Home About Browse Search
Svenska


Qvist, Per, 2006. Millesgården : vårdprogram samt förslag till förbättrad tillgänglighet. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
78MB

Abstract

Millesgården is a museum on the island of Lidingö outside Stockholm. It contains the buildings which were the home and studios of the artist Carl Milles and his artist wife Olga. It also contains the grounds that originated as the garden of their home. Carl Milles later developed the garden into a sculpture park where a great part of the sculptors works are on display. In this report only the sculpture park is treated. The park is now approaching an age of 100 years. During the first half century of its existence, the artist Carl himself was the main propelling factor behind the design and development of the park. After his death, the work in the park has been concentrated on preservation and maintenance. The basic features of the park are still the same as when the artist died. Its character though, has changed over the years due to wear and tear, the dynamics of the plant material and insufficient resources for maintenance. Some minor additions have also been made. One of the main purposes of the master thesis has been to ameliorate the accessibility of the park that is bad due to the topography and the status of sealed surfaces.

In the management plan itself, the development in the passed and the current situation is studied for each part of the park, alongside a discussion and specification of proposed measures. The programme defines the main cultural values of each part of the park, focussing on the esthetical values, as they are values that are predominant in the physical environment in the park. It also defines the visual character at present and in the passed of each part of the park and which factors that creates it. Only being aware of those factors, is it possible to take the values into consideration in order to restore or strengthen them or protect them when new additions are made. In addition to increasing accessibility, the measures mainly aim at restoring lost or weakened characters in each part of the park and taking away later additions that has not been beneficial to the design of the park. Some measures also aim at solving problems that has arisen through the way the dynamics of the trees and the way the structures of the park has been built around them not always being compatible in the long run.

At the end of the report, a couple of design proposals are found. There are proposals how ramps can be designed for the lower terrace (nedre terrassen), Olga's terrace and at the old entry, and how a wheel chair lift can be put in Anne's garden (Annes trädgård). For the lower terrace, proposals are also made on new tree planting and new planting beds around the oak trees.

,

Millesgården är en museianläggning på Lidingö utanför
Stockholm. Den utgörs bland annat av de byggnader som
utgjorde konstnärsparet Carl och Olga Milles hem och ateljéer
samt det som ursprungligen var hemmets trädgård. Carl
Milles vidreutvecklade sedan trädgården, tillsammans med
senare förvärvade områden till en skulturpark där en stor del
av konstnärens skulpturer förevisas. Denna rapport behandlar
skulpturparken. Anläggningen börjar nu närma sig en
ålder om 100 år. Under de första 50 åren av anläggningens
existens var konstnären Carl själv huvudpersonen bakom anläggningens
utformning och utveckling. Efter hans död har
arbetet i anläggningens utemiljö inriktats på bevarande och
förvaltning. Anläggningen har i huvudsak kvar den form
den hade vid konstnärens död, dock har karaktären ändrats
genom slitage, otillräckliga resurser för underhåll och växtmaterialets
dynamik. En del tillägg har också gjorts. En av
huvudinriktningarna på examensarbetet är att förbättra tillgängligheten
som främst på grund av anläggningens topografi
och aktuell status hos hårdgjorda ytor är dålig.
I själva vårdprogrammet studeras varje del av skulpturparken
med en genomgång av den historiska utvecklingen,
dagens situation och en diskussion kring och specificerande
av åtgärder. Programmet söker definiera de viktigaste kulturhistoriska
värdena i varje del med inriktning på de estetiska
värdena eftersom de överväger i den fysiska utemiljön. Där
gås också igenom vilken karaktär parkdelen har och har
haft och de element som skapar den. Genom att ha definierat
karaktären, kan man ta hänsyn till den och andra värden
både för att återskapa och förstärka dem samt för att skydda
dem då ingrepp görs. Förutom att förbättra tillgängligheten
syftar åtgärderna i huvudsak till att återskapa karaktärer som
förflackats eller försvunnit i respektive del av anläggningen,
ta bort nytillförda element som inte förbättrat anläggningen
och lösa problem som uppstått på grund av att trädens tillväxt
och det sätt som anläggningen anlagts runt dem inte
alltid från början varit utformad för kompatibilitet på sikt.
Rapporten avslutas med ett antal mer detaljerade förslag
på hur ramper kan passas in i anläggningen. Förslag finns
för ramper på nedre terrassen, på Olgas terrass och vid gamla
entrén samt för en rullstolslyft i Annes trädgård. För nedre
terrassen lämnas också förslag på nyplantering av träd och
nya planteringar kring ekarna i gradängerna.

Main title:Millesgården
Subtitle:vårdprogram samt förslag till förbättrad tillgänglighet
Authors:Qvist, Per
Supervisor:Norrman, Sophia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:tillgänglighet, handikappsanpassning, Millesgården, Carl Milles, Olga Milles
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8862
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8862
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 08:40
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 08:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics