ulla, riksby, funktionalism, landskapsarkitektur, grönwall, rysklönn, smalhusområde, smalhus, grannskapsenhet, vårdplan, Brommaplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8871
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 09:35
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 09:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics