Home About Browse Search
Svenska


Palmlund, Martin, 2007. Urban spaces and urban life in Örestad South : vägen genom ett tävlingsprogram och fram till förslag. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

This master thesis is a result of the work thas was done for my entry in the international architectural competition Urban spaces and urban life in Ørestad South, that was announced by Ørestadselskabet on the 31st of October 2006.
The project work lasted from early November until the deadline on 14th of February.
In addition to the proposal that was handed in, the master thesis consists of a number of
reflections about the work that was done and design work in general.

The proposal is an answer to a not that evident task. One would expect that the assigment was clearly defined in the brief of the competition like this. And so it seems to do but to define the real assignment and join your own aims to it from such an extensive brief can be quite time consuming.

Why do architects participate and what is an architectural competition?
How does the brief affect the choices and statements made by the entrants?
What is a square?
What is the strategy that leads to a convincing concept? The role and use of a concept in the design process.
What choices were done regarding visualization of my ideas and what did these choices mean?

These are examples of issues that I considered during the project which I within this essay intend to structure and put to further discussion. It is not at all about finding answers to the defined issues. Most of these issues will most likely remain and will be relevant for me in my future work.

The purpose of this work has been to get to know strategies of working and my own ways of thinking during a larger project. I strongly believe this has given me a stronger basis for both future collaberations as well as individual work.

,

Detta examensarbete är ett resultat av genomförandet av den allmänna arkitekttävlingen Urban
spaces and urban life in Ørestad South, utlyst av Ørestadsselskabet den 31 oktober 2006.
Själva förslagsarbetet pågick från början av november fram till inlämning den 14 februari.
Förutom tävlingsförslaget utgörs examensarbetet av en rad reflektioner kring det utförda
arbetet och kring gestaltningsarbete mer generellt.
Förslaget är ett svar på en inte alldeles självklar uppgift. Det är lätt att tro att uppgiften står
tydligt formulerad under en rubrik i programmet. Till synes gör den ju det. Men detta att enbart
finna uppgiften tillsammans med egna mål och ambitioner i ett omfattande program var till en
början en stor del av arbetet.
Varför tävlar arkitekter och vad är en arkitekttävling?
Hur påverkar ett tävlingsprogram den tävlandes val?
Vad är ett torg?
Vilket tillvägagångssätt når fram till en hållbar idé? Konceptets roll i gestaltningsprocessen
Vilka val har gjorts vid visualisering av idéerna och vilken betydelse fick dessa val?
Detta är exempel på frågeställningar som trängt sig på under arbetets gång och som jag har
strukturerat och resonerat vidare kring. Ambitionen har inte på något sätt varit att tvunget finna
svar. Många av frågorna lever kvar och är av den karaktären att jag kommer att bära dem med
mig in i mitt yrkesliv.
Målet med detta arbete har varit att lära känna arbetssätt och resonemang hos mig själv under
ett större projekt – detta ger en utgångspunkt för såväl framtida samarbeten som individuella
projekt.

Main title:Urban spaces and urban life in Örestad South
Subtitle:vägen genom ett tävlingsprogram och fram till förslag
Authors:Palmlund, Martin
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:12
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskapsarkitektur, offentliga rum, torg, plats, tävling, koncept, designprocess, aktiviteter, stadsrum, vatten i stadsrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8350
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 09:23
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 09:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics