Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Emma, 2008. Stadsdelsparken Skälby i Kalmar : historia, nuläge och framtida utveckling. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Skälby park is situated approximately 2,5 km
northwest of the central parts of Kalmar and is
one of fi ve town part parks. Originally Skälby
consisted of a village of four farms. In 1965
the municipality in Kalmar bought Skälby and
the agriculture ceased to appear. The land was
parcelled out into plots and new roads. Only
the area surrounding the old buildings remained,
turned to a park. The park has a rural
simplicity refl ecting the agriculture. The area
has a value of cultural history with the manor
house from the 18th century and old pastures
with great nature and recreational values.
Today activities like 4H, logdans, outdoor
concerts take place in the park. Also you fi nd
the city's largest playground here. This thesis
aims to develop concepts and strategies for
the park, which in many reasons can be seen
as a left-over from the small-scale agriculture
society.
In order to get the comprehensive picture
statistics over adjacent housing areas, the park
according to Kalmar's green structural planning,
a history description and an inventory's
and analysis part is presented. The inventory's
- and the analysis part is treated the park's
physical structure and how the park is experienced
from recreational, safety's and playing
perspectives.
Based on knowledge from the above parts,
concepts and strategies are developed for the
park. These strategies aim to:
• Let the agricultural history become apparent
• Create a stronger contact with adjacent housing
areas
• Create a functional moving pattern
• Develop the rural character of the park
• Develop a park with many experiences
• Develop the accessibility of the park
• Create safe environments
• Create challenging environments for playing
accessible for everyone

,

Skälby park ligger ca 2,5 km nordväst om
Kalmars stadskärna och är en av fem stadsdelsparker.
Ursprungligen bestod Skälby av en
by på fyra gårdar. År 1965 upphörde jordbruket
på Skälby då Kalmar stad köpte Skälby
kungsladugård och styckade av marken till
tomter samt planerade vägar. Kvar blev endast
området kring byggnaderna vilket idag utgör
parkmark. Parken har en stark lantlig karaktär
vilket återspeglar den tid då området var ett
jordbruk. Området har ett betydande kulturhistoriskt
värde med herrgården från 1700-talet,
olika vegetationskaraktärer som lövskogar och
hagmarker med för staden stora natur- och
rekreativa värden. Idag
fi nns aktiviteter som
4H, logdans, arrangemang i form av utomhuskonserter,
en frisbeegolfbana och kommunens
största lekplats. Det här arbetet handlar om
att utveckla koncept och strategier för parken
som till stora delar kan upplevas som en rest
av det småskaliga jordbrukssamhället.
För att förstå helheten presenteras parkens
olika delar, statistik över angränsande bostadsområden,
hur Kalmar kommun ser på parken
enligt sin grönplan, en historiebeskrivning
samt en inventerings och analysdel. I inventerings-
och analysdelen behandlas parkens
fysiska struktur samt hur parken upplevs ur ett
rekreativt, trygghets och lekperspektiv.
Med hjälp av kunskaper från ovanstående delar
har jag utvecklat koncept och strategier för
parken. Dessa strategier syftar till att:
• Visa parkens jordbrukshistoria
• Förstärka parkens kontakt med omkringliggande
bostadsområden
• Skapa ett bra rörelsemönster
• Utveckla parkens lantliga karaktär
• Skapa en park där många upplevelsevärden
tillgodoses
• Skapa en park som är tillgänglig för alla
• Skapa trygga miljöer
• Skapa utmanande lekmiljöer tillgängliga för
alla

Main title:Stadsdelsparken Skälby i Kalmar
Subtitle:historia, nuläge och framtida utveckling
Authors:Johansson, Emma
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:4
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Skälby, stadsdelsparker, Kalmar, parker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 13:45
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics