Home About Browse Search
Svenska


Pütsep, Julia, 2008. Spice and medicinal garden : designing public spaces in Malaysia. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
55MB

Abstract

One of the keys to success for a public domain is the strength and clarity of its pedestrian connections. In this Malaysian waterfront precinct overlooking the Straits of Johor, the waterfront pedestrian promenade is connected back to the streets via a series of lush and unique garden spaces. These gardens offer clear pedestrian movement and will provide differing entry and exit sequences to the promenade. They are also transitional in terms of level change. The design of the landscape will help integrate the built form with the waterfront and will create a vibrant and safe open space where the landscape forms a tropical setting for the buildings and provides usable green space for the occupants. The arrangement provides landscape rooms for people to inhabit, travel through as well as an interesting landscape to look down upon from the adjacent buildings.

The challenge in this master thesis has been to evolve the garden concept into the design of public space. The two gardens presented in this project both celebrate the botanic and culture of Malaysia and the design of the landscape reflects this. The overall planting concept is to create a bold, contemporary tropical landscape. Selected plant materials are predominantly Malaysian native species, with exotic species used in accent and contrast to this. The planting in the public domain will provide seasonal interest through texture, scents and colour.

Each garden has a strong theme and concept which gives them a unique identity.

The Spice Garden is a rich tapestry of colours, textures and fragrances celebrating the use of plants in Malaysian cuisine. The traditional kitchen garden grid has been skewed and folded and becomes a graphic composition of different types of planting and paving. The arrangement of hard and soft surfaces maximise pedestrian permeability through the garden, whilst also creating smaller shady places for people to sit and relax.

The concept for the Medicinal Garden is an abstraction of Malaysian Tea plantations and focuses on species used in Malaysia for medicinal uses. The topography of the garden follows the rolling topography of plantations historically found in Malaysia. The different species of tea used in Malaysia culture are planted in amorphous forms, kept to a consistent height with spaces carved into the framework.

While initially both gardens shared the same conditions, they have evolved greatly over the duration of the project to contrast each other in a way that both complements the other and creating differing experiences for the people who visit.

,

samman fotgängarens förbindelser. I detta hamnområde vid Johor-sundet i
Malaysia är hamnpromenaden kopplad tillbaka till gatorna genom en serie av
frodiga och unika trädgårdar. Dessa trädgårdar erbjuder en tydlig rörelseriktning
för fotgängare och erbjuder en varierande väg till och från hamnpromenaden.
Trädgårdarna har en höjdskillnad med fall mot vattnet. Landskapets utformning
hjälper till att integrera byggnaderna med hamnområdet och skapar ett
levande och tryggt publikt rum där landskapet utgör en tropisk grund för
byggnaderna och tillhandahåller en användbar utemiljö för den som befinner
sig här. Utformningen erbjuder landskapsrum för människor att vistas i, färdas
genom och dessutom ett intressant landskap att se ner på från intilliggande
byggnader.
Utmaningen i detta examensarbete har varit att utveckla trädgårdskonceptet i
utformningen av offentliga rum. De två trädgårdarna som presenteras i detta
arbete prisar båda Malaysias botanik och kultur och designen reflekterar detta.
Det generella växtkonceptet är att skapa ett modernt tropiskt landskap. Det
valda växtmaterialet är övervägande inhemska malaysiska arter med exotiska
växter använda som kontrast för att betona dessa. Växterna i det publika
rummet tillför intresse under säsongerna genom textur, doft och färg.
Vardera av trädgårdarna har ett starkt tema och koncept som ger dem en unik
identitet.
Kryddträdgården är en rik väv av färger, texturer och dofter som hyllar
användningen av växter i det malaysiska köket. Det traditionella rutsystemet
i en köksträdgård har skiftats och vikts och utgör en grafisk sammansättning
av olika typer av växter och markmaterial. Arrangemanget av hårda och mjuka
ytor skapar största möjliga framkomlighet för fotgängare genom trädgården
medan det också skapar små, skuggiga platser för människor att sitta och
koppla av vid.
Konceptet för medicinalträdgården är en abstrakt tolkning av de malaysiska
teplantagen och fokuserar på växter som används i Malaysia i medicinskt syfte.
Trädgårdens topografi följer den böljande topografin av planteringarna och de
olika arter av te som används i Malaysia är planterade i oregelbundna former
som hålls tillbaks till en jämn höjd. Platser är uthuggna ur strukturen.
Medan de båda trädgårdarna i inledningen delade samma förutsättningar har
de under projektets gång utvecklats till att kontrastera varandra på ett sätt som
både kompletterar och skapar skilda upplevelser för besökaren.

Main title:Spice and medicinal garden
Subtitle:designing public spaces in Malaysia
Authors:Pütsep, Julia
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:60
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:design, public space, garden, waterfront
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8122
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8122
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:23 Oct 2017 09:55
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics